24 oktober, 2020

Mobilt bredband och trådlöst internet

Mobilt bredband eller trådlöst internet innebär att man får tillgång till internetanslutning utan uppkoppling via fast kabel. Detta sker med hjälp av mikrovågor och användaren utsätts för höga strålningsnivåer som medför hälsorisker. Använd som princip alltid fast uppkoppling med sladd.

Hur fungerar det?

shutterstock_80719753Mobilt bredband används vanligen i mobiltelefonen (ofta kallat mobilsurf) eller genom ett modem eller instickskort som kopplas in i den bärbara datorn. Du kan då koppla upp dig var som helst. En förutsättning är dock att det finns täckning.

Överföring av information via mobilt bredband eller trådlöst bredband kan ske via olika tekniker: GPRS, 2G, 3G, HSPA, WLAN och 4G (LTE).

Vad är problemet?

Liksom Wifi eller WLAN sker överföringen med pulsade mikrovågor på höga frekvenser vars styrka ökar väsentligt under den aktiva uppkopplingen. Exponeringen för sådan strålning medför hälsorisker som du kan läsa om här.

Nivån på den strålning som avges i samband med uppkopplingen varierar och beror bland annat på den egna datorn eller mobilen samt på den mängd information som överförs. Om många använder trådlöst uppkopplade datorer, läsplattor eller mobiler samtidigt blir strålningen mycket hög, exempelvis i tåg, bussar eller i skolsalar.

Vanliga rapporterade symtom är koncentrationsproblem, yrsel, illamående, hudutslag, huvudvärk, hjärtproblem,

Hur skyddar man sig?

Använd inte trådlös internetuppkoppling. Välj i stället säkrare fasta lösningar med sladd. Detta gäller i synnerhet gravida, i skolor, på daghem, på sjukhus och äldreboende, eftersom  foster, barn, äldre och sjuka är känsligare för strålningen.