24 oktober, 2020

Juridik

Det finns rättsavgörande som fastslår att elektromagnetiska fält och trådlös teknik (radiofrekvent strålning) är en risk för hälsan. Det finns domstolar som erkänt skadade personer ersättning för skada av exponeringen.

Strålskyddsstiftelsen kommer på dessa sidor att informera om exempel på viktiga avslutade och pågående rättsfall som kan vara vägledande för andra. Du hittar också information om relevanta lagtexter.

Mobiltelefoner och domstolsbeslut

Läs här

Mobilmaster och domstolsbeslut

Läs här

Gränsvärden

Läs här

ICNIRPS rekommendationer Läs här
EU:s rekommendeationer. Läs här
Svenska rekommendationer. Läs här

Lagstiftning

Fransk lag 2015 (wifi, reklam för telefoner, information) Länk.