24 oktober, 2020

Mobiltelefoner och domstolsbeslut

Mobiltelefon och trådlös telefon kan orsaka hjärntumör

Det finns fall där domstolar prövat om trådlös telefon och mobiltelefon orsakat hjärntumör
.

Italien 2012: I en prejudicerande dom från Italien den 12 oktober 2012 (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 – 12 ottobre 2012, n. 17438) konstaterar högsta instans att den klagandes tumör orsakats av hans intensiva användning (5-6 timmar om dagen) av mobiltelefon och trådlös telefon. Läs beslutet i originaltext på italienska här. Beslutet bekräftar därmed ett tidigare beslut i första instans. Tidningsartikel om fallet här

USA 2014: 13 hjärntumördrabbade individer som var och en anser att sjukdomen orsakats av  intensiv användning av mobiltelefoner har stämt mobiltelefontillverkare, bland annat Motorola, Samsung och Nokia mfl, i domstol med hjälp av flera advokatbyråer. Var och en av dem kräver mobiltelefontillverkarna på mer än 100 miljoner US §. Flera av de drabbade har redan avlidit men skadeståndsärendet drivs vidare av anhöriga. En domstol i Washington har den 8 augusti 2014 beslutat att acceptera de klagandes expertvittnen och processen kan därför drivas vidare – vilket är ett bakslag för mobilindustrin som hoppats på att stoppa processen i ett tidigt skede. Domstolsbeslutet här. Pressmeddelande här

Italien 2017:  Italiensk regional domstol konstaterar att en mans hörselnervstumör orsakats av användning av mobiltelefon i arbetet 3-4 timmar om dagen under 15 år. Mannen fick diagnos 2010 och var anställd av Telecom Italia, en telekomoperatör. Han får därför ersättning för arbetsskada livet ut med 500 Euro i månaden. Beslutet.  Daily Mail