shutterstock_131686058stresskvinnaEtt av de mest vanliga rapporterade symtomen av mobilanvändning och exponering för mikrovågor från trådlös teknik är huvudvärk. Om du eller ditt barn lider av återkommande huvudvärk bör du ställa dig frågan om det kan ha samband med exponering för mikrovågor och testa om huvudvärken försvinner om exponeringen upphör.

Redan på 60-talet beskrev östeuropeiska forskare att arbetare som exponerades för mikrovågor i sitt arbete ofta led av huvudvärk. Forskningen inriktad på effekter av mikrovågsstrålning från mobiltelefonin har det senaste året upprepade gånger bekräftat att huvudvärk är vanligt bland mobilanvändare och de största mobilanvändarna. Forskning har också visat att orsaken kan vara att strålningen orsakar små mikroödem, små svullnader i hjärnan.

Forskning som visar att mikrovågsstrålning orsakar huvudvärk

Nedan kan du läsa om ett urval av de undersökningar som visar sambandet:

  • Undersökning bland unga mobilanvändare konstaterar att nära var femte lider av huvudvärk, även kallat HAMP (huvudvärk av mobilprat). (Korea 2011) Läs här.
  • De unga mobilanvändare som använder mobilen mest är också mer trötta, stressade och har mer huvudvärk, oro, koncentrations- och sömnproblem. De största mobilanvändarna hade mer symtom och sämre hälsa än de som använde mobilen mer sparsamt. (Sverige 2008). Läs här.
  • Unga mobilanvändare har mer huvudvärk, yrsel och sömnproblem. (Iran 2011) Läs här.
  • Barn och ungdomar som använder mobilen mest har mer huvudvärk, koncentrationsproblem och beteendestörningar samt är mer lättirriterade. (Tyskland 2010) Läs här och här.
  • Mobilanvändare har mer huvudvärk och hudproblem i det område där de vanligen håller mobilen. Minskad exponeringen exempelvis reducerad användning eller handsfree minskade problemen. (Sverige och Norge 1990-tal) Läs här.
  • En laboratorieundersökning visar att försökspersoner som exponeras för mobilstrålning, utan att de vet om strålningen är på eller av, får huvudvärk och negativ påverkan på sömnen då de exponeras. Strålningen stressar hjärnan. (Sverige 2008) Läs här.
  • Möss som exponeras för mobilstrålning får läckande blod-hjärnbarriär och små mikroödem i huvudet. Kan förklara varför mobilstrålning orsakar huvudvärk. (Frankrike 2001) Läs här.
  • Undersökning visar också att mobilstrålning leder till att den skyddande blod-hjärnbarriären läcker och släpper in ämnen som inte borde släppas in samt orsakar skador på nervceller. (Sverige 2003) Läs här.
  • På en forskarkonferens för över 40 år sedan rapporterades följande effekter som en följd av människors exponering för mikrovågor i arbetet: Huvudvärk, ökad trötthet, minskad intellektuell kapacitet, slöhet, minnesproblem, minskad sexlust, irritation, sömnlöshet, beteendestörningar, svettningar, andnöd och smärta i bröstet, hjärtartymier, mag-tarmproblem. Ofrivilliga muskelryckningar (dystoni). Påverkan på hjärnans EEG, förändringar av histamin i blodet och sänkta nivåer av enzymet kolinesteras, som är viktigt för nervsystemet beskrevs. Symtomen försvann om exponeringen upphörde. Läs här.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83