22 september, 2020

Dokumentärer, föredrag

Dokumentärer, reportage

Norska NRK Brennepunkt: A Radiant Day. Länk

Fransk dokumentär: Microwaves, Science and Lies. Länk

Amerikansk dokumentär om smarta elmätare: Take back your power. Länk

Brittisk dokumentär: Resonance Beings of Frequency. Länk

BBC Panorama om faran med wifi (trådlösa nätverk) bl a  i skolor (2007). Del 1, Del 2

Amerikansk dokumentär Mobilize 2014. Länk

Informationsfilm

Informativ video från Australien om wifi och läsplattor. Länk

Dr Magda Havas om trådlösa strålningsprodukter i ditt hem:  Microwave Radiation Dangers in your home. Länk

Dr Magda Havas: Mikrovågor påverkar hjärtat. Länk

Dr Magda Havas: Wifi i skolor är säkert – sant eller falskt? Länk

Dr Magda Havas visar hur blodceller klumpar ihop sig efter kort tids exponering för dator eller mobiltelefon. Länk

Kort video visar också hur blodceller förändras efter kort tids exponering för mikrovågsstrålning från smart elmätare. Länk

Videofilm visar hur blodceller förändras efter kort exponering för mobilstrålning. Blodcellerna klumpar ihop sig. Länk

Föredrag

Dr Lennart Hardell föredrag om 5G, oktober 2019. Länk

Dr Ron Melnick föredrag om NTP-studien som visade klara belägg för att mobilstrålning orsakar cancer samt skadar DNA och orsakar hjärtsjukdomen kardiomyopati. Länk

Dr Karl Maret visar varför WiFi i skolan är skadligt för barn och hur hög strålningen kan vara i perioder. Det skadligaste är pulserna. Länk

Dr Victoria L Dunckley om riskerna med datoranvändning och resultat på barn som dramatiskt minskar eller helt eliminerar data- och mobilanvändning. Länk

Dr Mary Redmayne.Länk

Dr Suleyman Kaplan Länk

Dr Seyhan (redovisar degenerativa effekter på hjärnan) Länk

Dr Devra Davis Länk

Dr Erica Mallery Blythe, Länk

Professor Leif Salford, Lunds Universitetssjukhus,  om sin forskning som visar att strålning från mobiltelefoni öppnar blod-hjärnbarriären och försämrar minnet i djurförsök. Från 2012. Länk

Professor Martin Pall förklarar att det finns en klarlagd viktig mekanism, kalciumläckage in i cellerna, från elektromagnetiska strälning som kan förklara hur strålningen är skadlig. Länk.