16 oktober, 2019

Risk för ALS

ALS, eller amyotrofisk lateralskleros, är en mycket allvarlig så kallad neurodegenerativ sjukdom. Den kännetecknas av att nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr rörelser (motorneuroner) dör. Upprepade vetenskapliga undersökningar har konstaterat att exponering för elektromagnetisk strålning ökar risken för sjukdomens uppkomst.

ALS ökar kraftigt i Sverige enligt statistik från Socialstyrelsen.shutterstock_99157871

Redan 2001 konstaterades vid en genomgång av tillgänglig forskning att det fanns starka belägg för samband mellan ALS och exponering för höga nivåer av elektromagnetisk strålning (arbete inom elindustrin).

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av forskning som visar risk för ALS:

  • Meta-analys från Karolinska Institutet redovisade att det fanns relativt starka belägg för att arbete inom elindustrin ökade risken för ALS. I analysen ingick sju undersökningar som sammantaget visade 50% ökad risk. (Sverige, 2001). Läs här
  • Ökad risk för ALS för  personer exponerade för förhöjda magnetfält i arbetet. Nationell undersökning i Schweiz. (Schweiz 2014) Läs här
  • Meta-analys exponering för magnetfält och risk för ALS. (2012). Läs här.
  • Anställda inom elbolag löper förhöjda risker för ALS ju längre de varit anställda och ju mer de exponerats för strålning. (Danmark 2004). Läs här
  • Anställda inom tekniska ingenjörsyrken som exponeras för de högsta nivåerna av elektromagnetisk strålning löper förhöjda risker för både Alzheimers och ALS. (Sverige, 2003) Läs här
  • Anställda inom elbolag löper förhöjda risker för ALS. (USA 1998). Läs här
  • Anställda inom elrelaterade yrken löper ökad risk för ALS. Särskilt förhöjda risker för kraftstationsoperatörer. USA 1998. Läs här
%d bloggare gillar detta:
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield