21 september, 2018

Bärbara datorer och läsplattor eller surfplattor

Bärbara datorer och läsplattor/surfplattor som kopplas upp trådlöst mot internet sänder ut höga nivåer av mikrovågsstrålning som medför hälsorisker. Använd därför inte läsplattor/surfplattor utan endast bärbara datorer som kopplas upp med fast anslutning till internet. Håll avstånd till datorn och håll den aldrig direkt mot kroppen

Hur fungerar det?

pojke_laptop_stralningBärbara datorer och läsplattor eller surfplattor är små datorer som är gjorda för att vara lätta att ta med sig och är därför utrustade med trådlös teknik, exempelvis wifi, mobilt bredband och blåtand (Bluetooth). Trådlöst innebär att kommunikationen går via luften med hjälp av sändare som avger pulsad mikrovågsstrålning.

Wifi är en typ av nätverk som gör det möjligt att kommunicera trådlöst mellan olika enheter, exempelvis läsplattan eller surfplattan, mobilen och bredbandsroutern. Mobilt bredband ger access till internet via mobilnätet och Bluetooth gör det möjligt att ansluta en trådlös handsfree.

Läsplattorna eller surfplattorna kan till skillnad från de bärbara datorerna enbart kopplas upp trådlöst mot internet och de avger då förutom lågfrekvent strålning även högfrekvent mikrovågsstrålning. De bärbara datorerna kan även kopplas upp med fast anslutning. De trådlösa funktionerna är normalt påslagna och aktiva även när de inte aktivt används och avger även då pulsad mikrovågsstrålning.

Vad är problemet?

Varje gång läsplattan eller surfplattan eller den bärbara datorn kopplas upp trådlöst mot internet avger de höga nivåer av mikrovågsstrålning som är skadlig. Strålningen från en läsplatta av märket Ipad från Apple avger exempelvis lika mycket eller mer strålning som en mobiltelefon av märket Iphone från Apple.

En Ipad3 avger 0,5-0,8 W/kg vid uppkoppling mot wifi resp. UMTS/3G.

En Iphone5 avger 0,1-0,6 W/kg vid uppkoppling mot wifi resp. UMTS/3G

Dessa nivåer är betydligt högre  än de nivåer som forskningen visat orsakar DNA-skada i celler: 0,05 W/kg för 3G/UMTS . Ett vanligt felaktigt påstående är att tidigare telefoner (GSM och NMT) skulle vara mer skadliga än nyare modeller eftersom de sänder med högre effekt. Det är fel på grund av att forskningen visat att signalens innehåll och olika frekvenser har stor betydelse för skadligheten. Exempelvis skadar GSM cellers DNA vid 0,3 W/kg men 3G orsakar DNA-skada vid 20 gånger lägre nivå 0,05W/kg.

Det saknas motsvarande studier på vid vilka lägsta nivåer wifi 2,4 eller 5 GH-bandet orsakar skada på DNA men sannolikt är det vid samma eller till och med lägre nivåer än 3G.

Dessutom avger de, som alla datorer, lågfrekvent elektromagnetisk strålning. Båda strålningsformerna  innebär hälsorisker.

Kort video med mätning som visar att en dator uppkopplad med trådlöst nätverk sänder högre strålning än en mobiltelefon. Länk, Ytterligare mätning där du kan höra wifisignalen länk

Det har blivit vanligt förekommande att skolor ger eleverna läsplattor, surfplattor eller bärbara datorer i undervisningen som kopplas upp trådlöst och därmed avger höga nivåer av mikrovågsstrålning. När många elever samtidigt kopplar upp sina datorer mot internet blir mikrovågsstrålningen i klassrummen mycket hög.

Det andra stora problemet som i synnerhet gäller läsplattor eller surfplattor, men även bärbara datorer, är att datorns design gör att den automatiskt kommer närmare kroppen. Många sätter datorn i knät under arbete. Om ett barn använder läsplatta kommer läsplattan mycket nära kroppen och ansiktet.

Barn absorberar mer strålning i huvud och strålningen tränger djupare in i huvudet jämfört med en vuxen. Barns nervsystem är dessutom under utveckling och är därför känsligare för strålningens negativa effekter.

En vetenskaplig undersökning har konstaterat att de lågfrekventa fälten som avges från en bärbar dator är högre än de som rekommenderas av TCO samt SWEDAC. Dessutom ger strömadaptern ifrån sig elektriska strömmar som kraftigt överskrider gällande rekommendationer från ICNIRP och SSM, trots att dessa redan är mycket höga.

Många människor, även barn i skolåldern, vittnar om så svåra symtom att de inte kan vistas i miljöer där läsplattor används eller införts i skolsalarna. Vanliga rapporterade symtom är identiska med de som sedan länge kopplats till exponering för mikrovågsstrålning: koncentrationsproblem, yrsel, hudutslag, huvudvärk, hjärtproblem, minnesstörningar med mera.Läs mer om symtom här.

Från Australien kommer en informativ video på 8 minuter om risker med läsplattor. Australien har samma gränsvärde som Sverige som enbart skyddar mot uppvärmningseffekter av mycket kort tids exponering.  Länk

Råd för att minska riskerna

  • Använd inte läsplattor. Använd i stället stationär eller bärbar dator
  • Använd fast internetuppkoppling till din stationära eller bärbara dator
  • Stäng av datorns wifi-funktion
  • Stäng av eventuell wifi-funktion på det fasta modemet
  • Håll avstånd till datorn. Använd helst separat tangentbord och separat TCO-märkt skärm.
  • Håll aldrig datorn direkt mot kroppen exempelvis i knät.
  • Kontrollera att datorn är ansluten till ett jordat eluttag

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →