Världens första studie av 5G:s hälsoeffekter

En svensk forskargrupp har publicerat den första studien hittills av hur människors hälsa påverkats av strålning från basstationer för 5G. Resultatet visar att 5G ökar strålningsexponeringen kraftigt samt att ohälsa uppträder ganska omedelbart efter att 5G startats i närheten av människors bostäder. I studien ingick även tre barn i åldern fyra till åtta år. I flera fall upplevdes symptomen så allvarliga att människor såg sig tvingade att överge sina bostäder för gott.

Den nya studien är en sammanställning av sju tidigare separata fallstudier publicerade under 2023 och 2024. Samtliga fallstudier och den nya sammanställningen är genomförda av läkaren och forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer i samarbete med Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen. Under åren 2021–2023 har de studerat totalt 16 människors egenskattade hälsa efter att 5G-basstationer/master etablerats i närheten av deras bostäder. Mätningar av strålning från 5G har också genomförts i bostäderna. Mätningarna visar att 5G ger upphov till extremt hög exponering för pulsad radiofrekvent strålning, betydligt högre än från tidigare generationer av mobiltelefoni. I flera fall uppgick strålningen till flera miljoner mikrowatt per kvadratmeter (μW/m2) i maxvärde (peak) i bostäderna, vilket är nivåer som är mer än 100 000 gånger högre än de nivåer som rekommenderas som lämplig maximal exponering av andra forskare verksamma inom området.

5G orsakade ohälsa snabbt

Dessa höga nivåer orsakade redan inom något dygn efter att 5G satts i drift ohälsosymptom hos flera av de studerade personerna. De vanligaste och allvarligaste symptomen var sömnstörning, trötthet, huvudvärk, irritation, koncentrationsproblem, försämrat närminne samt hudproblem. Dessa symtom motsvarar den symptombild som redan för över 50 år sedan beskrevs som en effekt av exponering för radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning och som kallats mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan.

Denna första och världsunika studie av hälsoeffekter av 5G visar tydligt att 5G orsakar ohälsa hos människor boende inom ett avstånd på mellan 3 till 538 meter från basstationer/master för 5G, trots att nivåerna av uppmätt strålning är betydligt lägre än det referensvärde som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 5G har byggts ut sedan 2019/2020 utan att någon undersökning gjorts som visar att 5G inte är skadligt för hälsan.

Referensvärdet skyddar inte

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde är 10 000 000 μW/m2 mätt som RMS (root mean square) i medelvärde över 6 minuter. Det skyddar endast mot omedelbar uppvärmning och saknar skydd mot de effekter som framkommer i den nya undersökningen. I en lägenhet endast 20 meter från en basstation för 5G, det fall som exponerades för klart högst strålning, uppmättes som mest strax över 135 000 μW/m2 (RMS genomsnitt över 2 minuter) vilket kan jämföras med Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 10 000 000 μW/m2. Denna nivå föranledde mycket svåra symptom inom en vecka och personen som bodde där tvingades lämna lägenheten för gott.

Undersökningen visar även att när människor flyttade till annan bostad där strålningen var betydligt lägre och inga 5G-basstationer fanns i närheten klingade symptomen av och försvann helt i de flesta fall efter en kort period. Detta stärker att det var 5G som orsakade symptomen.

Studien bekräftar den varning om allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa som lämnats av forskare och läkare i 5G-apellen till EU (www.5gappeal.eu) samt att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde inte skyddar mot skadlig hälsopåverkan. 259 forskare har begärt att referensvärdet skärps (www.emfscientist.org).

– 5G är ett gigantiskt experiment med folkhälsan som görs med myndigheters och politikers goda minne, säger Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. 5G har byggts ut utan att någon forskning gjorts som visat att denna nya teknik inte är skadlig för människors hälsa.

– Dessa resultat tydliggör att 5G medför hälsorisker för de som bor nära basstationer eller mobilmaster eftersom strålningen ökar så massivt. Hittills finns inte någon studie av hälsoeffekter på längre sikt och konsekvenserna kan bli mycket allvarliga om man fortsatt tillåter att människor kroniskt exponeras för dessa höga nivåer av strålning från 5G. säger Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen.

Fakta om den nya 5G-studien

Studien är publicerad i: Reviews on Environmental Health. Den kan fritt laddas ner från nätet:

Hardell, Lennart and Nilsson, Mona. ”Summary of seven Swedish case reports on the microwave syndrome associated with 5G radiofrequency radiation” Reviews on Environmental Health, 2024. https://doi.org/10.1515/reveh-2024-0017

Antal personer som ingick i studien: 16

Antal fallstudier som studien bygger på: 7

Undersökningen genomförd år: 2021-2023

Ålder: 4 – 83 år

Avstånd till basstation/mobilmast för 5G: 3 – 538 m

Högst uppmätt strålning (max peak): >3 180 000  μW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter)

Vanligaste och svåraste symptomen under 5G-exponering: Sömnsvårigheter, trötthet, huvudvärk,irritation, koncentrationsproblem, försämrat närminne, hudproblem

Rekommenderat maxvärde (EuropaEM EMF guidelines): 0,1-100 μW/m2

Högst uppmätt strålning (RMS medel under 2 minuter): 135 000 μW/m2

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde (RMS medel under 6 minuter): 10 000 000 μW/m2

Europa EM EMF:s maxvärde baseras på: påvisade effekter av långvarig helkroppsexponering

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde baseras på: Omedelbara uppvärmningseffekter observerade inom 1 timma.

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde saknar skydd mot: Alla effekter som inte beror på omedelbar uppvärmning, exempelvis mikrovågssyndromet, cancer, degenerativa sjukdomar, DNA-skador, och oxidativ stress.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend