22 september, 2020

Wifi och trådlösa nätverk

Wifi sänder liksom mobiltelefoner och mobilmaster ut mikrovågsstrålning och utsätter användare och de som finns i närheten för höga strålningsnivåer. Den specifika Wifi-strålningen är erfarenhetsmässigt särskilt bekymmersam ur hälsosynpunkt och medför risker för försämrad intellektuell förmåga, olika symtom, cancer och neurologiska skador på längre sikt. Använd därför inte Wifi utan välj internetlösning med sladd.

Hur fungerar det?

wifiWifi är en typ av trådlöst nätverk som ibland också kallas trådlöst LAN eller WLAN. Wifi gör det möjligt för datorer, läsplattor och mobiltelefoner att kommunicera med varandra trådlöst, genom luften. Kommunikationen sker med hjälp av små inbyggda sändare som avger pulsad mikrovågsstrålning på frekvenserna 2 400 MHz eller 5 000 MHz.

Normalt finns en wifi-accesspunkt, ofta inbyggd i ett bredbandsmodem eller i en router, mot vilken wifi-utrustningen kommunicerar, som avger strålning dygnet runt. En del routrar kommunicerar både över wifi och mobilt bredband. Om du använder en sådan exponeras du från minst tre strålningskällor samtidigt, till exempel wifi från din läsplatta, wifi från routern samt mobilt bredband från routern.

Vad är problemet?

Strålningen som avges från dessa tekniker är generellt sett hög i intensitet. Den speciella signalen som används i Wifi verkar dessutom vara särskilt skadlig. Många människor, även barn i skolåldern, vittnar om så svåra symtom att de inte kan vistas i miljöer där Wifi används. Vanliga rapporterade symtom är koncentrationsproblem, yrsel, hudutslag, huvudvärk, hjärtproblem, minnesstörningar.

En växande mängd forskning visar att mikrovågor som används i trådlös teknik är skadlig och cancerogen. Strålningen är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” av WHO.

På nedan länkar kan du lyssna till experters syn på risken med wifi och trådlös teknik i skolorna.

Reportage från Kanada med intervjuer med barn som får svåra symtom. Länk

Microsofts tidigare Vd Kanada som nu representerar en liknande organisation som Strålskyddsstiftelsen om barns symtom av wifi. Länk

Informativ video 8 minuter från Australien. Länk

BBC Panorama om faran med wifi (trådlösa nätverk) bl a  i skolor (2007). Del 1, Del 2

Kort video med mätning som visar att en dator uppkopplad med trådlöst nätverk sänder högre strålning än en mobiltelefon. Länk, Ytterligare mätning där du kan höra wifisignalen. visar också hur viktigt det är att aktivt stänga av den trådlösa funktionen vilket i vissa fall måste göras med hjälp av din operatör.  länk

Råd för att minska riskerna

  • Använd inte trådlös internetuppkoppling utan välj fasta lösningar med sladd.
  • Använd inte läsplattor (Ipads) i skolor och på dagis eftersom de enbart kan kopplas upp med trådlöst internet.
  • När du använder laptops för fast internetuppkoppling, tänk på att hålla avstånd till datorn då den avger strålning även när den är uppkopplad med sladd. Använd helst separat tangentbord och TCO-märkt skärm. Håll inte laptopen direkt i knät eller mot magen.
  • På följande sida kan du läsa om den forskning som visar att strålning från trådlösa datanätverk och Wifi är skadlig. Länk