Här finner du yttranden eller skrivelser  till myndigheter, politiker, företag och andra beslutsfattare med inflytande i strålskyddsfrågor.  Du finner också rekommendationer från experter från hela världen.

Trådlösa nätverk i skolor och förskolor

Strålskyddsstiftelsens yttrande till Skolverket 2016-12-01 gällande förslag till förändrad skollag gällande ”Barns digitala kompetens i förskolan”.

Strålskyddsstiftelsens yttrande till Skolverket 2015-10-22 gällande regeringsuppdrag om nationell IT-strategiSkolverkets svar

Information om hälsorisker med trådlösa datornätverk.   Från Strålskyddsstiftelsen till Sveriges kommuner 2013-03-18

Information om hälsorisker med trådlösa datornätverk 2013-11-12 Från Strålskyddsstiftelsen till Sveriges kommuner

Bioinitiativ-gruppen genom Hardell, Sage och Carpenter. Skrivelse till svenska myndigheter och regeringen 2014.

American Academy on Environmental Medicine

Salzburg Health Department

Ryska Strålskyddsexpertgruppen RCNIRP

Dr S Sinatra, hjärtspecialist

Dr M Herbert, Barnläkare och neurolog vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital

Dr David Carpenter, Director of the Institute for Health and the Environment at the University at Albany and Professor of Environmental Health Sciences within the School of Public Health (Pdf)

Professor emeritus Martin Pall, Washington State University, varnar för såväl wifi i skolor som smarta elmätare. Gällande gränsvärden skyddar inte mot kända hälsorisker, bland annat cancer och störd hjärtrytm. (Länk)

Ny lagproposition om ”smarta” elmätare 2018

Strålskyddsstiftelsens remissvar. 

Propositionen länk.

EU:s expertutredning SCENIHR om hälsorisker av EMF 2015

Pressmeddelande SCENIHR Final Opinion: Bias in the assessment of Electromangetic Fields 2015-03-11

En analys av kapitlet om hjärntumörrisker, SCENIHR Final Opinion 2015

Comment to EU SCENIHR preliminary opinion on potential health riskf from EMF 2014-04-16 Strålskyddsstiftelsens yttrande till EU-kommissionens expertrapport. April 2014

WHO expertutredning (EHC) om hälsorisker radiofrekvent strålning 2014

Yttrande till WHO om jäv i pågående expertutvärdering 15-12-2014. Strålskyddsstiftelsen tillsammans med 46 andra organisationer

Bilaga till yttrande till WHO 15-12-2014

Lennart Hardell, cancerläkare och forskare

Prevent Cancer Now 15-12-2014

EU:s Ekonomiska och Sociala kommitté

Förslag till yttrande om elöverkänslighet och åtgärder för att minska ohälsa relaterad till strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält, som antogs den 7 januari 2015 av TEN-sektionen men som inte antogs senare på grund av ett motförslag som lades fram av industrins representanter.  Artikel.

Strålning och ohälsosymtom

Österrikiska läkarsällskapet rekommendationer om diagnos och behandling av strålningsrelaterad ohälsa

Läkare i Kanada begär skärpt gränsvärde, bättre information till allmänhet och läkarkåren så att de kan identifiera hälsoproblem relaterade till strålning. Juli 2014.

Gränsvärde hälsorisker

Kanada 2014: 50 internationella experter uppmanar till bättre skydd mot kända hälsorisker från strålning från trådlös teknik. Länk

Kanada 2015: gränsvärdet utvärdering

Dr Miller redovisning Kanadas parlamentariska hälsokommitté HESA

Dr Leszczynski redovisning HESA

Dr Leszczynski yttrande till HESA

Dr Blank yttrande till HESA

Dr Sears redovisning till HESA

Dr Herbert redovisning till HESA

Dr Bray redovisning till HESA

Frank Clegg, fd Vd Microsoft Kanada, yttrande till HESA

 

 

 

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83