Fd WHO-chefen Gro Harlem Brundtland: ”Inga tvivel om hälsoeffekter av mobilstrålning”

Den fd chefen för WHO och Norges fd  statsminister Gro Harlem Brundtland berättade nyligen under en intervju med Aftenposten att hon får huvudvärk direkt om hon sätter en mobil mot huvudet och att hon haft hälsoproblem av mobilstrålning under 25 år. Hon uppmanar andra att skydda sig mot den trådlösa teknikens strålning och säger att forskningen visar att det inte råder några tvivel om att det finns negativa hälsoeffekter.

– Jag vill säga att ni bör skydda er. Gå inte med mobilen i fickan, manade hon.

Får huvudvärk av mobilen

Gro Harlem Brundtland var chef för WHO under åren 1998-2003 och är utbildad läkare. Hon använder själv mobilen så lite som möjligt och är mån om att hålla telefonen långt från kroppen då hon exempelvis måste sända ett textmeddelande

– Jag kan inte ha mobilstrålning mot huvudet. Då får jag omedelbart huvudvärk. Min kropp har reagerat på mobilstrålning i 25 år, berättade hon.

Enligt den förre WHO-chefen råder de inte några tvivel om att forskningsresultaten visar att det finns negativa effekter med strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik.

Elöverkänslig chef för WHO

Redan år 2002, då hon var chef för WHO, berättade Gro Harlem Brundtland, att hon fick huvudvärk av mobilen och att hon kände obehag av en påslagen mobil på fyra meters avstånd.

– Det är strålningen jag reagerar på och känsligheten har gått så långt att jag reagerar på mobiltelefoner som är inom 4 meters avstånd, berättade hon.

Hon märkte under intervjun att fotografens mobil var påslagen, trots att hon inte visste om den eftersom den förvarades i hans ficka. Hon fick direkt ont i huvudet. Hon berättade att besvären började med att hon kände en lokal värmeutveckling runt örat som senare gick över till starkt obehag och huvudvärk så fort hon använde mobilen.

– Jag märkte efterhand att jag utvecklat en känslighet för strålningen.

Gjorde flera blindtester – inga tvivel

För att hon inte skulle anses bara inbilla sig lät hon göra flera blindtester. Människor kom in på hennes kontor med mobilen gömd i väskan eller fickan. Utan att hon visste om mobilen var på eller av reagerade hon alltid när telefonen var påslagen men aldrig när den var avstängd. Så det är inga tvivel att hennes besvär beror på strålningen. Huvudvärken som strålningen orsakat försvinner normalt inom 30 min till en timma efter att exponeringen upphört.

Hon berättade att hon även får omedelbara reaktioner på trådlösa  DECT-telefoner och att om hon använder en bärbar dator får hon en elektrisk stöt upp genom armen. Därför kunde hon inte använda bärbara datorer. Hennes sekreterare använde en vanlig stationär dator som stängs av när Brundtland är i närheten.

”Använd inte mobilen mer än nödvändigt”

Brundtland konstaterade 2002 att det finns forskare som varnar för teknikens hälsokonsekvenser och att det finns grund för att inte använda mobilen mer än nödvändigt. Ju yngre man är ju mer anledning till att ta detta på allvar och försiktighetsprincipen bör tillämpas, sade hon.

Samtidigt som Gro Harlem Brundtland var chef för WHO och fick hälsoproblem av strålning från mobiltelefoner och datorer, förnekade WHO:s avdelning för hälsoeffekter av strålning, WHO EMF-project, hälsorisker med strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik. EMF-projektet vid WHO startades1996, två år innan Brundtland tillträdde som chef.  EMF-projektet blev hårt kritiserat redan från början eftersom projektledaren, Michael Repacholi, ansågs vara partisk för den berörda industrin, bland annat var han ordförande för den hårt kritiserade organisationen ICNIRP som rekommenderat gällande gränsvärden för trådlös teknik vilka är av stor ekonomisk betydelse för industrin. Dessa värden skyddar enbart mot effekter av korttidsexponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad. ICNIRP:s skyhöga gränsvärden utesluter alla visade effekter vid längre tids exponering för strålning vid lägre nivåer, exempelvis cancerrisker och vanliga symtom som huvudvärk.

WHO finansierat av mobilindustrin

repacholi US Air ForceBilden visar Michael Repacholi, WHO och ICNIRP (mitten) tillsammans med Michael Murphy US Air Force Lab och en tredje person.

Under åren 2005-2007 avslöjade Microwave News att WHO-projektet under flera år till hälften finansierats av mobilindustrins lobbyorganisationer samt att WHO genom Repacholi bjudit in elindustrin att delta i viktiga bedömningen av hälsorisker med lågfrekventa magnetfält (WHO Environmental Health Criteria). Microwave News konstaterade torrt att trots att WHO (på Gro Harlem Brundtlands initiativ) i en omfattande rapport tidigare dokumenterat hur tobaksindustrin systematiskt arbetat för att underminera och påverka WHO:s bedömning av hälsorisker med tobak, så verkar WHO oförmöget att lära sig något av den egna rapporten. Tvärtom bjöd WHO in industrin för att delta i WHO:s hälsoriskbedömningar.

