10 juli, 2020

ICNIRP

Artiklar om ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) som är en organisation med säte i Tyskland som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla. De så kallade ”referensvärden” eller gränsvärden, för tillåten mikrovågsstrålning från trådlös teknik, exempelvis mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, surfplattor, samt för tillåtna nivåer av elektromagnetiska lågfrekventa magnetfält från el- och kraftledningar, mera är framtagna av ICNIRP.

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla?

Så här högt är Sveriges gränsvärde för mikrovågsstrålning

Forskare och miljöorganisationer kräver bättre skydd mot strålningsrisker

244 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik

WHO kritiseras för industriinfiltration och jäviga experter

 

Fd WHO-chefen Gro Harlem Brundtland: “Inga tvivel om hälsoeffekter av mobilstrålning”

WHO kritiseras för jäv i ny utvärdering av hälsorisker med strålning

ICNIRP:s rekommendationer