Artiklar om ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) som är en organisation med säte i Tyskland som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla. De så kallade ”referensvärden” eller gränsvärden, för tillåten mikrovågsstrålning från trådlös teknik, exempelvis mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, surfplattor, samt för tillåtna nivåer av elektromagnetiska lågfrekventa magnetfält från el- och kraftledningar, mera är framtagna av ICNIRP.

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/10/vad-ar-icnirp-som-bestammer-hur-mycket-stralning-du-ska-tala/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/10/sa-har-hogt-ar-sveriges-gransvarde-for-mikrovagsstralning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/11/forskare-och-miljoorganisationer-kraver-battre-skydd-mot-stralningsrisker/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/05/190-experter-uppmanar-fn-och-who-att-battre-skydda-manniskor-mot-halsorisker-med-stralning-fran-tradlos-teknik/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/who-kritiseras-for-industriinfiltration-och-javiga-experter/

 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/08/fd-who-chefen-gro-harlem-brundtland-inga-tvivel-om-halsoeffekter-av-mobilstralning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/12/who-kritiseras-for-jav-i-ny-utvardering-av-halsorisker-med-stralning/

ICNIRP:s rekommendationer

 

 

Med kunskap kan ohälsa och miljöskador förebyggas

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Läs mer


253 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

253 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend