Sveriges flagga

Gränsvärden i Sverige skyddar inte mot längre tids exponering utan endast mycket kort tids exponering. De utesluter uttryckligen effekter av längre tids exponering.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM (tidigare SSI) har antagit ICNIRP:s ”referensvärden” 2002. De kallas ”allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält”. Läs dokumentet här.

Ur texten:

Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz–300 GHz.

Referensvärdena bygger på en föråldrad uppfattning från 50-talet om att strålningen endast kan skada om strålningen är så hög att den värmer upp vävnad med en grad. Dessa så kallade termiska effekter ses i laboratorieundersökningar inom 30 minuter och kan leda till irreparabla skador. Gränsvärdet för mikrovågsstrålning skyddar mot mycket kort tids exponering och omedelbara uppvärmningseffekter. Inget mer.

För mobiltelefoner är gränsvärdet 2W/kg. DNA-skador i celler av 3G har setts redan vid 0,05 W/kg och främjande av tumörtillväxt i djurförsök vid 0,04 W/kg..

För mobilmaster, trådlösa nätverk och annan liknande exponering är gränsvärdet upp till 10W/m2. Ohälsoeffekter har observerats i forskning av långtidsexponerade människor vid nivåer som är 0,0001 W/m2.

För arbetstagare som använder mobiler i sitt arbete gäller betydligt högre gränsvärden som fortfarande bygger på Arbetsmiljöverkets rekommendation från 1987. Dessa gäller citat ”under tidsperiod om 6 minuter (varje möjlig tidsperiod om 6 minuter).”

Arbetsmiljöverkets föråldrade rekommendationer gäller även barn i skolan i dag.

Om jäv

SSM har under åren 2002-2011 förlitat sig på en expertgrupp om hälsorisker under ledning av Anders Ahlbom (AA), vars jävsituation behandlats under ICNIRP och EU:s rekommendationer. Samtliga expertutredningar under hans ledning och under denna period har avfärdat alla hälsorisker under det egna rekommenderade gränsvärdet.

Expertgruppen har till en majoritet bestått av individer som är/var medlemmar i ICNIRP, alltså den organisation som fastställt gällande gränsvärden eller rekommendationer. Dessa är av stor betydelse för den berörda industrin. De flesta experter i gruppen har också finansiella relationer till industrin, främst forskningsfinansiering.

Den sjunde rapporten under ledning av AA kan du läsa här

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83