21 januari, 2020

Risk för cancer

Elektromagnetisk fält kan öka risken för cancer. Såväl strålning vid lägre frekvenser (kraftledningar, transformatorer mm) som mikrovågsstrålning (mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa datanätverk mm) har bedömts som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC.cancerdrabbad kvinna i mobil

Upprepade undersökningar visar att mobilanvändare löper ökad risk för elakartad hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven (akustikus neurinom). En del studier visar även ökad risk för tumör på spottkörteln. En undersökning har även visat att långtidsanvändning ökar risken för leukemi. Barn och ungdomar löper högre risker än vuxna användare.

Forskning har även visat upprepade gånger att personer som bor i närhet av mobilmaster, radio/TV-master och kraftledningar, liksom de som exponerats mycket i sin arbetsmiljö, löper ökad risk för cancer.

Forskning genomförd i laboratoriemiljö har visat cancerogena och cancerfrämjande effekter på djur och på celler. Strålningen kan skada DNA, bilda fria radikaler samt påverka andra ämnen som har betydelse för canceruppkomst.

Beläggen för cancerrisker är nu så tydliga att strålningen borde klassas som “cancerogen för människor”  klass 1, i samma klass som asbest exempelvis. Läs mer här

Drygt 70 enskilda undersökningar visar att mikrovågsstrålning som används i trådlös teknik skadar cellers DNA. 49  undersökningar visar DNA-skador av lågfrekventa fält. Läs här

IARC:s cancerklassning av mobiltelefonstrålning 2011.

Artikel The Lancet;

Komplett bedömning, monograf 102

IARC:s cancerklassning av lågfrekventa fält 2002

Cancerrisker barn.

Läs mer

Cancer i huvudet

Läs mer

Övrig cancer

Läs mer

%d bloggare gillar detta: