I många vetenskapliga undersökningar har elektromagnetiska fält visats ökar risken för infertilitet och missfall. Mobilstrålning kan försämra spermiers rörlighet och även orsaka DNA-skada på mänskliga spermier. Studier har upprepade gånger konstaterat skadliga effekter på reproduktionen i djurförsök.

shutterstock_12238399Eftersom strålningen kan skada spermiers DNA, skulle barnet i värsta fall kunna födas med nedärvda sjukdomar.

Kvinnor som är gravida löper också ökad risk för missfall vid exponering för förhöjda elektromagnetiska fält enligt upprepade vetenskapliga undersökningar.

Användning av headsets eller Bluetooth skulle kunna förvärra situationen eftersom det är vanligt att mobilen då bärs i byxfickan, vilket leder till högre exponering av dessa delar av kroppen. Undersökningar har också funnit att män som använder headsets eller Bluetooth har sämre spermier och lägre antal spermier än män som inte använder headsets eller Bluetooth. Ökad risk för missfall och missbildningar hos gravida kvinnor som har mobilen i närheten av livmodern kan inte uteslutas. Användning av bärbara datorer, sk laptops, i knät – i synnerhet om den kopplas upp mot trådlöst internet – medför samma risker: sämre spermier, risk för missfall och skada på foster.

Under senare år har även spermiekvaliteten försämrats bland män i hela världen. Kemikalier har även diskuterats som orsak till den dramatiska försämringen, men det kan inte uteslutas att den massivt ökande strålningen från bland annat trådlös teknik har bidragit till utvecklingen:

 • ”Alarmerande försämring av spermiekvaliteten” (Israel 2012) Läs här
 • “Resultaten indikerar tydligt att spermiekvaliteten försämrats i den studerade populationen under perioden (1988-2007)”. (Frankrike 2012) Läs här.
 • “Våra resultat visar en nedgång i spermiekvaliteten under de senaste 30 åren”. (Spanien 2011).Läs här

Forskning visar nedsatt fertilitet

Nedan kan du läsa om den forskning som visar att elektromagnetiska fält och mobilstrålning kan öka risken för problem att få barn:

 • Forskningsöversikt konstaterar att mänskliga spermier som exponerats för mobilstrålning får sämre rörlighet, onormalt utseende och ökad oxidative stress. Män som använder mobiltelefon har sämre spermiekoncentration, spermier med försämrad rörlighet, och sämre livsduglighet. Ju mer mobilen använts, desto mer effekter. (Italien 2012) Läs här
 • Möss som exponeras för wifi-strålning får missbildade spermier. (2014) Läs här
 • Användning av bärbar dator (laptop) uppkopplad till internet med trådlös teknik (Wifi) orsakar DNA-skador i spermier och försämrar spermiers rörlighet. (Argentina 2012). Läshär
 • Möss som exponerats för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 45 dagar får lägre halter av det manliga könshormonet testosteron, oxidativ stress samt onormalt antal missbildade spermier. (Indien 2012) Läs här
 • Skadliga effekter på testiklarna hos möss som exponerats för mobilstrålning. (Turkiet 2012) Läs här
 • Spermier från tjurar får sämre rörlighet när de exponeras för mobilstrålning. (Slovakien 2011) Läs här.
 • Användning av mobiltelefon försämrar spermiekvalitén bland män. (USA 2008) Läs här.
 • Sämre spermiekvalitet bland mobilanvändande män och oxidativ stress i spermierna. (USA 2009). Läs här.
 • Mobilstrålning orsakar DNA-skada och oxidativ stress i mänskliga spermier. Spermierna får sämre rörlighet och vitalitet. Fynden visar att mobilstrålning kan påverka både mäns möjlighet att få barn men också hälsan hos barnen.. (Australien 2009) Läs här.
 • Mobilstrålning gör att  mänskliga spermier rör sig sämre. (Turkiet 2006) Läs här.
 • Män som använder mobiltelefon har sämre spermiekvalitet. (Österrike 2011) Läs här.
 • Möss som exponeras för mikrovågor (50 GHz) får försämrade spermier, oxidativ stress i spermierna. (Indien 2011). Läs här.
 • Möss som exponeras för mobilstrålning får spermier med onormalt huvud (Nigeria 2011). Läs här.
 • Möss som exponeras för mobilstrålning får sämre spermier. De rör sig sämre och är hopklumpade. (USA 2007) Läs här.
 • Ju mer män använder mobilen ju sämre spermier har de. (Ungern 2005) Läs här.
 • Signifikanta effekter på spermiers DNA från möss som exponerats för mobilstrålning. (Australien 2005) Läs här.
 • Dräktiga mushonor som exponeras för elektromagnetiska fält (1,2 mikrotesla) får ökad förekomst av missfall och färre antal ungar. (Kina 2006) Läs här.
 • DNA-skador i musembryon som exponerats för lågfrekventa fält (50 Hz). (Iran 2011) Läshär.
 • Kycklingembryon som exponeras för mobilstrålning dör i ökad utsträckning.(Frankrike 2008) Läs här.
 • Möss som exponerats för strålning från radio/TV-master får försämrad fertilitet och blir efter några generationer sterila. (Grekland 2003) Läs här.
 • 75% av kycklingembryon som exponeras för mobilstrålning dör. (Ryssland 2003) Läs här.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83