22 september, 2020

Föredrag och rådgivning

shutterstock_202730734 föredrag

 

Mikrovågsstrålning från trådlös teknik medför hälsorisker. Välbefinnandet och prestationsförmågan försämras då vi exponeras för strålning exempelvis från trådlösa nätverk. På längre sikt kan exponeringen resultera i sjukdomar och ökad sjukfrånvaro. Det gäller särskilt då exponeringen är varaktig exempelvis i arbetsmiljön.

Stora vinster att behandla  strålningsrisker seriöst

Det finns stora vinster med att ha god kunskap om vilka hälsorisker strålning från trådlös teknik medför.  Först med kunskapen i handen inser de flesta vikten av  att vidta ofta enkla åtgärder för att minimera riskerna med den teknik som de flesta alltmer omges med. Minimering av strålningsexponering leder till en bättre arbetsmiljö, bättre prestationsförmåga och minskad risk för ohälsa. Strålningsfrågan bör ingå som en viktig del i arbetet för att minska och förebygga ohälsan på alla nivåer i samhället.

Strålskyddsstiftelsen har en unik kompetens

Strålskyddsstiftelsen har en, för Sverige, unik kompetens på området hälsorisker till följd av strålning från trådlös teknik.

Vi håller föredrag för ledning och medarbetare och vi kan lämna förslag på åtgärdsprogram.

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag eller din organisation.

Monapressbild beskinfo@stralskyddsstiftelsen.se

Telefon: 08-56051213