Trådlösa telefoner utsätter användaren för liknande mikrovågsstrålning som mobiltelefoner. Dessutom sänder basenheten ut hög nivå av mikrovågsstrålning dygnet runt. Hälsoriskerna är samma som de från mobiltelefoner och mobilmaster. Använd därför inte trådlösa telefoner utan välj fast telefon med sladd.

 

Hur fungerar det?shutterstock_44832790

Trådlösa telefoner gör det möjligt att prata över det fasta telefonnätet med en teknik som liknar mobiltelefonens. Den trådlösa telefonen består av två delar, en telefon (handenhet) och en telefonhållare (laddare/basenhet), som båda innehåller en sändare. När den trådlösa telefon används skickar den samtalet trådlöst, genom luften, mellan telefonen och telefonhållaren med hjälp av pulsad mikrovågsstrålning.

DECT strålar dygnet runt – ECO DECT när den används

Trådlösa telefoner kallas ibland för DECT-telefoner. Telefonhållaren på en DECT-telefon strålar dygnet runt, även när den inte används. Modernare typer av trådlösa telefoner, så kallade ECO DECT Plus-telefoner, strålar med mindre energi och enbart när de används.

Fast telefon över mobilnätet – onödig strålning på köpet

Det finns också en annan modern typ av trådlös telefon som skickar samtalet vidare över mobilnätet, istället för det fast telefonnätet (kopparnätet).  Den tekniken kallas fast telefon över mobilnätet och innebär att en extra radiosändare är aktiv under samtalet, mellan telefonhållaren och mobilnätet. Det vill säga, tre sändare är aktiva samtidigt under samtalet och alla avger pulsad mikrovågsstrålning.

Vad är problemet?

Strålningen från basenheten sänder ut höga nivåer av pulsad strålning och handenhetens strålning kan jämföras med den från en mobiltelefon då mobiltäckningen är hög. Strålningen från såväl handenhet som basenhet uppgår till 250 mW i toppvärde. Eftersom basenheten sänder ut strålning kontinuerligt ofta med en räckvidd på 300 meter kan människor som inte själva har en DECT exponeras från grannars basenheter. Många människor vittnar om mycket svåra hälsoproblem, exempelvis sömnproblem och hjärtarytmier som kopplats till DECT-strålning. Hälsoriskerna vid användning är liknande de som vid mobilmaster (basenheten) och mobiltelefoner.

Råd för att minska riskerna

  • Använd inte trådlösa telefoner DECT i hemmen, på arbetsplatserna, i skolorna och daghemmen. Tänk på att foster och barn, gamla eller sjuka är mycket känsligare samt att du, i synnerhet om du bor i lägenhet eller radhus, kan utsätta grannar för passiv strålning
  • Använd i stället vanlig fast telefon. Använd förlängningssladd om du behöver förflytta dig.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83