24 oktober, 2020

Mobilmaster och mobilbasstationer

Mobilmaster eller mobilbasstationer sänder ut mikrovågsstrålning dygnet runt. Strålningen kan medföra allvarliga hälsorisker, i synnerhet för de som vistas längre perioder på de mest strålningsutsatta platserna. Barn, gamla och sjuka är känsligast. Strålningen bör helst inte överskrida 1 mikroWatt/m2 där du sover.

Hur fungerar det?mobilmast

Mobilmaster och basstationer finns i varierande utförande och är ibland kamouflerade på byggnader, som flaggstänger eller som segelmaster.

Hur hög strålning som du exponeras för från masten beror på olika faktorer;

  • Avståndet. Högst strålning påträffas oftast i lägenheter som har en basstation i samma höjd vars antennriktning är riktad mot lägenheten.
  • Topografi. Kullar, skogspartier och andra byggnader dämpar strålningen avsevärt.
  • Byggnadsmaterial. Olika material kan dämpa strålningen i olika utsträckning, exempelvis tjocka stenväggar. Omvänt kan omgivande byggnader reflektera och förstärka strålningen
  • Mastens höjd och antennernas riktning. Strålningen är högst i antennriktningen. Är masten hög kan strålningen vara lägre nära masten än där strålningsloben träffar marken, vilket kan vara upp till 500 meter bort på landsbygden.

Vad är problemet?

Strålningen från mobilmaster och basstationer innebär risk för såväl cancer, neurologiska sjukdomar samt de olika symtom som kopplats till exponering för mikrovågor under längre tid såväl i vetenskapliga undersökningar  som från omfattande vittnesmål från människor (sömnproblem, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrations- och minnesproblem, hjärtproblem, depressioner och ångest mm). Läs mer om forskningen som visar risker för hälsa och miljö.

Hur skyddar man sig?

Först bör man mäta strålningen för att få kunskap om källor till mikrovågsstrålning och nivåer. Därefter kan åtgärder för att reducera strålningen behöva vidtas.

Mobilmaster sänder vid olika frekvenser och modulationer beroende på teknik. För att kunna mäta strålningen från masten måste du ha en mätare som omfattar de frekvenser angivna i MHz som masten sänder på. De vanligaste är:

System Frekvens
GSM 900 900 MHz
GSM 1800 1800 MHz
3G (UMTS) 900 MHz och 2100 MHz
4G (LTE) 800 MHz och 2600 MHz
Tetra 380 – 450 MHz

Sträva efter att få ner mikrovågsstrålningen så lågt som möjligt, särskilt där du vistas längre stunder. Vår rekommendation är att strålningen inte bör överskrida 10 mikroW/m2 där du vistas längre stunder.

Störst vikt bör läggas vid att reducera strålningen så långt det går vid sovplatsen. Där bör den uppmätta nivån helst inte överstiga 1 mikroW/m2.

För att minimera strålningen kan dämpande material användas.

I svåra fall kan flytt till annan bostad vara bästa lösningen.