Strålskyddsstiftelsen har startats bland annat mot bakgrund av svåra brister i ansvariga myndigheters reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält.

Strålskyddsstiftelsen granskar Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) hantering av  strålningsfrågan. Tyvärr är vi i dag den enda organisation eller instans i Sverige som kritiskt granskar SSM. SSM:s  påståenden om att strålning från trådlös teknik eller lågfrekventa fält är ofarlig återges okritiskt i såväl medier som i andra myndigheters, regeringens och beslutsfattares ställningstaganden.

Kan man lita på SSM?

Gör de det som de påstår att de gör?

Är de opartiska och sakliga enligt kraven i regeringsformen?

 

Oktober 2016:

Så här vilseleder Strålsäkerhetsmyndigheten om strålning i skolan.

Införandet av trådlös informationsteknik, IT i skolan har baserats på ett grovt felaktigt underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM påstår att man ”gjort mätningar” i skolan som visat att strålningen från tekniken är ofarlig. Men SSM har bara gjort en enda mätning år 2009 i en liten skola utan barn. Verklig exponering kan sammanlagt kan vara hundratals eller tusentals gånger högre, över nivåer som vistats öka risken för ohälsosymtom och cancer. SSM anser att mätningen är bra och relevant än i dag och medger att det ”givetvis inte finns studier” som undersökt möjliga hälsorisker för barn i skolor med trådlösa datorer. SSM påstår att de ”inte har någon större strålskyddsrelevans”.  Länk

 

Augusti 2016:

Strålsäkerhetsmyndigheten och lågfrekventa magnetfält: Elektromagnetiska fält ökar risken för cancer och Alzheimers.

Genomgående ses förhöjd förekomst av Alzheimers och ALS för personer som exponerats för förhöjda nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält. Forskningen visar också genomgående förhöjd risk för barnleukemi och en majoritet visar förhöjd risk för vuxenleukemi. Det framkom vid Strålsäkerhetsmyndighetens, (SSM) seminarium i maj 2016. Trots detta påstod SSM i pressmeddelanden och uttalande i media att beläggen för hälsorisker skulle minskat och att det inte längre fanns misstankar om hälsoeffekter.  Länk

 

Juni 2016:

SSM:s expertseminarium 2016: Låt människor få veta att 220 experter varnar för hälsorisker.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, påstod den 19 maj att beläggen för hälsorisker med strålning från trådlös teknik skulle minskat. Men 220 vetenskapsmän konstaterar tvärtom att beläggen ökat och att människor måste skyddas mot och informeras om riskerna, inklusive risk för cancer. Juni 2016. Länk

 

Maj 2016:

Fyra skäl till varför du inte kan lita på Strålsäkerhetsmyndigheten

Det är förenat med allvarliga hälsorisker att lita på  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM:s  påståenden om avsaknad av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Nedan ges fyra skäl till varför du inte bör lita på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. 220 vetenskapsmän håller inte med SSM och deras 8 experter. Forskningen visar i stor omfattning och allt tydligare att det finns hälsorisker med strålningen bland annat förhöjd risk för cancer. Länk

November 2015:

Så motarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten skyddande åtgärder mot risker med strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, agerar systematiskt för att motverka bättre skydd mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik visar en granskning från Strålskyddsstiftelsen. Myndigheten ignorerar en stor mängd vetenskapliga resultat som klarlagt hälsorisker samt hundratals vetenskapsmäns och läkares uppmaningar om förbättrat skydd och bred information om riskerna. SSM medger att brister i den egna kompetensen kan leda till onödiga skador och dödsfall. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppger på www.ssm.se att arbetar ”pådrivande och förebyggande för att skydda människor mot hälsoeffekter nu och i framtiden”. Men Strålskyddsstiftelsens granskning visar på motsatsen. Länk

 

Oktober 2015:

Strålsäkerhetsmyndigheten vantolkar cancerklassning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdar att IARC:s cancerklassning av strålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B betyder motsatsen att ”det inte är troligt” att strålningen orsakar cancer. Tväromtolkningen gjordes först av mobilindustrins lobbyorganisation, Mobile Manufacturers Forum som Ericsson sponsrar. SSM hävar även att det är den “svagast misstankegraden” men både Grupp 3 och 4 är lägre (svagare) klassningar än 2B. Klass 4 som är den lägsta klassningsgraden betyder dessutom det som SSM påstår att klass 2B skulle betyda ”Troligen inte cancerframkallande”. Länk

 

Maj 2013:

Strålsäkerhetsmyndigheten nonchalerar jäv i expertrapport

En ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM avfärdar hälsorisker med mobiltelefoner och övrig trådlös teknik. Under ett decennium har myndigheten valt experter med bindningar till berörd industri. Slutsatsen har också alltid varit densamma oavsett vilka risker som framkommit i forskningen: ”inga hälsorisker”. Länk

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Stöd oss.


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend