Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten uppger på sin webbsida att man ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler gällande hälsorisker med elektromagnetiska fält. Det innebär att man vägleder bland annat kommunerna hur de ska förhålla sig till risker med elektromagnetiska fält, bland annat mikrovågsstrålning från basstationer och mobilmaster.

Problemet är att Folkhälsomyndighetens vägledningen är felaktig gällande hälsorisker med elektromagnetiska fält.

Folkhälsomyndigheten säger sig luta sig mot WHO och Strålsäkerhetsmyndighetens bedömningar av hälsoriskerna. WHO och Strålsäkerhetsmyndigheten ger i sin tur också felaktig information om vad som är känt från forskningen om hälsorisker med elektromagnetiska fält.

En stor anledning till den felaktiga informationen ligger i att WHO, Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten lutat sig mot en begränsad grupp experter som till en majoritet är medlemmar i ICNIRP och som inte är representativa för majoritetsuppfattningen inom forskningsområdet. ICNIRP är den organisation som fastställt de referensvärden (även kallat gränsvärden) som gäller för tillåten elektromagnetisk strålning. Dessa värden är hårt kritiserade för att vara föråldrade och alldeles för höga eftersom de medger exponering för känt skadliga nivåer av elektromagnetiska fält. De skyddar inte mot skadliga effekter av längre tids exponering utan endast mot omedelbara uppvärmningseffekter trots att omfattande forskning visat annan skadlig påverkan, exempelvis cancer och mikrovågssyndromet. Referensvärdet från ICNIRP är av stor betydelse för telekombolagen och militärindustrin. Karolinska Institutets etiska råd ansåg år 2008 att medlemsskap i ICNIRP kan utgöra en intressekonflikt då experter gör bedömningar för myndigheters räkning.

Folkhälsomyndigheten har för sin Miljörapport 2017 anlitat två professorer från Karolinska Institutet som båda är fd eller nuvarande medlemmar i ICNIRP och som är medansvariga för ICNIRP:s referensvärde. De har även jäv i form av finansiering för forskning från telekombolag. Påståenden gjordes i rapporten som var gravt felaktiga.

Strålskyddsstiftelsen gjorde år 2017 en granskning av Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport. Du kan läsa om granskningen här:

November 2017:

Felaktig miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten om strålningsrisker

Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 är grovt felaktig och vilseledande gällande hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en granskning.  De båda författarna till avsnittet om elektromagnetiska fält, Anders Ahlbom och Maria Feychting, professorer vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, har tydliga intressekonflikter i form av bland annat finansiering från den berörda industrin som inte redovisas. Länk

November 2018:

Folkhälsomydighetens Miljöhälsorapport är felaktig. Måste skrivas om

Sex svenska forskare verksamma inom forskningsområdet hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik och mobiltelefoner har i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten begärt att Miljöhälsorapportens avsnitt om elektromagnetiska fält skrivs om eftersom det är ”gravt missvisande”, innehåller ”uppenbara fel och brister” samt att de båda professorerna från Karolinska Institutet som skrivit avsnittet har “uppenbara intressekonflikter”. Länk

Juli 2019:

Överklagan av felaktig myndighetsrapport om strålningsrisker

Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund har nyligen överklagat Folkhälsomyndighetens beslut att inte rätta det felaktiga kapitlet om hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning i Miljöhälsorapporten 2017. Länk

Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83