22 september, 2020

Risker med elektromagnetisk strålning

Trådlös teknik, produkter och installationer som avger elektromagnetisk strålning kan medföra allvarliga risker för människor och miljö. Riskerna är kända sedan länge och har dokumenterats allt bättre under det senaste decenniet. Trots det har både medborgare och beslutsfattare dålig kunskap om riskerna, eftersom industrins behov prioriterats framför folkhälso- och miljöperspektivet.varningsskylt_mikrovagsstralning-250x219

Strålningen innebär risk för cancer samt olika neurologiska och kroniska sjukdomar på lång sikt. På kort sikt finns risk för olika symtom som också blivit allt vanligare i samhället i takt med att exponeringen ökat.

För miljön är den ökande strålningen också ett allvarligt hot då den kan skada djurlivet bland annat genom påverkan på orienterings- och reproduktionsförmåga, förändrat beteende och försämrat immunförsvar. Strålningen har även visats ha skadlig inverkan på växter.

I menyn ovan (när du klickar på “Risker”) hittar du information om risker för hälsan.