24 oktober, 2020

Skänk en minnesgåva

Ge bort en gåva som kan bidra till att rädda liv i stunder av sorg.

Hedra minnet av en närstående genom att skänka en minnesgåva till Strålskyddsstiftelsens informationsarbete.

Minnesbrev

När du skänker en minnesgåva får du ett minnesbrev med en personlig hälsning. Du kan själv välja vad som skall stå på gåvobeviset. Vi skickar minnesbrevet till den avlidnes anhöriga eller till begravningsbyrån inom 7 arbetsdagar.

Så här gör du

  • Betala valfritt belopp dock minst 200:- till Strålskyddsstiftelsens bankgirokonto 814-8504
  • Sänd ett meddelande till Strålskyddsstiftelsen och uppge följande:
  • Namn på den du vill hedra och det belopp du skänkt till Strålskyddsstiftelsen
  • Ditt namn, adress och telefonnummer
  • Den adress som du vill att minneskortet skickas till (begravningsbyrå eller anhörig)
  • Den text som du vill ska ska stå i minnesbrevet. Exempel : Strålskyddsstiftelsen har tacksamt mottagit en gåva för att hedra minnet av
    /namn på den avlidne/En sista hälsning från
    /givarens namn/