ALS, eller amyotrofisk lateralskleros, är en mycket allvarlig så kallad neurodegenerativ sjukdom. Den kännetecknas av att nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr rörelser (motorneuroner) dör. Upprepade vetenskapliga undersökningar har konstaterat att exponering för elektromagnetisk strålning ökar risken för sjukdomens uppkomst.

ALS ökar i Sverige enligt statistik från Socialstyrelsen (enligt statistik över antalet patienter i den specialiserade öppenvården mellan år 2001 och 2018 i Socialstyrelsens statistikdatabas).

Redan 2001 konstaterades vid en genomgång av tillgänglig forskning att det fanns starka belägg för samband mellan ALS och exponering för höga nivåer av elektromagnetisk strålning (arbete inom elindustrin).

Under senare år har flera meta-analyser, dvs analyser av den samlade forskningen visat att exponering för förhöjda lågfrekventa magnetfält ökar risken för ALS. 2018 publicerades en analys av 20 studier om risk för ALS på grund av förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet  Risken för ALS pga förhöjda magnetfält på arbetsplatsen är +14%. För de som är verksamma inom elektriska yrken är risken +41%. Högsta risken sågs i de studier som tagit hänsyn till den sammanlagda totala exponeringen för lågfrekventa magnetfält (+89%).

Sommaren 2019 publicerades den första studien någonsin som studerat samband mellan ALS och exponering för mikrovågsstrålning från basstationer för mobiltelefoni. Studien visade ett samband mellan exponering för mobilstrålning och ALS.

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av forskning som visar risk för ALS:

  • Ökad risk för ALS pga långvarig exponering för mikrovågsstrålning från basstationer eller mobilmaster. Läs här
  • Metaanalys 20 studier visar förhöjd risk pga exponering för elektromagnetiska fält i arbetet. 2018 Läs här.
  • Meta-analys från Karolinska Institutet redovisade att det fanns relativt starka belägg för att arbete inom elindustrin ökade risken för ALS. I analysen ingick sju undersökningar som sammantaget visade 50% ökad risk. (Sverige, 2001). Läs här
  • Ökad risk för ALS för  personer exponerade för förhöjda magnetfält i arbetet. Nationell undersökning i Schweiz. (Schweiz 2014) Läs här
  • Meta-analys exponering för magnetfält och risk för ALS. (2012). Läs här.
  • Anställda inom elbolag löper förhöjda risker för ALS ju längre de varit anställda och ju mer de exponerats för strålning. (Danmark 2004). Läs här
  • Anställda inom tekniska ingenjörsyrken som exponeras för de högsta nivåerna av elektromagnetisk strålning löper förhöjda risker för både Alzheimers och ALS. (Sverige, 2003) Läs här
  • Anställda inom elbolag löper förhöjda risker för ALS. (USA 1998). Läs här
  • Anställda inom elrelaterade yrken löper ökad risk för ALS. Särskilt förhöjda risker för kraftstationsoperatörer. USA 1998. Läs här

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83