Det finns rättsavgörande som fastslår att elektromagnetiska fält och trådlös teknik (radiofrekvent strålning) är en risk för hälsan. Det finns domstolar som erkänt skadade personer ersättning för skada av exponeringen.

Strålskyddsstiftelsen kommer på dessa sidor att informera om exempel på viktiga avslutade och pågående rättsfall som kan vara vägledande för andra. Du hittar också information om relevanta lagtexter.

Mobiltelefoner och domstolsbeslut

Läs här

Mobilmaster och domstolsbeslut

Läs här

Gränsvärden

Läs här

ICNIRPS rekommendationer Läs här
EU:s rekommendeationer. Läs här
Svenska rekommendationer. Läs här

Lagstiftning

Fransk lag 2015 (wifi, reklam för telefoner, information) Länk.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83