Reportage åren 2019 till 2022 om strålning och symptom

En sammanställning av mätningar och reportage publicerade på Strålskyddsstiftelsens webbsida under de senaste tre åren visar att människor genomgående drabbas av liknande symptom pga mikrovågsstrålning från basstationer för 3G, 4G och 5G. Sammanställningen visar också att strålningen idag är mycket hög på många platser i större städer i Sverige.

Symptombilden är sedan 50 år tillbaka beskriven som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning och kallades för mikrovågssyndromet. Symptombilden kallas även för EHS, electromagnetic hypersensitivity då den uppträder vid extremt låga nivåer och personen har utvecklat mycket svår känslighet för strålningsexponering.

Mikrovågssyndromet

Tidig forskning redan på 1960-talet slog fast att effekterna av strålningen är beroende av de toppar av högre strålning, pulser, som kan förekomma, att pulsad, modulerad strålning är mer skadlig än en jämn exponering och att samtidig exponering för flera frekvenser är mer skadlig än exponering för endast en frekvens samt att skadligheten förvärrades vid samtidig exponering för andra miljöfaktorer (buller, kemikalier med mera).

Det klargjordes också för 50 år sedan att det finns stora skillnader i känslighet mellan olika individer. Kvinnor är generellt sett mer känsliga än män och unga människor verkade vara mer känsliga än äldre.

Nedan redovisas de mätningar och rapporter om symptom som människor drabbats av och som till hög grad överensstämmer med symptombilden för mikrovågssyndromet.

Mätningarna är gjorda med skilda mätapparater – de flesta  är gjorda av Anders Sydborg, under 2019-2020 med Tenmars 190, under 2021 med Safe and Sound Pro II och den mätning som gjordes 2019 på Skeppsbron i Stockholm är genomförd av Lennart Hardells forskargrupp med mätinstrumentet Narda NBM-520 samt EME Spy 200.

Referensvärdet från Strålsäkerhetsmyndigheten

Mätningarna och människors rapporterade symptom klargör att gällande referensvärde från Strålsäkerhetsmyndigheten, som tillåter 10 000 000 mikrowatt/m2 som medelvärde över 6 minuter inte skyddar mot ohälsa. Ohälsa uppträder vid nivåer långt  under deras föråldrade skyhöga värde som endast skyddar mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att du värms upp med 1 grad inom 30 minuter. Det saknar därmed skydd mot mikrovågssyndromet, cancer och andra sjukdomar till följd av kronisk exponering under längre tid och tar inte heller hänsyn till pulseringar, modulation eller den ökande farligheten av samtidig exponering för flera frekvenser.

På sin webbsida vilseleder myndigheten genom att påstå att de mätningar SSM genomfört under senare år visat att strålningen är långt under referensvärdet. Man klargör inte referensvärdets allvarliga begränsning och otillräckliga skydd utan ger istället sken av att strålningen är ofarlig om den ligger under referensvärdet:

”I många fall när allmänheten har varit oroad har mätningar visat att nivåerna legat långt under referensvärdena”

Mätningarna 2019-2022

Nedanstående tabell visar att människor blir sjuka vid nivåer långt under referensvärdena. Det bekräftas ytterligare av den forskning som sedan 20 år visat att människor blir sjuka och utsätts för ökad risk för cancer vid nivåer långt under referensvärdena vid boende nära mobilmaster och basstationer redan vid nivåer långt under de nivåer som uppmätts i tabellen nedan under åren 2019-2021.

Tabellen som pdf

Datum                     Plats                                              Mikrowatt/m2                              Symptom

Januari 2019

 

 

Stockholm Skeppsbron 2 648 000 Ej undersökt
December 2021

 

 

Norrköping, lägenhet    354 000 Yrsel, illamående, näsblod, hjärtklappning, tryck över bröstet, huvudvärk, sömnsvårigheter samt onormal trötthet
April 2021

 

 

Stockholm Sergels Torg

Sveavägen/Kungsgatan

Sveavägen/Olof Palmes g.

Sveavägen/Kammakargatan

Sveavägen/Odengatan

1 260 000

145 200

52 800

39 600

75 800

Ej undersökt
April 2021

 

 

Göteborg

Ö. Hamngatan/St.  Nygatan

Ö. Hamngatan/Ö. Larmgatan

Ö. Hamngatan/Kungsgatan

Ö. Hamngatan/Kyrkogatan

Ö. Hamngatan/drottninggatan

 

731 000

575 000

350 000

632 000

240 000

Ej undersökt
April 2021

 

 

Linköping

Storgatan/St Persgatan

Storgatan/Apotekareg.

Storgatan/Läroverksgatan

Storgatan/Klostergatan

Storgatan/St Larsgatan

 

3 200

22 300

18 800

206 000

123 000

Ej undersökt
April 2021

 

 

 

 

Örebro

Kungsgatan/Bondegatan

Kungsgatan/Rudbecksgatan

Kungsgatan/Nygatan

Kungsgatan/Stortorget

Kungsgatan/Engelbrektsgatan

Stortorget

 

2 950

30 000

26 300

25 400

2 870

293 000

Ej undersökt
April 2021

 

 

 

 

Falun

Gruvgatan/Hyttgatan

Gruvgatan/Sturegatan

Gruvgatan/Engelbrektsgatan

Gruvgatan/Myntgatan

Gruvgatan/Ö. Hamngatan

 

118 000

269 000

535 000

66 600

383 000

Ej undersökt
Oktober 2020

 

 

Linköping, Ikea 1 100 000 Ej undersökt
Juni 2020

 

 

 

Stockholm

Sergels Torg

Djurgården

 

480 000

600 000

 

Omedelbara symptom: tryck över bröstet, hjärtklappning, tinnitus och halsbesvär

April 2020

 

 

Stockholm

Lidingö lägenhet

    50 000 Hjärtklappning, sömnlöshet, andningssvårigheter, yrsel och generellt mycket dåligt allmäntillstånd. Barn 2 år med näsblod
April 2020

 

 

Stockholm

Vasastan, lägenhet

  100 000 Sömnlöshet, ont i muskler, koncentrationsproblem, utmattning/orkeslöshet
April 2020

 

 

 

Stockholm

Kista, lägenhet

 

    64 000 Ryckningar och stickningar i kroppen, huvudvärk o känsla av att få stroke, ont i hjärtat, brännande känsla i kroppen, speciellt i huvudet, tryck i öronen, magproblem, vibrationer, minnesproblem, yrsel, svårighet att tänka klart, svag i kroppen, håravfall, domningar i händer och arm, bröstsmärtor, ömmande fötter, nervsmärtor, ont i ögonen, illamående, ont i armar, ben och nacke
April 2020 Stockholm

Husby lägenhet

 

 

 

270 000 (balk.)

30 000 (inne)

Sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, illamående, näsblod, samt andningsproblem
April 2020

 

 

 

Stockholm

Kista radhus

130 000 (ute)

20 000 (inne)

Yrsel, illamående, sömnsvårigheter, huvudvärk, feber som kommer och går, tinnitus, hjärtrytmrubbningar och hög puls samt andningsproblem
Mars 2020

 

 

 

 

Norrköping

Köpcentrum ute

 

350 000

Ej undersökt
November 2019

 

 

 

Göteborg

Lägenhet

100 000 Tinnitus, huvudvärk, yrsel, hög puls, surrningar, stickningar och oro i kroppen. