Strålningen från en lång rad vanligt förekommande produkter och installationer kan innebär allvarliga hälsorisker. Därför är det viktigt att minska sin exponering så mycket som möjligt.

Regleringar och riktlinjer (gränsvärden)  skyddar inte mot effekter av exponering under längre tid.  För mikrovågsstrålning från trådlös teknik gäller endast omedelbara uppvärmningseffekter som uppstår då strålningen på mycket kort tid (inom en timma) orsakar vävnadsskador pga uppvärmning. För lågfrekventa magnetfält från kraftledningar, elledningar och transformatorer mm gäller också ett värde som endast beaktar omedelbara skadeverkningar.

Myndigheternas rekommendationer saknar  skydd mot skadliga effekter pga den exponering alla utsätts för i dag, under längre tid, året runt. Det innebär att de saknar skydd mot visade effekter som cancer, Alzheimers, sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, minnesproblem, psykiska ohälsa, sköldkörtelrubbningar, försämrat immunförsvar, hjärtproblem mm.

Forskare och läkare som är oberoende från den berörda industrin anser att gällande riktlinjer och gränsvärden från myndigheterna måste sänkas radikalt för att skydda mot bevisade hälsofaror. Gränsvärdena är rekommenderade av en liten grupp experter (ICNIRP). De allra flesta av dem har bindningar till den berörda industrin – de är alltså jäviga vilket kan förklara varför deras ställningstagande är ensidigt fördelaktiga för industrin. WHO:s arbete med frågan, som också lutar sig mot ICNIRP, har sedan starten finansierats och därmed kontrollerats av telekomindustrin.

Informationen från myndigheterna till allmänheten och beslutsfattare om riskerna och gällande riktlinjers begränsade skydd har genomgående  varit  felaktig eller vilseledande och haft en tydlig slagsida till förmån för kraftindustrin och telekombolagen.

Strålskyddsstiftelsen har utarbetat ett antal råd som minskar  hälsoriskerna.

Följ länkarna  nedan  så hittar du Strålskyddsstiftelsens råd om elementära åtgärder  för respektive strålningskälla.

Läs gärna även följande rekommendationer från forskare och läkare:

Sammanställning gränsvärden och rekommendationer, uppdaterad februari 2018. Länk

Wiens läkarsällskaps rekommendationer mobiltelefonanvändning: Länk

Europeiska läkares och forskares rekommendationer, Europeiska Akademin för Miljömedicin. Länk

 

Bärbara datorer och läsplattor

pojke_laptop_stralning

Mobilmaster och mobilbasstationer

shutterstock_63622576

Mobilt bredband och trådlöst internet

shutterstock_80719753

Mobiltelefoner

mobiltumor

Smarta elmätare

samrta elmätare

Trådlösa telefoner

shutterstock_44832790

WiFi och trådlösa nätverk

wifi

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83