WHO

Sedan 1996 har Världshälsoorganisationen WHO en avdelning som kallas WHO EMF Project. Denna avdelning ansvarar för WHO:s hantering av risker för människors hälsa med elektromagnetiska fält.

Projektet startades efter initiativ från ICNIRP:s dåvarande ordförande Michael Repacholi. Under alla år sedan starten har WHO-projektet kännetecknats av ett nära samarbete med ICNIRP. ICNIRP är den tyska organisation som tagit fram de hårt kritiserade gränsvärden (guidelines, på svenska: riktlinjer) som gäller i många länder däribland Sverige för tillåten elektromagnetisk strålning från exempelvis mobiler, mobilbasstationer och kraftledningar med mera.

WHO EMF project finansierades från starten till en betydande del av telekombolagens samarbetsorganisationer, bland annat Mobile Manufacturer’s Forum och GSM Association.

I dag leds WHO EMF Project av Emilie van Deventer, en elektroingenjör som före rekryteringen till WHO:s projekt arbetade med utveckling av bland annat mikrovågsantenner och finansierades av bland annat telekombolag. Hon saknar helt medicinsk utbildning.

Juni 2021:

ICNIRP dominerar expertutredningar

En granskning visar att ICNIRP- och IEEE-medlemmar dominerar expertutredningar inom WHO, EU och i Sverige samt att ICNIRP bortser från ökande bevisning om skadliga hälsoeffekter och ökad risk för cancer. Trots det försämrar ICNIRP skyddet ännu mer för att anpassa regelverket till 5G:s ökande strålning. ICNIRP:s gravt otillräckliga gränsvärden leder till lidande och för tidig död som hade kunnat förebyggas. Länk

Februari 2016:

WHO kritiseras för industriinfiltration och jäviga experter

WHO:s hantering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält kritiseras  av Europeiska miljöorganisationer, forskare och vetenskapsmän och en fd anställd inom WHO.  WHO anlitar experter med jäv. Dessutom har projektledaren tidigare arbetat för industrin och saknar medicinsk kompetens för uppgiften att leda hälsoriskbedömningar. Länk

Augusti 2015:

Fd WHO-chefen Gro Harlem Brundtland: Inga tvivel om hälsoeffekter av mobilstrålning

Den fd chefen för WHO och Norges fd  statsminister Gro Harlem Brundtland berättade nyligen under en intervju med Aftenposten att hon får huvudvärk direkt om hon sätter en mobil mot huvudet och att hon haft hälsoproblem av mobilstrålning under 25 år. Hon uppmanar andra att skydda sig mot den trådlösa teknikens strålning och säger att forskningen visar att det inte råder några tvivel om att det finns negativa hälsoeffekter. Länk

Maj 2015:

Experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik

I en appell till FN och WHO skriver vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna. Länk

December 2014:

WHO kritiseras för jäv i ny utvärdering av hälsorisker med strålning

47 internationella organisationer från hela världen riktar i en skrivelse svidande kritik mot en pågående WHO-utvärdering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik. Expertutvärderingen kantas av bindningar till industrin och saknar helt representanter från den stora grupp av experter som varnar för allvarliga hälsorisker. – WHO har gett upp sin huvuduppgift, försvaret av folkhälsan, till förmån för industriintressen, skriver organisationerna. Länk

 

Senast uppdaterad: 14 juni 2021

 

 

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83