Mobiltelefon och trådlös telefon kan orsaka hjärntumör

Det finns fall där domstolar prövat om trådlös telefon och mobiltelefon orsakat hjärntumör
.

Italien 2012: I en prejudicerande dom från Italien den 12 oktober 2012 (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 – 12 ottobre 2012, n. 17438) konstaterar högsta instans att den klagandes tumör orsakats av hans intensiva användning (5-6 timmar om dagen) av mobiltelefon och trådlös telefon. Läs beslutet i originaltext på italienska här. Beslutet bekräftar därmed ett tidigare beslut i första instans. Tidningsartikel om fallet här

USA 2014: 13 hjärntumördrabbade individer som var och en anser att sjukdomen orsakats av  intensiv användning av mobiltelefoner har stämt mobiltelefontillverkare, bland annat Motorola, Samsung och Nokia mfl, i domstol med hjälp av flera advokatbyråer. Var och en av dem kräver mobiltelefontillverkarna på mer än 100 miljoner US §. Flera av de drabbade har redan avlidit men skadeståndsärendet drivs vidare av anhöriga. En domstol i Washington har den 8 augusti 2014 beslutat att acceptera de klagandes expertvittnen och processen kan därför drivas vidare – vilket är ett bakslag för mobilindustrin som hoppats på att stoppa processen i ett tidigt skede. Domstolsbeslutet här. Pressmeddelande här

Italien 2017:  Italiensk regional domstol konstaterar att en mans hörselnervstumör orsakats av användning av mobiltelefon i arbetet 3-4 timmar om dagen under 15 år. Mannen fick diagnos 2010 och var anställd av Telecom Italia, en telekomoperatör. Han får därför ersättning för arbetsskada livet ut med 500 Euro i månaden. Beslutet.  Daily Mail

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83