Mikrovågsstrålning påverkar hjärtat – känt sedan 50 år

Redan under 1960- och 1970-talet redovisade forskningsrapporter att pulsad mikrovågsstrålning påverkar hjärtat och orsakar hjärtarytmi . Tryck över bröstet, förhöjd, sänkt eller oregelbunden puls, hör till de vanligaste symptomen som människor vittnar om som följd av exponering för basstationer för 3G, 4G, 5G, WiFi-routrar och andra källor till pulsad mikrovågsstrålning.

En rapport från den amerikanska myndigheten Defense Intelligence Agency, daterad 1976 redovisade exempelvis att forskning hade visat att användning av låga nivåer mikrovågssignaler kunde orsaka död genom hjärtinfarkt samt att undersökningar av exponerade yrkesgrupper visat att mikrovågor kunde främja insjuknande i hjärtsjukdomar bland känsligare delar av befolkningen.

Ytterligare en rapport från US Air Force, daterad 1994 beskriver att forskning redan 1974 från Sovjetunionen redovisade att av 100 patienter som vårdades för strålningsorsakad sjukdom hade 71 patienter någon form av kardiovaskulära besvär. Undersökningen drog slutsatsen att det finns ett troligt samband mellan exponering för radiovågor eller mikrovågor och hjärtkärlsjukdomar.

Likaså redovisade den amerikanska myndigheten NIOSH (det amerikanska arbetsmiljöverket) i en rapport 1978  att WHO på 1970-talet gjorde en undersökning av hälsotillståndet bland befolkningen i finska Nordkarelen vid gränsen till Sovjetunionen. Syftet var att studera om det fanns något samband mellan ohälsa och den starka radarsändare som Sovjet använde på sin sida av gränsen. Studien gjordes efter rapporter om att man i det finska närliggande området redan observerat en ökning av hjärtattacker och att dessa verkade drabba allt yngre individer. Dessutom fanns rapporter om ökad förekomst av cancer. WHO:s undersökning fann enligt NIOSH en förhöjd förekomst av cancer och hjärtattacker i den radarexponerade finska befolkningen och förekomsten var särskilt förhöjd bland de som bodde närmast radaranläggningen.

En rapport från 1972 som fanns registrerad hos en amerikansk myndighet redovisar redan att mikrovågsexponering visats orsaka påverkan på hjärtat via förändrad puls och EKG (elektrokardiogram). Författaren till rapporten, M.P. Troyanskiy, konstaterar att icke-termiska effekter av mikrovågor bör betraktas som bevisade bortom allt tvivel:

“icke-termiska effekter av mikrovågor bör betraktas som bevisade bortom allt tvivel och vissa effekter har observerats vid mycket låga nivåer”.  

Senare års undersökningar

Forskning har de senaste tio åren bekräftat de skadliga effekterna på hjärtat till följd av exponering för strålning från modern trådlös teknik. En undersökning av hälsotillstånd bland boende nära basstationer för mobiltelefoni i Selbitz, Tyskland visade bland annat ett signifikant samband mellan hjärtbesvär och exponeringen. Undersökningen visade i övrigt samband mellan vanliga sedan 1960-talet redovisade symptom till följd av mikrovågsexponering: sömnlöshet, depression, ledvärk, hudförändringar med flera symptom.

Ytterligare en undersökning av hälsotillstånd bland boende i närhet av mobilmast i Irak publicerad år 2011 påvisade också en ökad förekomst av hjärtbesvär bland boende inom 300 meter.

År 2012 publicerade polska forskare en undersökning av anställda vid radio/TV-bolag. De redovisade påverkan på hjärtrytmen bland de som var mest exponerade av de anställda.

En studie publicerad 2015 från indiska forskare visade ökad förekomst av högt blodtryck, sömnproblem, huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem bland boende nära mobilmaster.

Djurförsök visade även år 2015 att hjärtrytm och blodtryck påverkades av exponering för WiFi-strålning.

Den största djurstudien hittills gällande effekter av exponering för strålning från mobiltelefoner, den så kallade NTP-studien, visade förutom ökad risk för cancer även skadlig påverkan på hjärtat i form av ökad förekomst av hjärtmuskelinflammation. Forskare involverad i studien drog slutsatsen att hjärtat verkar vara ett organ som är särskilt utsatt för strålningen (a target organ).

