EU har gjort flera expertutredningar de senaste tio åren om hälsorisker med elektromagnetisk strålning. Samtliga har gjorts av experter som enbart representerar en sida av forskarvärlden. De flesta har bindningar till industrin eller jäv i form av medlemsskap i de industriorganisationer som står bakom de föråldrade gränsvärden som inte skyddar mot påvisade hälsorisker. Representanter för de många kritiska forskarna har aldrig fått delta. Resultatet av utredningarna har därför inte varit objektivt utan fördelaktigt för industrin. Läs nedan om våra granskningar.

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/09/20-organisationer-kraver-att-vilseledande-eu-rapport-gors-om/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/opalitlig-eu-utredning-om-halsorisker/

 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/02/forslag-i-eu-skydda-manniskor-battre-mot-stralningsrisker/

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Stöd oss.


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend