15 november, 2019

Mobiltelefoner

Användning av mobiltelefon medför ökad risk för cancer i huvudområdet och hjärnan, neurologiska sjukdomar och skador samt olika symtom. Använd därför i första hand fast telefon och endast i nödfall mobiltelefon som då den används bör hållas ut från kroppen. Förvara inte mobilen påslagen under långa perioder i fickor intill kroppen.

Hur fungerar det?mobiltumor

Mobiltelefoner gör det möjligt att prata över det mobila telefonnätet. För att en mobiltelefon skall fungera krävas det att det finns en mobilmast inom räckvidd. När en mobiltelefon används skickar den samtalet trådlöst, genom luften, mellan mobiltelefonen och mobilmasten med hjälp av pulsad mikrovågsstrålning.

Äldre mobiler, GSM-telefoner, som enbart används för att ringa med, strålar huvudsakligen när ett samtal är aktivt och relativt lite annars. Nyare mobiler, smarttelefoner, en blandning mellan telefon och dator, kan stråla hela tiden om användaren aktiverat funktioner (appar) som går ut på mobilnätet även när mobilen är i ”viloläge” (inte aktivt används).

En mobiltelefon har ofta fler än en sändare, exempelvis GSM/3G/4G för mobilnäten, Bluetooth för handsfree och wifi för koppling mot trådlöst nätverk. Därför kan flera sändare vara aktiva samtidigt och alla sända ut pulsad mikovågsstrålning.

Mobiltelefoner har ofta mer än två antenner och de ligger som regel gömda i skalet. Ju närmare mobilen hålls mot människokroppen desto mer av mikrovågsstrålningen tar kroppen upp, framför allt i mjukdelarna. Därför kan myndigheternas gränsvärden lätt överskridas när mobiltelefonen trycks mot örat eller förvaras direkt mot kroppen.

Strålningen från en mobilmast är som högst närmast masten och avtar med avståndet. Till skillnad från mobiltelefonen som strålar mest när den används utsätter en mobilmast den närmaste omgivningen för en hög passiv dygnet-runt bestrålning av mikrovågor.

Vad är problemet?

Mobiltelefoner utsätter användaren för mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning när telefonen aktivt används för tal och överföring av information som under mobilsurf. Barn absorberar mer strålning i huvud och strålningen tränger djupare in i huvudet jämfört med en vuxen. Barns nervsystem är dessutom under utveckling och de även därför känsligare för strålningens negativa effekter.

Strålningen är som högst närmast antennen och avtar med avståndet. Emellertid vet man i dag inte med säkerhet var gränsen för skadlighet ligger. Vissa forskningsresultat pekar på att skadeeffekterna kan vara större vid lägre nivåer av strålning än vid högre, vilket kallas fönstereffekter. Forskning har även visat att olika signaler och frekvenser har olika skadlighet. Exempelvis har forskning visat att en 3G-signal skadar celler vid betydligt lägre nivåer än en GSM-signal. 3G orsakar fler tumörer i djurförsök redan vid 0,04 W/kg vilket är 50 ggr under gällande gränsvärde för mobiltelefoner på 2W/kg.

Det får ändå anses bättre med låg strålning jämfört med hög.

Sammantaget visar forskningen på en lång rad hälsorisker med användning av mobiltelefon, bland annat risk för hjärntumör, cellskador, neurologiska skador, infertilitet och skador på ögonen.

Du kan läsa mer om strålning från några av de vanligaste mobilerna här (engelska)

Råd för att minska riskerna

 • Låt aldrig barn använda mobiltelefon annat än i nödfall
 • Gravida bör inte använda mobilen annat än i nödfall liksom nyblivna föräldrar med små barn i famnen
 • Använd aldrig mobiltelefon då fast telefon finns tillgänglig eller som möjligt alternativ (i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen)
 • Förvara inte en påslagen mobil under längre tid intill kroppen.

Om du måste använda mobilen:

 • Välj en telefon med ett lågt SAR-värde för att minimera strålningen mot kroppen.
 • Håll samtalet så kort som möjligt. Prioritera textmeddelanden, sk SMS
 • Håll eller lägg mobilen så långt från kroppen som möjligt och använd högtalarfunktionen i stället för handsfree eller Bluetooth. Bluetooth innebär ofta en lägre men i stället längre exponering. Handsfree rekommenderas inte då de i vissa undersökningar visats öka exponeringen i innerörat jämfört med om mobilen hålls direkt mot örat. Se sidan 4 här
 • Använd aldrig mobilen i bilen, i hissen, i tunnelbanan, på flyget eller på tåget.
 • Tänk på att medpassagerare eller personer i din närhet passivt exponeras för strålningen från din mobil. Håll därför gott avstånd till andra människor då du måste använda mobilen
 • Använd aldrig mobilen då du kör bil eller cyklar då det ökar risken för olyckor.
 • Ring enbart när du har god täckning och inte befinner dig i rörelse.
%d bloggare gillar detta:
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield