22 september, 2020

EU

EU har gjort flera expertutredningar de senaste tio åren om hälsorisker med elektromagnetisk strålning. Samtliga har gjorts av experter som enbart representerar en sida av forskarvärlden. De flesta har bindningar till industrin eller jäv i form av medlemsskap i de industriorganisationer som står bakom de föråldrade gränsvärden som inte skyddar mot påvisade hälsorisker. Representanter för de många kritiska forskarna har aldrig fått delta. Resultatet av utredningarna har därför inte varit objektivt utan fördelaktigt för industrin. Läs nedan om våra granskningar.

20 organisationer kräver att vilseledande EU-rapport görs om

Opålitlig EU-utredning om hälsorisker

 

Förslag i EU: Bättre skydd mot strålningsrisker