PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten vet inte var 5G-tester bedrivs

 

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att PTS (Post- och Telestyrelsen) sedan 2017 beviljat en rad tillstånd för ”storskaliga tester av 5G”. Det har nyligen kommit till vår kännedom att PTS dessutom beviljat en rad aktörer tillstånd att sända på frekvenser inom det band på drygt 3 GHz (3400 – 3740 MHz) som avsatts för 5G. PTS vet inte om dessa tillstånd används för 5G idag och inte heller var de i så fall utförs.

Foto: Shutterstock. Bilden visar enligt uppgift mikroantenner för bl a 5G som kan sättas upp på lyktstoplar, elstolpar mm

Den 7 juni 2019 publicerade Strålskyddsstiftelsen en förteckning över de platser där olika aktörer fått tillstånd att bedriva tester med 5G.  Ingen kontroll av om 5G-testerna skadar människors hälsa och miljö görs. Strålsäkerhetsmyndigheten som har ett miljöövervakningsansvar och ansvarar för miljömålet ”Säker strålmiljö” visste inte var testerna bedrevs när de fick fråga av oss om detta. “De har inte till syfte att undersöka hälsorisker”, svarade Strålsäkerhetsmyndigheten som i stället hänvisade oss till PTS för information om var testerna bedrivs.

Men i ett svar till en privatperson framkommer att PTS även beviljat tillstånd för frekvenser till olika aktörer som skulle kunna användas för 5G, utöver de uttryckligen beviljade 5G-testtillstånden.

Detta innebär att de platser där 5G-sändningar kan förekomma är betydligt större än den lista vi tidigare presenterat:

”Det finns tillstånd utfärdade som skulle kunna rymma vissa tester för 5G, eftersom 5G är ett vitt begrepp. Dessa tillstånd är sk teknik- och tjänsteneutrala. PTS vet inte om dessa tillstånd används för tester och alltså inte heller var de i så fall utförs. Tillståndshavare som har sådana tillstånd att det skulle vara möjligt med begränsade tester för 5G är

Borderlight AB

HI3GAccess AB

Net4mobility HB

Telia Sverige AB

vänligen
Lena Liman”

Sannolikt har inte heller Strålsäkerhetsmyndigheten kännedom om var 5G-sändningar pågår – eftersom de inte hade kännedom om eller verkade intressera sig för de beviljade 5G-testtillstånden som vi redovisade i juni. Ändå hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten att man sedan december 2018 gör en riskbedömning av 5G samt arbetar “arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.”

Förteckningen över de aktuella tillstånden som kan användas för 5G i bilaga C finns i denna länk.

Läs mer om 5G på vår temasida om 5G.

Rapportera misstänkta symtom!

Vi uppmanar alla att vara mycket observanta på nya antenner/basstationer och på nya ohälsosymtom som kan uppträda efter att dessa nya antenner etablerats. Rapportera ev. ohälsoeffekter till ansvariga myndigheter (Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten) och sänd kopia till oss (info@stralskyddsstiftelsen.se). Begär att anmälan av symtom diarieförs och diarienummer. Här är lista över vanliga symtom pga mikrovågsstrålning (sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning, yrsel mm). Pga de mycket intensiva pulserna från 5G kan effekterna bli ganska omedelbara (redan rapporterat av 5G är näsblod, känsla av uppvärmning inne i kroppen, brännande hud,) och forskare har varnat för att pga de mycket höga frekvenserna är hud, ytliga nerver och ögon särskilt utsatta.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend