ICNIRP

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är en organisation med säte i Tyskland som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla. De ger ut så kallade “riktlinjer” (guidelines) eller ”referensvärden”, för tillåten mikrovågsstrålning från trådlös teknik, exempelvis mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, surfplattor, samt för tillåtna nivåer av elektromagnetiska lågfrekventa magnetfält från el- och kraftledningar.

ICNIRP:s riktlinjer från 1998  har sedan rekommenderats av såväl WHO (WHO EMF project, som startades av ICNIRP:s förste ordförande), EU och de svenska myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten (i form av Allmänna råd), Arbetsmiljöverket, samt de flesta länderna i Europa. Däremot har bland annat Belgien, Italien, Schweiz, Luxemburg antagit betydligt lägre värden för tillåten strålning än ICNIRP:s.

ICNIRP:s referensvärden bygger på en föråldrad hållning till risker med elektromagnetiska fält från 1950-talet: den att mikrovågsstrålning endast skulle medföra skadliga effekter om den är så intensiv att den värmer upp kroppsvävnad på kort tid eller att lågfrekventa magnetfält endast är skadlig om den ger upphov till omedelbara nervretningar.

Detta innebär att ICNIRP:s referensvärden saknar skydd mot en lång rad visade hälsorisker, exempelvis mikrovågssyndromet, cancer, neurologiska sjukdomar som resultat av långvarig exponering vid lägre nivåer.

Det medför att ICNIRP:s referensvärden inte skyddar mot skadlig påverkan av den form av långvarig exponering som är aktuell från basstationer, routrar, smarta elmätare och så vidare. Inte heller mot skadliga effekter av långvarig upprepad användning av mobiltelefoner eller hälsorisker med långvarig exponering för magnetfält, exempelvis cancerrisker förenade med boende nära kraftledningar.

ICNIRP-medlemmar dominerar de expertutredningar som görs på svenska myndigheter, på WHO och även i viss mån hos EU i frågan, vilket leder till att de har samma föråldrade hållning till strålningsriskerna och inte är representativa för majoritetsuppfattningen inom forskarvärlden.

Här är ett urval av Strålskyddsstiftelsens artiklar om ICNIRP:

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla?
Så här högt är Sveriges gränsvärde för mikrovågsstrålning
Forskare och organisationer kräver bättre skydd mot strålningsrisker
ICNIRP dominerar expertutredningar
EU rapport om ICNIRP konstaterar kopplingar till telekombolag
Forskare och organisationer kräver bättre skydd mot strålningsrisker
Vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

 

 

Uppdaterad den 10 juni 2021

 

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Info om sätt att stödja


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

T-shirts och collegetröjor. Se dem och beställ här.

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend