Maja besk Vi sprider kunskap om riskerna
Vi informerar brett, sakligt och korrekt om kända hälsorisker kopplade till elektromagnetisk strålning samt om hur man kan minska riskerna. Vi bevakar frågan noggrant och uppdaterar löpande om det senaste inom forskning, politik och rättsläget.

 

media Vi driver strålskyddsfrågan
Vi driver opinionsbildning via traditionella medier och internet för ökat fokus på strålningens risker för människors hälsa och miljö, samt på vikten av strålskydd. Vi arbetar för ökad medvetenhet om att strålningen kan orsaka cancer, neurologiska sjukdomar och många vanliga ohälsosymtom. Vi verkar för att frågan lyfts upp på dagordningen i allt fler sammanhang.

 

shutterstock_hjalpandehand Vi ger stöd åt drabbade
Människor som får symtom på ohälsa som de kopplar till strålningen är ofta i behov av stöd. Vi kan stödja med information och råd om åtgärder. Det behövs en registrering eller dokumentation av de skadades erfarenheter. Läkare och andra instanser som kommer i kontakt med sjukdomsfall behöver också bättre kunskap om strålningens hälsoeffekter. Vi hjälper även till i rättssak.

 

shutterstock_106035773 Vi ställer krav på regleringar
Det finns stora hål i gällande regelverk för produkter och verksamheter som avger elektromagnetisk strålning. Vi ställer krav på striktare regler och gränsvärden för tekniker och produkter som avger elektromagnetisk strålning inklusive infrastruktur som basstationer (mobilmaster) och trådlösa nätverk. (WiFi, WiMAX, mm). Folkhälsan och miljön måste ges högsta prioritet.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Bli månadsgivare

Läs här om hur du blir månadsgivare.


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83