WHO konstaterade i tobaksrapporten från 2000 att industrin i många år arbetat med att systematiskt undergräva WHO:s ansträngningar för att begränsa tobaksanvändningen. ”Dessa ansträngningar har varit sofistikerade, välgenomtänkta, välfinansierade och vanligen osynliga”.

WHO-chef  utför ”ovärderligt” arbete åt industrin

IEE US Airforce WHOMichael Murphy från US Air Force Laboratory pekar i en presentation på kopplingen mellan industrin, IEEE och WHO och NATO. På bilderna van Deventer och Repacholi tillsammans med bland annat Murphy som slår fast att elöverkänslighet inte finns och att mobilmaster är säkra.

I dag leds WHO-projektet av elektroingenjören Emilie van Deventeer, som är specialiserad på utveckling av mikrovågsantenner. Hon rekryterades till WHO av Repacholi år 2000 samtidigt som hon hade en tjänst vid Toronto Univeristet. Tjänsten finansierades av ett större företag inom mobilbranschen (Bell/Nortel) och NSERC Kanada.

År 2000 samma år som hon rekryterades till WHO blev hon intervjuad av Toronto University’s magasin. Hon förklarade där att hon utför ett ”ovärderligt” arbete för den trådösa industrin som hela tiden utvecklar nya och snabbare produkter.

”The software modelling done by teams like van Deventer’s is invaluable.

”The industrial community is very interested in our research capabilities,” says van Deventer. ”It always needs to be working on the next generation of products, so it turns to universities to get the research done.”

The importance of this work is reflected in the research funding van Deventer and her team receive from the Natural Sciences & Engineering Research Council of Canada (NSERC), Communications & Information Technology Ontario (CITO), and their major industrial partner, Nortel.

”We are fulfilling a very real need in the industry today, which will only increase as technology creates more opportunity.”

In the process, consumers will continue to enjoy faster computers, lighter cell phones, smaller electronic organizers and the vast array of other electronic gadgets the high-tech world has to offer.”

Doktor från WHO utan medicinsk kompetens

Van Deventer saknar medicinsk kompetens men är ändå ledare för Världshälsoorganisationens arbete med hälsoriskbedömningar av elektromagnetisk strålning, vars rekommendationer väger tungt när myndigheter och regeringar över hela världen i sin tur bedömer hälsoriskerna.

Van Deventer är medlem i svenska Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp där hon presenteras som Doktor Emilie van Deventer, World Health Organisation. Sannolikt inser få att hon är elektroingenjör och saknar medicinsk kompetens. WHO EMF-project är under Emilie van Deventers ledning fortsatt hårt kritiserat för att torgföra ICNIRP:s otillräckliga gränsvärden och förneka tydliga belägg för allvarliga hälsorisker. Emelie van Deventer fortsätter att utföra ”ovärderligt” arbete åt industrin från högre nivåer med världsomspännande konsekvenser.

I maj 2015 riktade 190 experter en vädjan till FN, WHO och dess medlemsländer att bättre skydda människor mot visade hälsorisker.

Michael Repacholi är i dag konsult åt mobilindustrin, här i PR-intervju med GSM Association.

Brundtland internationellt ansedd ledare

Den före detta chefen för WHO mellan åren 1998 och 2003 Gro Harlem Brundtland var läkare innan hon inledde den framgångsrika politiska karriären. Hon blev Norges första kvinnliga statsminister och hon ledde FN:s kommission om miljö och utveckling (Brundtlandkommissionen) som utmynnade i den banbrytande rapporten Our Common Future 1987. Hon deltog i den sk Palmekommissionen om nedrustning i början av 1990-talet och hade en framträdande roll vid Rio-konferensen om hållbar utveckling 1992. Hon kallas ofta för ”mother earth” på grund av sitt engagemang för miljö- och utvecklingsfrågor. Hon är medlem av den exklusiva gruppen av internationella framstående ledare, The Elders, bildad av Nelson Mandela år 2007 som arbetar tillsammans för fred och mänskliga rättigheter. Ordförande är den före detta FN:chefen Kofi Annan.

Hon har fått många internationella priser bland annat the Third World Prize (1988), the Indira Gandhi Prize (1988), the Onassis Foundation’s Delphi Prize (1992), and the Charlemagne Prize (1994).

Fördjupning:

Intervju med Michael Repacholi 2012 om Gro Harlem Brundtlands hälsoproblem. Repacholi medger att han får betalt av mobilindustrin för att skriva vetenskapliga artiklar bland annat. Eng, översättning från PLOT

Emilie van Deventers forskningsintressen.

Emilie van Deventeer är även WHO observer i ICNIRP och medlem i IEEE. IEEE är dominerat av industrirepresentanter – även försvarsindustrin. Det var både mobilindustriföretag och det kanadensiska försvarsdepartementet som fnansierade van Deventers tjänst vid Toronto University.

I denna presentation från en anställd vid US Air Force framgår tydligt kopplingen ICNIRP, IEEE, WHO, NATO och försvarsindustrin. IEEE är helt dominerat av industrirepresentanter.

Norska NRK Brennepunkt granskande reportage om WHO, Repacholi och IEEE: A Radiant Day från 2007

Artikeln som visar hur Gro Harlem Brundtland angreps för att hon blev sjuk av mobilstrålning. PLOT 2012/Thomas Ergo

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend