Vår forskning

Strålskyddsstiftelsen bedriver i samarbete med Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer och Dr Lennart Hardell forskning om hälsorisker med strålning från trådlös teknik. Sedan 2021 har vi bidragit till publiceringen av följande vetenskapliga artiklar:

2021: Hardell, Nilsson, Koppel, Carlberg. Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation; Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics 5 (2021): 250-285. pdf

2022: Hardell, Nilsson. Mikrovågsstrålning på hustak gav medicinska symptom som överrensstämmer med mikrovågssyndromet. Medicinsk Access 1/2022. Pdf

2023: Hardell, Nilsson. Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112. pdf

2023: Nilsson, Hardell. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their
Office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378. pdf

2023: Nilsson M, Hardell L, Ketti M, Wells N, Nyberg R, Halmøy S, Midelthon TJ, Glomsrød S, Schriver P. Nor dic Appeal: More Stringent Regulatory Framework on Microwave Radiation from Wireless Technologies is Needed – Stop Further Rollout of 5G. Ann Clin Med Case
Rep. 2023; V10(13): 1-4. pdf

2023: Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10. pdf

2023: Hardell L, Nilsson M. Very High Radiofrequency (RF) Radiation at Skeppsbron in the Old Town in Stockholm, Sweden. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(23): 1-7. pdf

2023: Nilsson, Hardell. 5G Radiofrequency Radiation Caused the Microwave Syndrome in a Family Living Close to the Base Stations. Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics. 7 (2023): 127-134 pdf

2023: Nilsson M, Hardell L. A 49-Year-Old Man Developed Severe Microwave Syndrome after Activation of 5G Base
Station 20 Meters from his Apartment. J Community Med Public Health pdf

2023: Nilsson M, Hardell L. Case Report: Both parents and their three children developed symptoms of the microwave syndrome while on holiday near a 5G tower. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V12(1): 1-7. pdf

2024: Hardell L, Nilsson M. A woman aged 82 years with electromagnetic hypersensitivity since almost four decades developed the microwave syndrome after installation of 5G base stations in her living vicinity – ethical principles in medicine are violated. J Environ Science Public Health 2024; 8: 1-8. DOI:10.26502/jesph.96120200. pdf

2024: Hardell L. Nilsson M.: An Eight Year Old Boy Developed Severe Headache in A School Close to A Mast with 5G Base Stations. Annals of Clinical Case Studies 2024. pdf

2024: Nyberg R, Nilsson M, Hardell L. Adopting Scientifically Invalid Assumptions of No Risks for Deployment of the Fifth Generation, 5G, for Wireless Communication by the EU Commission is Harmful to Human Health and the Environment. Ann Clin Case Rep. 2024; 9: 2572. pdf

Föredrag

Mikrovågsstrålning från trådlös teknik medför hälsorisker. Välbefinnandet och prestationsförmågan försämras då vi exponeras för strålning exempelvis från trådlösa nätverk. På längre sikt kan exponeringen resultera i sjukdomar och ökad sjukfrånvaro. Det gäller särskilt då exponeringen är varaktig exempelvis i arbetsmiljön.

Stora vinster att behandla  strålningsrisker seriöst

Det finns stora vinster med att ha god kunskap om vilka hälsorisker strålning från trådlös teknik medför.  Först med kunskapen i handen inser de flesta vikten av  att vidta ofta enkla åtgärder för att minimera riskerna med den teknik som de flesta alltmer omges med. Minimering av strålningsexponering leder till en bättre arbetsmiljö, bättre prestationsförmåga och minskad risk för ohälsa. Strålningsfrågan bör ingå som en viktig del i arbetet för att minska och förebygga ohälsan på alla nivåer i samhället.

Strålskyddsstiftelsen har en unik kompetens

Strålskyddsstiftelsen har en, för Sverige, unik kompetens på området hälsorisker till följd av strålning från trådlös teknik.

Vi håller föredrag för ledning och medarbetare och vi kan lämna förslag på åtgärdsprogram.

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag eller din organisation.

info@stralskyddsstiftelsen.se

Telefon: 08-56051213

 

Senast uppdaterad: 5 april 2023

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83