shutterstock_202730734 föredrag

 

Mikrovågsstrålning från trådlös teknik medför hälsorisker. Välbefinnandet och prestationsförmågan försämras då vi exponeras för strålning exempelvis från trådlösa nätverk. På längre sikt kan exponeringen resultera i sjukdomar och ökad sjukfrånvaro. Det gäller särskilt då exponeringen är varaktig exempelvis i arbetsmiljön.

Stora vinster att behandla  strålningsrisker seriöst

Det finns stora vinster med att ha god kunskap om vilka hälsorisker strålning från trådlös teknik medför.  Först med kunskapen i handen inser de flesta vikten av  att vidta ofta enkla åtgärder för att minimera riskerna med den teknik som de flesta alltmer omges med. Minimering av strålningsexponering leder till en bättre arbetsmiljö, bättre prestationsförmåga och minskad risk för ohälsa. Strålningsfrågan bör ingå som en viktig del i arbetet för att minska och förebygga ohälsan på alla nivåer i samhället.

Strålskyddsstiftelsen har en unik kompetens

Strålskyddsstiftelsen har en, för Sverige, unik kompetens på området hälsorisker till följd av strålning från trådlös teknik.

Vi håller föredrag för ledning och medarbetare och vi kan lämna förslag på åtgärdsprogram.

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag eller din organisation.

Monapressbild beskinfo@stralskyddsstiftelsen.se

Telefon: 08-56051213

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Bli månadsgivare

Läs här om hur du blir månadsgivare.


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83