24 oktober, 2020

Råd för att minska riskerna

Strålningen från en lång rad vanligt förekommande produkter och installationer kan innebär allvarliga hälsorisker. Därför är det viktigt att minska sin exponering så mycket som möjligt.

Regleringar och riktlinjer (gränsvärden)  skyddar inte mot effekter av exponering under längre tid.  För mikrovågsstrålning från trådlös teknik gäller endast omedelbara uppvärmningseffekter som uppstår då strålningen inom 30 minuter orsakar vävnadsskador pga uppvärmning. För lågfrekventa magnetfält från kraftledningar, elledningar och transformatorer mm gäller också ett värde som endast beaktar omedelbara skadeverkningar.

Myndigheternas rekommendationer saknar  skydd mot skadliga effekter pga den exponering alla utsätts för i dag, under längre tid, året runt. Det innebär att de saknar skydd mot visade effekter som cancer, Alzheimers, sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, minnesproblem, psykiska ohälsa, sköldkörtelrubbningar, försämrat immunförsvar, hjärtproblem mm.

Forskare och läkare som är oberoende från den berörda industrin anser att gällande riktlinjer och gränsvärden från myndigheterna måste sänkas radikalt för att skydda mot bevisade hälsofaror. Gränsvärdena är rekommenderade av en liten grupp experter (ICNIRP). De allra flesta av dem har bindningar till den berörda industrin – de är alltså jäviga vilket kan förklara varför deras ställningstagande är ensidigt fördelaktiga för industrin. WHO:s arbete med frågan, som också lutar sig mot ICNIRP, har sedan starten finansierats och därmed kontrollerats av telekomindustrin.

Informationen från myndigheterna till allmänheten och beslutsfattare om riskerna och gällande riktlinjers begränsade skydd har genomgående  varit  felaktig eller vilseledande och haft en tydlig slagsida till förmån för kraftindustrin och telekombolagen.

Strålskyddsstiftelsen har utarbetat ett antal råd som minskar  hälsoriskerna.

Följ länkarna  nedan  så hittar du Strålskyddsstiftelsens råd om elementära åtgärder  för respektive strålningskälla.

Läs gärna även följande rekommendationer från forskare och läkare:

Sammanställning gränsvärden och rekommendationer, uppdaterad februari 2018. Länk

Wiens läkarsällskaps rekommendationer mobiltelefonanvändning: Länk

Europeiska läkares och forskares rekommendationer, Europeiska Akademin för Miljömedicin. Länk

 

Bärbara datorer och läsplattor

pojke_laptop_stralning

Mobilmaster och mobilbasstationer

shutterstock_63622576

Mobilt bredband och trådlöst internet

shutterstock_80719753

Mobiltelefoner

mobiltumor

Smarta elmätare

samrta elmätare

Trådlösa telefoner

shutterstock_44832790

WiFi och trådlösa nätverk

wifi