Mobilmaster eller mobilbasstationer sänder ut mikrovågsstrålning dygnet runt. Strålningen kan medföra allvarliga hälsorisker, i synnerhet för de som vistas längre perioder på de mest strålningsutsatta platserna. Barn, gamla och sjuka är känsligast. Strålningen bör helst inte överskrida 1 mikroWatt/m2 där du sover.

Hur fungerar det?

Mobilmaster och basstationer finns i varierande utförande och är ibland kamouflerade på byggnader, som flaggstänger eller som segelmaster.

Hur hög strålning som du exponeras för från masten beror på olika faktorer;

  • Avståndet. Högst strålning påträffas oftast i lägenheter som har en basstation i samma höjd vars antennriktning är riktad mot lägenheten.
  • Topografi. Kullar, skogspartier och andra byggnader dämpar strålningen avsevärt.
  • Byggnadsmaterial. Olika material kan dämpa strålningen i olika utsträckning, exempelvis tjocka stenväggar. Omvänt kan omgivande byggnader reflektera och förstärka strålningen
  • Mastens höjd och antennernas riktning. Strålningen är högst i antennriktningen. Är masten hög kan strålningen vara lägre nära masten än där strålningsloben träffar marken, vilket kan vara upp till 500 meter bort på landsbygden.

Vad är problemet?

Strålningen från mobilmaster och basstationer innebär risk för såväl cancer, neurologiska sjukdomar samt de olika symtom som kopplats till exponering för mikrovågor under längre tid såväl i vetenskapliga undersökningar  som från omfattande vittnesmål från människor (sömnproblem, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrations- och minnesproblem, hjärtproblem, depressioner och ångest mm). Läs mer om forskningen som visar risker för hälsa och miljö.

Med 5G-utbyggnaden ökar strålningen massivt och under 2020 har mätningar bekräftat en mycket stor ökning av strålning från master och basstationer.

Hur skyddar man sig?

Först bör man mäta strålningen för att få kunskap om källor till mikrovågsstrålning och nivåer. Därefter kan åtgärder för att reducera strålningen behöva vidtas.

Mobilmaster sänder vid olika frekvenser och modulationer beroende på teknik. För att kunna mäta strålningen från masten måste du ha en mätare som omfattar de frekvenser angivna i MHz som masten sänder på. De vanligaste är:

System Frekvens
GSM 900 900 MHz
GSM 1800 1800 MHz
3G (UMTS) 900 och 2100 MHz
4G (LTE)

5G

800 och 2600 MHz

700, 3500 och 26 000 MHz

Tetra 380 – 450 MHz

Sträva efter att få ner mikrovågsstrålningen så lågt som möjligt, särskilt där du vistas längre stunder. Vår rekommendation är att strålningen inte bör överskrida 10 mikroW/m2 där du vistas längre stunder.

Störst vikt bör läggas vid att reducera strålningen så långt det går vid sovplatsen. Där bör den uppmätta nivån helst inte överstiga 1 mikroW/m2.

För att minimera strålningen kan dämpande material användas.

I svåra fall kan flytt till annan bostad vara bästa lösningen.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83