Läkares/Forskares appeller

5G Appeal. Länk

Appell Reyjkjavik om trådlös teknik i skolan 2017. Pdf

EMF Scientists Appeal 2015 Länk

Freiburger Appeal, över 1000 läkare år 2002. Länk

Läkare Kanada 2014, Länk

Internationella forskare, appell Kanada 2014. Länk

Österrikiska läkarförbundets riklinjer EMF 2012. Länk

Ryska vetenskapsmäns resolution 2011 om risker för barn och ungdomar. Länk

Venedigresolutionen 2008. Länk

Fler exempel länk

Forskningsöversikter

WHO IARC bedömning cancerrisker RF 2011

Presskonferens IARC 30 maj 2011 (video)

WHO IARC bedömning lågfrekventa fält 2002 (pdf)

Bioinitiativrapporten 2012

Markov M & Grigoriev YG.
Wi-Fi technology – an uncontrolled global experiment on the health of mankind (pdf)
Electromagnetic Biology and Medicine, June 2013; 32(2): 200–208.

EU-parlamentet STOA-utredning 2001, Dr Gerard Hyland. The physiolgical and environmental effects of non-ionising electromagnetic radiation. Länk

Dr Neil Cherry. Evidence that Electromagnetic Radiation is Genotoxic, 2002. Länk

Politiska ställningstaganden

Europarådets parlamentariska församling.
The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment. (pdf)
Resolution 1815 (2011). 27 May 2011.

Europaparlamentet

European Parliament resolution of 2 April 2009 on health concerns associated with electromagnetic fields (länk)

Historiska dokument om hälsoeffekter

Ellemtelrapporten. Rapport till Arbetslivsfonden 1993. Om Ericssonföretaget Ellemtels åtgärder under början av 1990-talet för att hantera problemet med att många anställda civilingenjörer blev sjuka av arbetsmiljön, dvs elektromagnetisk strålning på arbetsplatsen. Genomgripande kostsamma åtgärder vidtogs för att reducera fälten (sid 154 osv.). Länk

FDA, USA: Memo 1993. Available data ”strongly suggests” microwaves can promote cancer. Länk

EPA, USA: EMF in your environment. 1992 Länk

Johnson-Liakouris, Ana G.: Radiofrequency sickness in the Lilienfeldt Study: An effect of modulated microwaves? 1996 Länk

Bolen Scott M.: Radiofrequency/Microwave Radiation Biological Effects and Safety Standards: A Review. Rome Laboratory. Air Force Material Command. Griffiss Air Force Base, NY. June, 1994 (pdf)

Hecht, K.: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog. Effects of Wireless Communication Technologies. Kompetenzinitiative, Tyskland (pdf)

NIOSH: Carcinogenic properties of ionizing and non-ionizing radiation, 1978 (pdf)

Defense Intelligence Agency; 1976.Adams RL, Williams RA.: Biological Effects of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves) Eurasian Communist Countries (U). (pdf)

US Naval Research Institute, Z. Glaser 1971: BIBLIOGPHY OF REPORTED BIOLOGICAL PHENOMENA (’EFFECTS’) AND CLINICAL MANIFESTATIONS ATTRIBUTED TO MICROWAVE AND RADIO-FREQUENCY RADIATION; pdf

Petrov IR.: Influence of Microwave Radiation on the Organism of Man and Animals. (pdf)
Academy of Medical Sciences of the USSR. 1970.
Troyanski, M.P: Hygienic Problems of effects of Microwave Electromagnetic Fields on the Body, 1972 (pdf)
Medical College of Virginia: Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation, Symposium Proceedings, 1969. Se särskilt Dr Karel Marhás presentation. pdf
German Ford Motor Company: The Effect of Micro Waves on The Central Nervous System; 1964; (pdf)

Granskande Reportage

The Laughing Stock and The Pursuit of Gro, av Thomas Ergo, 2012. Granskande reportage med avslöjande intervju med bl a Michael Repacholi, WHO och om Gro Harlem Brundtland som är känslig för mobilstrålning.

The hidden dangers of cell phone radiation Life Extension Magazine 2007

 

Senast uppdaterad: 6 september 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83