Det finns rättsavgörande som fastslår att elektromagnetiska fält och trådlös teknik (radiofrekvent strålning) är en risk för hälsan. Det finns domstolar som erkänt skadade personer ersättning för skada av exponeringen.

Strålskyddsstiftelsen kommer på dessa sidor att informera om exempel på viktiga avslutade och pågående rättsfall som kan vara vägledande för andra. Du hittar också information om relevanta lagtexter.

Mobiltelefoner och domstolsbeslut

Läs här

Mobilmaster och domstolsbeslut

Läs här

Gränsvärden

Läs här

ICNIRPS rekommendationer Läs här
EU:s rekommendeationer. Läs här
Svenska rekommendationer. Läs här

Lagstiftning

Fransk lag 2015 (wifi, reklam för telefoner, information) Länk.

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Info om sätt att stödja


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

T-shirts och collegetröjor. Se dem och beställ här.

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend