18 oktober, 2018

Strålskyddsstiftelsens styrelse

 

Monapressbild Mona Nilsson
Mona är författare till ”Mobiltelefonins hälsorisker”, ”Spelet om 3G” samt till många artiklar i ämnet. Hon har granskat de flesta aspekter av frågan i över 14 år och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området. Hon har en civilekonomexamen i internationell ekonomi från Uppsala Universitet och har vidareutbildning inom miljö vid Stockholms och Uppsala Universitet. Här kan du lyssna på Mona Nilsson i en intervju i SR år 2010. Kontakt: mona@stralskyddsstiftelsen.se
Katharina Krusell
Katharina är civilingenjör i Teknisk Biologi och har studerat vid Linköpings Tekniska högskola och vid Universitetet i Hannover. Hon arbetar sedan 16 år tillbaka med miljöfrågor. Hon är i dag miljöskyddshandläggare vid  en svenskt myndighet. Under senare år har hon också arbetat med strålskyddsfrågan.
Malin Tornqvist

Malin är IT-konsult, civilekonom och jurist.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →