Användning av mobiltelefon medför ökad risk för cancer i huvudområdet och hjärnan, neurologiska sjukdomar, ögonsjukdom och skador samt olika symtom. Använd i första hand fast telefon och endast i nödfall och för korta samtal mobiltelefon som då den används bör hållas ut från kroppen. Förvara inte mobilen påslagen under långa perioder i fickor intill kroppen.

Hur fungerar det?

Mobiltelefoner gör det möjligt att prata över det mobila telefonnätet. För att en mobiltelefon skall fungera krävas det att det finns en mobilmast inom räckvidd. När en mobiltelefon används skickar den samtalet eller informationen trådlöst, genom luften, mellan mobiltelefonen och mobilmasten med hjälp av pulsad mikrovågsstrålning.

Äldre mobiler, GSM-telefoner, som enbart används för att ringa med, strålar huvudsakligen när ett samtal är aktivt och relativt lite annars. Nyare mobiler, smarttelefoner, en blandning mellan telefon och dator, kan stråla hela tiden om användaren aktiverat funktioner (appar) som går ut på mobilnätet även när mobilen är i ”viloläge” (inte aktivt används).

En mobiltelefon har ofta fler än en sändare, exempelvis GSM/3G/4G för mobilnäten, Bluetooth för handsfree och wifi för koppling mot trådlöst nätverk. Därför kan flera sändare vara aktiva samtidigt och alla sända ut pulsad mikovågsstrålning.

Mobiltelefoner har ofta mer än två antenner och de ligger som regel gömda i skalet. Ju närmare mobilen hålls mot människokroppen desto mer av mikrovågsstrålningen tar kroppen upp, framför allt i mjukdelarna. Därför kan myndigheternas gränsvärden lätt överskridas när mobiltelefonen trycks mot örat eller förvaras direkt mot kroppen.

Det har visats i undersökningar från den franska post- och telestyrelsen att 9 av 10 mobiler överskrider gränsvärdet och 4 av 10 det dubbla gränsvärdet vid direktkontakt med kroppen.

Strålningen från en mobilmast är som högst närmast masten och avtar med avståndet. Till skillnad från mobiltelefonen som strålar mest när den används utsätter en mobilmast den närmaste omgivningen för en hög passiv dygnet-runt bestrålning av mikrovågor.

Vad är problemet?

Mobiltelefoner utsätter användaren för mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning när telefonen aktivt används för tal och överföring av information som under mobilsurf. Sk ”smartmobiler” sänder höga nivåer av strålning även när de inte aktivt används för surf eller samtal.

Barn absorberar mer strålning och strålningen tränger djupare in i huvudet hos ett barn jämfört med en vuxen. Barns nervsystem är dessutom under utveckling och de även därför känsligare för strålningens negativa effekter. Undersökningar har visat att barn kan absorbera betydligt mer strålning än en vuxen. Gällande gränsvärden är inte anpassade efter ett barns särskilda känslighet utan efter en vuxen man.

Den franska myndigheten Anses redovisar i sin utredning 2016 att gränsvärdet kan överskridas då barn exponeras för nivåer som är i närhet av gränsvärdet:

 • Barn kan utsättas för 40 % mer strålning (gäller SAR helkroppsexponering), särskilt vid exponering för frekvenserna 100 MHz, samt i området mellan 1 och 4 GHz. Frekvenser mellan 1 och 4 GHz används av i dag vanliga trådlösa tekniker och produkter riktade mot konsumentmarknaden (GSM 1800, 3G, Wifi, 4G, DECT, Bluetooth).
 • Benmärgen hos barn kan absorbera tio gånger mer strålning jämfört med en vuxen.
 • Vissa delar av ett barns huvud, exempelvis hypothalamus och hippocampus, kan exponeras för mellan 1,6- 3,2 gånger mer strålning än en vuxen.
 • Barnens ögon blir också mer exponerade jämfört med en vuxen mans.

Strålningen är som högst närmast antennen och avtar med avståndet. Emellertid vet man i dag inte med säkerhet var gränsen för skadlighet ligger. Vissa forskningsresultat pekar på att skadeeffekterna kan vara större vid lägre nivåer av strålning än vid högre (exvis Salford et al. 2003), vilket kallas fönstereffekter. Forskning har även visat att olika signaler och frekvenser har olika skadlighet. Exempelvis har forskning visat att en 3G-signal skadar celler vid betydligt lägre nivåer än en GSM-signal. 3G orsakar fler tumörer i djurförsök redan vid 0,04 W/kg vilket är 50 ggr under gällande gränsvärde för mobiltelefoner på 2W/kg. WiFi-signaler verkar vara särskilt skadliga. Gällande 4G finns idag fortfarande mycket lite forskning.

Det får ändå anses bättre med låg strålning jämfört med hög.

Sammantaget visar forskningen på en lång rad hälsorisker med användning av mobiltelefon, bland annat risk för hjärntumör, cellskador, neurologiska skador, infertilitet och skador på ögonen.

Du kan läsa mer om strålning från några av de vanligaste mobilerna här (engelska)

Råd för att minska riskerna

 • Låt aldrig barn använda mobiltelefon annat än i nödfall
 • Gravida bör inte använda mobilen annat än i nödfall liksom nyblivna föräldrar med små barn i famnen
 • Använd aldrig mobiltelefon då fast telefon finns tillgänglig eller som möjligt alternativ (i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen)
 • Förvara inte en påslagen mobil under längre tid intill kroppen.

Om du måste använda mobilen:

 • Håll samtalet så kort som möjligt. Prioritera textmeddelanden, sk SMS
 • Håll eller lägg mobilen så långt från kroppen som möjligt och använd högtalarfunktionen. Använd inte Bluetooth. Bluetooth innebär ofta en lägre men i stället längre exponering. Handsfree rekommenderas inte om de inte är försedda med luftslang närmast huvudet, då de i vissa undersökningar visats öka exponeringen i innerörat jämfört med om mobilen hålls direkt mot örat. Med en luftslang elimineras detta problem. Se sidan 4 här
 • Använd aldrig mobilen i bilen, i hissen, i tunnelbanan, på flyget eller på tåget eftersom strålningen blir högre.
 • Tänk på att medpassagerare eller personer i din närhet passivt exponeras för strålningen från din mobil. Håll därför gott avstånd till andra människor då du måste använda mobilen.
 • Mobilskal avsedda att reducera strålningen kan reducera strålning från mobilen, både den du själv utsätts för och de som finns i din närhet exempelvis barn. Se till att det finns oberoende mätningar som visar att mobilskalet verkligen reducerar strålningen.
 • Använd aldrig mobilen då du kör bil eller cyklar då det ökar risken för olyckor.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83