Det är känt sedan lång tid att våra ögon är särskilt känsliga för strålning. Därför använder de flesta solglasögon för att skydda ögonen när solen är extra stark. Även mikrovågorna från mobiler och surfplattor kan skada ögonen och leda till att de åldras snabbare. Men när det gäller mikrovågsstrålning från trådlös teknik hjälper inga solglasögon. I stället bör man tänka på att minska användningen av teknik som avger mikrovågsstrålning och öka avståndet till datorskärmen.

ögonMikrovågsstrålningen från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna. Oxidativ stress är en skademekanism som förekommer vid nästan alla sjukdomar på cellnivå, även ögonsjukdomar exempelvis grå starr.

Forskare har observerat att kalvar som fötts i närheten av mobilmaster har onormalt hög förekomst av grå starr och att nivån av oxidativ stress i ögonlinserna var beroende av strålningsnivån från mobilmasterna.

Oxidativ stress och förändring av proteiner i ögats lins har även observerats i laboratoriestudier.

Andra forskare som utsatte ögonlinser för mobilstrålning har rapporterat att strålningen orsakade irreparabla skador i form av små bubblor på ögats lins.

För att minska riskerna bör exponeringen för strålningen minskas. Tänk på att öka avståndet till dataskärmen och inte sitta för nära TV. Länk till artikel.

Forskning

Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan skador/negativa effekter på ögat av elektromagnetisk strålning.

Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014

Wifi-expering 1 timma om dagen i 30 dagar orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tillskott av antixodanter (melatonin) kan ha skyddande effekt. Tök et al. 2014

WiFi och DECT-frekvens skadar ögats hornhinna. Akar et al. 2012

Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. Shuang et al. 2013 (full study)

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. Jelodar et al. 2013

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. Zhang et al. 2013

Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ge skador på fostrets ögonlins. Arner et al. 2013

Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. Behrens et al. 2010

Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. Hässig et al 2009

Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning. Zaareen et al.: 2009

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83