EU

EU har gjort flera expertutredningar de senaste 15 åren om hälsorisker med elektromagnetisk strålning. Deras expertgrupp som utredde frågor om hälsorisker med elektromagnetisk strålning hette tidigare SCENIHR och har under senare år fått namnet SCHEER.
Samtliga dessa utredningar av SCENIHR har gjorts av experter som enbart representerar en sida av forskarvärlden – den som till skillnad från majoriteten anser att det skulle saknas  belägg för hälsorisker med strålning från mobiler, master, basstationer, kraftledningar med mera för att bättre skydda allmänheten mot riskerna.
De flesta av dessa experter har bindningar till industrin eller jäv i form av medlemskap i ICNIRP eller IEEE, det vill säga de organisationer som står bakom de riktlinjer för tillåten strålning som gäller i Sverige och majoriteten av EU-länderna. Dessa riktlinjer eller ”referensvärden” skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter (mikrovågsstrålning) eller omedelelbara nervretningar (magnetfält) och saknar skydd mot skadliga effekter som uppstår efter lite längre tid, exempelvis mikrovågssyndromet eller cancer.  Representanter för de många kritiska forskarna som anser att ICNIRP:s värden är alldeles för höga och att människor måste skyddas bättre har aldrig fått delta.
Resultatet av utredningarna har därför inte varit objektivt. Eftersom gällande riktlinjer från ICNIRP är viktiga för den berörda industrin (telekom, militär, energi) har utredningarna varit positiva för dem.
Nedan finns ett urval av våra artiklar om EU:
Juni 2021:

ICNIRP dominerar expertutredningar

En granskning visar att ICNIRP- och IEEE-medlemmar dominerar expertutredningar inom WHO, EU och i Sverige samt att ICNIRP bortser från ökande bevisning om skadliga hälsoeffekter och ökad risk för cancer. Trots det försämrar ICNIRP skyddet ännu mer för att anpassa regelverket till 5G:s ökande strålning. ICNIRP:s gravt otillräckliga gränsvärden leder till lidande och för tidig död som hade kunnat förebyggas. Länk
Juni 2020:

EU-rapport om ICNIRP konstaterar kopplingar till telekombolag

De rekommendationer om tillåten strålning som organisationen ICNIRP tagit fram är påverkade av de stora telekombolagen enligt en ny ingående granskning beställd av två EU-parlamentariker. ICNIRP:s rekommendationer för tillåten strålning, som tillämpas i Sverige och rekommenderas av EU samt WHO, är sedan lång tid hårt kritiserade för att vara gravt otillräckliga som skydd mot bevisade effekter av skadlig strålning. Den nya rapporten anklagar ICNIRP, som påstås vara oberoende från industriinflytande, för att blunda för visade skadliga effekter av strålningen samt för att vara under inflytande av de stora telekombolagen vars verksamhet i hög grad berörs av ICNIRP:s bedömningar. Länk

Maj 2015

20 organisationer kräver att vilseledande EU-rapport görs om

EU-kommissionens rapport om möjliga hälsorisker med elektromagnetiska fält och mobilstrålning kallad SCENIHR 2015 ger vilseledande och felaktig information om forskningsläget. Den är författad av en grupp experter med kopplingar till berörd industri och utestänger den del av forskarvärlden som menar att det finns omfattande belägg för allvarliga hälsorisker. Rapporten utgör ett hot mot EU-medborgarnas hälsa och måste därför annulleras och göras om på nytt, skriver 20 organisationer i en gemensam protest till kommissionen. Länk

Mars 2015

Opålitlig EU-utredning om hälsorisker

Den nya utredningen från EU-kommissionen om hälsorisker med strålning (SCENIHR) offentliggjord den 6 mars 2015, har redan mötts av hård kritik. Utredningen gjordes av experter kända för att förneka risker och i stort sett alla har bindningar till industrin. Inte en av de många kritiska  experterna och forskarna som pekar på övertygande och ökande belägg för allvarliga hälsorisker bjöds in. Länk

Februari 2015

Förslag i EU: Skydda människor bättre mot strålningsrisker

EU:s ekonomiska och sociala kommitté lade under januari 2015 fram ett förslag  om åtgärder för att bättre skydda människor mot hälsorisker av elektromagnetiska fält. Tanken var att inom EU förhindra att fler drabbas av sjukdom på grund av strålningen samt ta hand om de som drabbats av  sjukdomssymptom av strålningen. Man rekommenderade även att trådlösa nätverk inte används i skolorna. Tyvärr motarbetades förslaget framgångsrikt av representanter från industrin. Länk

 

Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83