En forskningsöversikt publicerad år 2015 drog slutsatsen att påverkan på sömn, hjärtrytm och blodtryck samt ökad risk för cancer är väl dokumenterade.

Även 2016 redovisade turkiska forskare en möjlig påverkan på hjärtrytmen  till följd av långvarig användning av mobiltelefon.

Detta är således exempel ur forskningen under senare år som upprepat bekräftat forskning sedan 50 år om skadlig påverkan på hjärtats funktion.

Vittnesmål om hjärtpåverkan

Det finns omfattande vittnesmål om hjärtbesvär till följd av exponering för pulsad mikrovågsstrålning sedan många år.

Det gäller såväl barn i skolor med WiFi som vuxna som exponeras för strålning från basstationer, mobiltelefoner eller WiFi.

Frank Clegg som under 16 år var Vd för Microsoft i Kanada och som idag leder Strålskyddsstiftelsens motsvarighet i Kanada, C4ST, sade år 2013 att barn hade fått bland annat hjärtbesvär till följd av WiFi i skolan:

“There are already children who can’t go to school because of headaches, nausea and heart problems from the wireless systems,” said Clegg in a statement released prior to the event. “Some of these kids have a doctor’s note to prove it. This is a real hazard and we shouldn’t wait for the government to catch up to the technology. We should exercise caution, especially with children.”

De senaste två åren har Strålskyddsstiftelsen nåtts av många vittnesmål om just hjärtarytmi pga exponering från basstationer för 3G, 4G och 5G. Exempel:

Lägenhet Lidingö april 2020: ”Kvinnan som bor i lägenheten uppger att hon har hjärtklappning, sömnlöshet, andningssvårigheter, yrsel och generellt mycket dåligt allmäntillstånd. Hennes dotter som är 2 år har näsblod.”

Lägenhet Kista april 2020: Kvinna i lägenhet högt exponerad för strålning från basstationer vittnade om följande symptom: ”Ryckningar och stickningar i kroppen, huvudvärk o känsla av att få stroke, ont i hjärtat, brännande känsla i kroppen, speciellt i huvudet, tryck i öronen, magproblem, vibrationer, minnesproblem, yrsel, svårighet att tänka klart, svag i kroppen, håravfall, domningar i händer och arm, bröstsmärtor, ömmande fötter, nervsmärtor, ont i ögonen, illamående, ont i armar, ben och nacke”

Stockholm, mars 2021: ”Varje gång hon passerar mobilbasstationen som är placerad på tunnelbanebron mellan Gullmarsplan och Skanstull i Stockholm får hon hjärtklappning, andningssvårigheter, feber-, sjukdoms- och förkylningskänsla, huvudvärk, tryck över bröstet, tryck på huvudet, panik-, ångest- och överväldigande stresskänslor.”

Kista april 2020: ”Hon berättar att sedan ett par basstationer för mobiltelefoni satts upp i området för två månader sedan på cirka 100 meters avstånd har de familjer som bor på gatan följande symtom: yrsel, illamående, sömnsvårigheter, huvudvärk, feber som kommer och går, tinnitus, hjärtrytmrubbningar och hög puls samt andningsproblem”

Efter att en ny elmätare installerats som sänder starka pulser av mikrovågsstrålning drabbades ett par av följande symptom mars 2021: ”Redan inom ett dygn började de må dåligt och efter en vecka kunde de notera att de drabbats av följande långa lista av symptom under den vecka som gått sedan den “smarta” elmätaren installerats på deras husvägg: Migrän, hjärtklappning, hög puls, hjärtflimmer, panikångest, gråtattacker, nedstämdhet, sömnlöshet, extrem trötthet, tinnitus, näsblod, röd irriterad hud, muskelvärk.”

Exemplen ovan visar att det som redan för 50 år sedan visades i forskningen också händer i verkligheten. Ansvariga myndigheter Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket hävdar dock fortsatt, trots de omfattande beläggen och vittnesmålen, att strålningen inte kan förorsaka hjärtpåverkan.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend