varningsskylt_mikrovagsstralning-250x219

Generellt sett är de gränsvärden (eller referensvärden) som gäller för exponering för elektromagnetiska fält otillräckliga som skydd mot kända hälsorisker. Det finns länder, bland annat Italien, Schweiz, Ryssland, Indien och Belgien, som har infört lägre gränsvärden som erbjuder något bättre skydd, men de flesta länder tillämpar gränsvärden som enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter och som saknar skydd mot effekter av den ökande kroniska exponering alla utsätts för i dag.

ICNIRP:s rekommendationer Läs här

EU:s rekommendationer. Läs här

Svenska rekommendationer. Läs här

Rekommendationer i andra länder:

Ryssland/forna Sovjetunionen. Läs här

Översikt alla länder

Översikt alla länder 2018 (från Hollands hälsomyndighet).

I Sverige och i många EU-länder gäller rekommendationer från ICNIRP. ICNIRP:s rekommendationer/gränsvärden är hårt kritiserade eftersom de enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter av mycket kort tids exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad ( inom 30 minuter) . Det kontrolleras som medelvärde under 6 minuter. För mikrovågsstrålning från mobilmaster gäller gränsvärden som är hundratusentals gånger högre än de nivåer där forskare observerat effekter på människor av långtidsexponering. För lågfrekventa magnetfält är ICNIRP:s gränsvärden 500 gånger högre än de nivåer där man upprepat sett förhöjd leukemirisk för barn.

För mobiler och surfplattor, är riktlinjerna 50 gånger högre än de nivåer där forskare sett DNA-skador och ökad tumörförekomst i djurförsök. Det är även 570 gånger högre än de nivåer där forskare sett skadliga förändringar av molekyler i hjärnan.

Ryssland, Polen, Schweiz, Italien, Luxemburg och Belgien hör till de länder som sedan många år har betydligt lägre gränsvärden. Ryssland har sedan 1960-talet 100 gånger lägre gränsvärden för allmänhetens helkroppsexponering beroende på att man sedan många år observerat att strålningen har de långtidseffekter som man fortfarande i Sverige förnekar finns. Läs mer om Rysslands rekommendationer här.

Strålskyddsstiftelsen anser att rekommendationerna måste sänkas radikalt för att skydda allmänheten från skador, sjukdomar och försämrat hälsotillstånd på grund av exponering för elektromagnetisk strålning. Nya värden måste ta hänsyn till strålningens karaktär (pulsering, frekvens, modulation), samverkanseffekter (med olika strålningskällor och kemikalier/tungmetaller) och att det finns stora skillnader i känslighet (foster, barn, sjuka, gamla).

Strålskyddsstiftelsen förordar därför ALARA-principen (As Low As Reasonably Achievable) innebärande att exponeringen ska hållas så låg som tekniskt är möjligt. Vi stödjer de rekommendationer som lämnas av Salzburg Health Department i Österrike sedan 2002 samt av Bioinitiativgruppen. De  rekommenderar att mikrovågsstrålningen inte ska överstiga 1 – 3 mikrowatt/m2 i bostäder, vilket är  10 000 000 gånger lägre än de nivåer som tillåts enligt ICNIRP:s och Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer för  helkroppsexponering.

Polens lägre gränsvärden. Länk

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83