I en appell till FN och WHO skriver 259 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna.

Uppdatering oktober 2023: sammanlagt 259 vetenskapsmän har nu undertecknat appellen. Länk

”Jag kommer med obekväma nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk skadar de cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”, säger en av undertecknarna, doktor Martin Blank från Columbia University i USA i ett videomeddelande.

Forskningen visar hälsorisker

Appellen EMF Scientist Appeal är undertecknad av vetenskapsmän och ingenjörer från 39 länder verksamma inom det berörda forskningsområdet (svensk översättning). De uppmanar FN:s och WHO:s generalsekreterare samt FN:s medlemsstater att åtgärder vidtas så att nya riktlinjer (gränsvärden) för strålning från trådlös teknik kan införas. Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande. Samtidigt fortsätter WHO att rekommendera riktlinjer som saknar skydd mot dessa hälsorisker.

Alldeles för höga riktlinjer

”Biologiska fakta ignoreras och som ett resultat är riktlinjerna alldeles för höga och skyddar oss inte”, fortsätter Dr Martin Blank.

”Forskningen visar genomgående ökad risk för hjärntumörer (gliom och hörselnervstumör). Det är brådskande att revidera gällande riktlinjer”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus.
WHO ignorerar IARC:s bedömning

EMF Scientist appeal pekar på WHO:s motsägelsefulla ställningstaganden. WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, har klassat strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B. Trots det ignorerar WHO sitt eget cancerforskningsinstituts bedömningar och väljer att fortsatt rekommendera ICNIRP:s riktlinjer, vilka är framtagna av en grupp experter med kopplingar till industrin. ICNIRP:s rekommendationer skyddar enbart mot effekter av korttidsexponering och saknar explicit skydd mot hälsoeffekter av kronisk exponering vid lägre nivåer, exempelvis cancer.

Strålskyddsstiftelsens kommentar: WHO:s hantering av strålningsfrågan har fått kritik under många år för det alltför nära samarbetet med berörd industri. Arbetet har under flera år finansierats av mobilindustrins lobbyorganisationer.

Måste reducera exponeringen

”Internationella gränsvärden för elektromagnetiska fält måste skärpas för att skydda mot strålningens verkliga påverkan på våra kroppar, särskilt på vårt DNA. Tiden är för länge sedan förbi då vi enbart forskar på hälsoeffekter. Vi måste reducera exponeringen, säger Dr Martin Blank.

I appellen uppmanas FN och WHO att förbättra informationen om hälsorisker med elektromagnetiska fält. FN: s miljöprogram (UNEP) bör sammankalla och finansiera en oberoende tvärvetenskaplig kommitté för att undersöka alternativ som väsentligt kan sänka människors exponering för strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Vikten av att industrin inte tillåts påverka kommitténs slutsatser understryks.
Allmänhet och vårdpersonal utbildas

Undertecknarna begär också att

– barn och gravida kvinnor ges särskilt skydd

– allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna:

– vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och om behandling av patienter med ohälsosymtom kopplade till av elektromagnetiska fält;

– regeringar finansierar sådan utbildning och forskning om elektromagnetiska fält och hälsa, oberoende av industrin;

– vita-zoner (lågstrålande områden) inrättas.

Mer information:

Utskrift av Dr Martin Blanks videotal.

EMFScientist.org

 

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83