Har du sömnproblem? Vaknar du flera gånger per natt och har svårt att somna om? Eller ligger du vaken i flera timmar utan att kunna somna? Då kan orsaken vara elektromagnetiska fält, exempelvis mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Sedan decennier har forskare beskrivit att sådan strålning orsakar sömnproblem bland människor. De senaste årens forskning, främst den som är oberoende av industrins inflytande, har bekräftat och stärkt sambanden. Både i undersökningar av människor som exponeras mest för strålning från mobilmaster och i laboratorieundersökningar har man observerat en negativ påverkan på sömnen. Det finns många människor som vittnat om att de fått svårt att sova sedan en mobilmast satts upp i närheten eller sedan trådlös teknik installerats i bostaden eller på arbetsplatsen samt att sömnproblemen försvunnit då exponeringen upphört.

Förklaringen ligger dels i strålningens förmåga att påverka produktionen av det viktiga sömnhormonet melatonin samt att hjärnan stressas av strålningen och därför inte kan varva ner så som krävs för att somna in. En studie som visade negativa effekter på sömnen var redan 1998 anledningen till att Salzburg Health Department sänkte sitt rekommenderade gränsvärde för mikrovågsstrålning till 1 mW/m2, vilket är 10 000 gånger under det som gäller i Sverige i dag.

Sverige och andra västländer upplever nu en epidemi av sömnlöshet även bland de som ska sova allra bäst, dvs den unga generationen. Ökningen av sömnproblem har sammanfallit med ökningen av vår exponering för elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Hur kan man få bättre sömn utan sömnmedel?

Undvik all elektronisk utrustning i sovrummet. Koppla ur all eventuell trådlös utrustning som sänder ut mikrovågsstrålning, exempelvis trådlös hemmatelefon, trådlöst datanätverk, trådlöst larm. Se även till att stänga av eventuell wifi-funktion på datorn och på routern. Stäng av mobilen och lägg den framförallt inte i sovrummet.

Undvik även de så kallade lågenergilamporna. De avger strålning som påverkar sömnen negativt. Använd traditionella glödlampor.

Om inte dessa åtgärder hjälper bör man även kontrollera utifrånkommande strålning, från mobilmaster och grannars utrustning (mikrovågor) men även lågfrekventa fält från exempelvis kraftledningar, fjärrvärmerör och transformatorer.

För att åtgärda sömnproblem bör man, förutom att reducera sin exponering för elektromagnetisk strålning så mycket som möjligt, hjälpa kroppen att återfå den naturliga rytmen genom att vistas ute i dagsljus på dagen och dämpa ögats exponering för starkt ljus timmarna före sänggåendet. Undvik datoranvändning på kvällen samt kaffe och alkohol. Se till att sovrummet är mörkt. Läs gärna något i dämpad belysning eller lyssna på lugnande musik.

Exempel ur forskningen

Härefter redovisas exempel på den forskning som visat att elektromagnetiska fält har en negativ påverkan på produktionen av sömnhormonet melatonin, att den stressar hjärnan samt har en negativ påverkan på sömnen.

 • Unga som använder mobilen och datorn mest har mer sömnproblem, psykisk ohälsa (depressionsbesvär) och är mer stressade jämfört med de med mindre användning. (Sverige 2012) Läs här.
 • Ju mer studenter använder mobilen ju sämre sömn har de. De är också mer trötta under dagen. (Indien 2014). Läs här
 • De unga mobilanvändare som använder mobilen mest är också mer trötta, stressade och har mer huvudvärk, oro, koncentrations- och sömnproblem. (Sverige 2008). Läs här.
 • Unga mobilanvändare har mer huvudvärk, yrsel och sömnproblem. (Iran 2011) Läs här.
 • En laboratorieundersökning visar att försökspersoner som exponeras för mobilstrålning, utan att de vet om strålningen är på eller av, får huvudvärk och negativ påverkan på sömnen då de exponeras. Strålningen stressar hjärnan. (Sverige 2008) Läs här.
 • Statistiskt signifikant samband mellan det skattade avståndet till basstationen/antennen och olika uppgivna symtom som trötthet, huvudvärk, irritation, yrsel, olustkänslor, sömnsvårigheter med flera symtom, samtliga typiska för mikrovågssyndromet. (Frankrike 2002). Länk[i].
 • Statistiskt signifikanta samband mellan grad av rapporterad ohälsa och uppmätt strålning i hemmen. Resultatet visade att boende i den högst exponerade gruppen led mer av symtom som är typiska för mikrovågssyndromet: obehagskänsla, irritation, aptitlöshet, trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. (Spanien 2004)Länk[ii].
 • Forskarlaget vid Wiens Medicinska Universitet undersökte om mobilmaster orsakar bland annat huvudvärk, trötthet, koncentrationsproblem och sömnproblem. Deltagarna indelades i tre olika grupper beroende på uppmätt strålningsnivå i hemmen: mindre än 0,1 mW/m2, 0,1-0,5 mW/m2 samt över 0,5 mW/m2. Huvudvärk var det symtom som ökade mest ju mer strålning som uppmätts i hemmen. Andra symtom som ökade med ökad strålning var kalla händer eller fötter, koncentrationsproblem, utmattning, darrningar och sömnstörningar. Länk[iii].
 • Personer som bodde och arbetade i närhet av en mobilbasstation har mer symtom än en kontrollgrupp som hade 2 km till närmaste mast.  Huvudvärk, minnesstörningar, irritation och sömnproblem var mer vanliga i den gruppen som bodde nära mobilmasten jämfört med de som bodde 2 km bort. (Egypten 2007) Länk[iv]
 • Signifikanta samband mellan avstånd till mobilmast och sömnstörningar, depressioner, neurologiska symptom, ledsmärtor, infektioner, hudförändringar, hjärtstörningar och påverkan på syn, hörsel och matsmältning. Tyskland 2010) Länk[v]
 • Exponering för mobilstrålning före insomnandet påverkar hjärnans elektriska aktivitet och sömnen. (Schweiz 2012) Länk, (Australien 2012) Länk (Sverige 2011) Länk
 • Exponering för mobilstrålning under natten har negativ påverkan på sömn i laboratoriestudie. (Tyskland 1996) Länk
 • 11 av totalt 13 studier visar att elektromagnetiska fält har en negativ påverkan på produktionen av sömnhormonet melatonin. Fem undersökningar av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster observerar att de närboende får ökad förekomst av sömnproblem. Slutsatser från internationell expertgenomgång av tillgänglig forskning. Bioinitiativrapporten

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83