shutterstock_112370030Förhöjda elektromagnetiska fält kan enligt upprepade vetenskapliga undersökningar öka risken för Alzheimers. Beläggen för samband har ökat under senare år, både från undersökningar av människor som exponerats för förhöjda nivåer som från djurförsök.

I flertalet av de studier som gjorts av kopplingen mellan Alzheimers och yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält har förhöjda risker rapporterats. En analys från år 2008 av totalt 14 studier av koppling mellan demenssjukdomar och elektromagnetiska fält i yrkeslivet visade att risken var fördubblad för arbetare inom yrken som är högt exponerade för EMF (elektriker, telefonreparatörer, arbetare vid kraftbolag, maskinister). En analys (sk metastudie) av all epidemiologisk forskning hittills (20 studier) om risk för Alzheimers på grund av exponering för magnetfält i arbetet publicerades i december 2017. Sammantaget visar de 20 studierna att exponering förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet ökar risken för Alzheimers med 63%.

De som bor nära kraftledningar löper även förhöjd risk att dö i Alzheimers enligt en schweizisk undersökning.

Det finns starka vetenskapliga belägg för att långvarig exponering för EMF minskar melatoninproduktionen. Sömnhormonet kan i sin tur ha en skyddande verkan mot Alzheimers och omvänt gäller att låga nivåer ökar risken.

Även om inga undersökningar ännu fastslagit samband mellan mikrovågsstrålning eller mobilstrålning och Alzheimers i undersökningar av människor som exponerats för förhöjda nivåer, exempelvis mobiltelefonanvändare eller boende nära mobilmaster, finns starka misstankar om att även mikrovågsstrålning kan främja sjukdomens uppkomst.

Forskare har sett att långtidsexponering av råttor för mobilstrålning resulterade i förhöjda nivåer av ett protein som också är förhöjt vid Alzheimers. Resultaten indikerade att kronisk exponering för mobilstrålning kan leda till neurologiska skador. Forskare har också observerat att mobilstrålning skadar celler i hjärnan. Skadorna skulle kunna leda till att Alzheimers utvecklas tidigare. Man har också i forskning på djur konstaterat att mobilstrålning orsakar sämre minnesförmåga hos djuren.

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om några av de vetenskapliga undersökningar som visar ökad risk för Alzheimers:

 • Forskningsöversikt inkluderande 20 studier visar ökad risk för Alzheimers pga exponering för elektromagnetiska fält i arbetslivet. (2018) Läs artikeln här
 • Forskningsöversikt 2012 konstaterar att det finns ”starka belägg för att lågfrekventa magnetfält orsakar Alzheimers”. Länk
 • Forskningsöversikt konstaterar att långtidsexponering för elektromagnetiska fält kan öka risker för Alzheimers. Belägg för två olika mekanismer som kan förklara sambanden finns: ökad produktion av ett protein kopplat till Alzheimers och minskad produktion av melatonin. Det finns belägg för att både lågfrekventa fält och radiofrekvent strålning har samma effekter. (2009) Läs översikten här
 • Flera undersökningar visar att det finns ett samband mellan exponering för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält i yrkeslivet och Alzheimers. (2006) Läs om undersökningarnahär.
 • Undersökning konstaterar samband mellan Alzheimers och exponering för elektromagnetiska fält bland anställda inom järnvägen. (Schweiz 2007) Läs om undersökningen här
 • Boende nära kraftledningar löper ökade risker att dö i Alzheimers och senil demens. (Schweiz 2009) Läs om undersökningen här.
 • Forskningsgenomgång konstaterar att tillgänglig epidemiologisk forskning visar ett samband mellan exponering för elektromagnetiska fält i arbetslivet och Alzheimers. (2008) Läs om genomgången här
 • Undersökning (tvillinigregister) visar att exponering i yrkeslivet ökar risken för tidig demens. (Sverige 2010) Läs här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 10 månader fick förhöjda nivåer av proteiner i hjärnan som är kopplade till neurodegenerativa skador. (Turkiet 2012). Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för lågfrekventa fält får sämre minne. (Iran 2012) Läs om undersökningen här
 • Elektromagnetiska fält skadar kycklingfosters hjärnceller. (Iran 2011) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för mobilstrålning 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. ( Sydkorea 2010) Läs om undersökningen här
 • Ökad nervcellsdöd bland möss som exponerats för mobilstrålning långt under gällande gränsvärden. (Sverige 2003) Läs undersökningen här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning får sämre minne. (Sverige 2008) Läs om undersökningen här
 • Långtidsexponering av möss för mobilstrålning orsakar DNA-skada i hjärncellerna och orsakar förändringar som tyder på oxidativ stress. (Indien 2010) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för GSM 1800 mobilstrålning vid nivåer under gällande gränsvärden under 1,5 timmar/per dag får bestående minnesförsämringar. (Grekland 2013) Läs här
 • Långtidsexponering för wifi vid låga nivåer förändrar molekyler i hjärnan som kopplats till Alzheimers, cancer och diabetes mm. Forskarnas slutsats: Långtidsexponering för 2,4 GHz kan orsaka negativa hälsoeffekter såsom neurodegenerativa sjukdomar. (Turkiet 2015) Läs här

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83