24 oktober, 2020

Strålskyddsstiftelsens styrelse

 

Monapressbild Mona Nilsson
Mona är författare till ”Mobiltelefonins hälsorisker”, ”Spelet om 3G” samt till många artiklar i ämnet. Hon har granskat de flesta aspekter av frågan i över 14 år och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området. Hon har en civilekonomexamen i internationell ekonomi från Uppsala Universitet och har vidareutbildning inom miljö vid Stockholms och Uppsala Universitet. Här kan du lyssna på Mona Nilsson i en intervju i SR år 2010. Kontakt: mona@stralskyddsstiftelsen.se
Katharina Krusell
Katharina är civilingenjör i Teknisk biologi. Hon arbetar sedan 18 år med miljöfrågor på en svensk myndighet. Hon har tidigare arbetat på Institutet för teknisk kemi på universitetet i Hannover, Tyskland  och på Jordforsk i Aas, Norge.
Malin Tornqvist

Malin är IT-konsult, civilekonom och jurist.