Strålskyddsstiftelsens arbete

Vi informerar och ökar kunskapen om riskerna

Vi informerar om kända hälsorisker kopplade till elektromagnetisk strålning mot bakgrund av effekter som visats i forskningen och forskares bedömningar. Vi informerar om hur man kan minska riskerna. Vi bevakar frågan noggrant och uppdaterar löpande om det senaste inom forskning, politik och rättsläget.

Vi bedriver forskning om hälsorisker

Vi har ett nära samarbete med Dr Lennart Hardell vid Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. Inom ramen för detta samarbete har vi fram till slutet av mars 2023 hittills bidragit till publiceringen av fyra vetenskapliga artiklar varav de två första hittills i världen gällande exponering för strålning från basstationer för 5G.

Vi hjälper med rådgivning

Människor som drabbas av en basstation i närheten av bostaden eller en ny elmätare drabbas ofta av symtom på ohälsa som de kopplar till strålningen. Vi kan stödja med information och råd om åtgärder. Det behövs en registrering eller dokumentation av de skadades erfarenheter. Läkare och andra instanser som kommer i kontakt med sjukdomsfall behöver också bättre kunskap om strålningens hälsoeffekter. Vi hjälper även till i rättssak.

Vi ställer krav på regleringar

Gällande regelverk för produkter och verksamheter som avger elektromagnetisk strålning skyddar inte i tillräcklig grad. Gällande referensvärden för mikrovågsstrålning från trådlös teknik och för lågfrekventa magnetfält är föråldrade och gravt otillräckliga som skydd. De skyddar inte mot visade hälso- och miljöeffekter. Vi ställer krav på striktare regler och gränsvärden för tekniker och produkter som avger elektromagnetisk strålning inklusive infrastruktur som basstationer (mobilmaster) och trådlösa nätverk. (WiFi, WiMAX, mm). Folkhälsan och miljön måste ges högsta prioritet.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83