Barn och skola

Barn är särskilt känsliga för elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Strålskyddsstiftelsen har därför sedan starten av vår verksamhet lagt stort fokus på de särskilda riskerna för barnen och behovet av att barn skyddas mot riskerna.

Det är särskilt beklämmande att den trådlösa tekniken införts i stor skala i skolorna och att marknadsföring för trådlös teknik riktats mot barn, trots forskares och läkares varningar om hälsokonsekvenser sedan många år.

Barn är särskilt känsliga

Barn är särskilt känsliga för olika miljöfaktorer, även strålning, eftersom nervsystemet och hormonsystemet är under ständig utveckling. Ett barn som använder en mobiltelefon absorberar mer strålning och löper högre risk för hjärntumör än en vuxen. Gravida, barn och ungdomar bör vara särskilt försiktiga. Det finns ”kritiska perioder” under barns utveckling då de är mer känsliga för miljöskadliga faktorer och då elektromagnetiska fält och mikrovågor permanent kan skada barnens biologiska system. Fosterstadiet är särskilt känsligt då mikrovågor kan hämma en normal utveckling av hjärnan. Nervsystemet fortsätter att utvecklas genom hela tonåren. Läs mer om barns särskilda känslighet här

Fransk myndighet bekräftade att barn är särskilt känsliga

År 2016 lämnade den franska myndigheten ANSES en rapport som bekräftade att barn är särskilt känsliga bland annat eftersom barn absorberar strålning. Rapporten slog även fast att inget referensvärde eller gränsvärde är ens anpassat för barns särskilda fysiska egenskaper. Anses pekade särskilt ut de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barns kognitiva förmåga (minne, koncentration, språk, mm) där de studier som visat sådana negativa effekter har gjorts med välkontrollerade metoder. Det finns även möjliga effekter på den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet) av hög användning av trådlös teknik.

Det saknas forskning som visar att WiFi är säkert för barn

Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att barn inte löper risk för ohälsosymptom eller kroniska sjukdomar vid exponering för WiFi i hemmen eller i skolan för de nivåer som idag är vanligt förekommande. Tvärtom visar ganska omfattande forskning att just de frekvenser som WiFi använder, runt 2,4 GHz är skadligt för hjärnan och kan skada cellers DNA. Erfarenhetsmässigt är WiFi-signalen en särskilt skadlig signal och många som är känsliga för strålning reagerar starkt på just WiFi. Se vårt faktablad om forskning på WiFi, samt vår granskning av Strålsäkerhetsmyndighetens hantering av frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att det ”givetvis inte” finns studier som visar att det inte medför hälsorisker att långvarigt exponera barn för WiFi i skolmiljö.

Europarådets resolution 2011 slog fast att WiFi inte bör användas i skolan

Resolution 1815 som antogs av Europarådets Parlamentariska församling år 2011, slog fast att kabeluppkoppling till internet bör användas i stället för WiFi, eftersom det finns forskning som visar att mikrovågsstrålningen är skadlig samt att barn verkar vara särskilt känsliga för de här formerna av strålning. Vidare rekommenderas att medlemsländerna, inklusive Sverige, bedriver breda informationskampanjer om strålningsriskerna och särskilt om riskerna för barn. Läs mer om resolutionen här.

Forskare och läkare anser att WiFi inte bör användas i skolan

År 2017 undertecknade över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer från hela världen en skrivelse i vilken de uttrycker oro för barnens hälsa och utveckling pga trådlös teknik i skolan. De uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa, att minimera barns exponeringen för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling. Länk till skrivelsen.

Här är ett urval av våra artiklar om barn och skola.

Fransk myndighet varnar för faror för barn med trådlös teknik
En strålningsfri skola och förskola
Barnen och lärarna utsätts för hälsorisker – vilket ansvar tar du Gustav Fridolin?
Psykisk ohälsa ökar bland 11-åriga barn
Mobilstrålning försämrar minnet
Frankrike förbjuder mobiler i skolan
Barnläkare: mycket skärmtid negativt för barns hjärnor
Ett brott att sätta skärmar framför barn anser professor
Använd inte trådlös teknik i skolan. Forskare och läkare oroade för barns hälsa
Gymnasielärare blev sjuk av trådlös teknik i skolan
Cypern skyddar barnen bättre än Sverige mot strålning
Så här vilseleder Strålsäkerhetsmyndigheten om strålning i skolan
Mobiler och surfplattor försämrar barns och ungdomars sömn. Starkt och entydigt samband i forskningen
Forbes: WiFi farligare för barn än man tidigare trott
Gör som Steve Jobs: Låt inte barnen använda läsplattor
Dramatisk ökning av psykisk ohälsa en effekt av ökad strålning
Barnen behöver en strålningsfri skola
Frankrike: Trådlösa nätverk förbjuds i förskolan för de minsta
Experter: Använd inte trådlöst i skolan
Rekordhögt antal svenska barn har sömnsvårigheter
Microsoftdirektör: Gränsvärden för mobilstrålning skyddar inte mot kända hälsorisker
Frankrike förbjud reklam för surfplattor till barn under 14

 

Uppdaterad: 5 augusti 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83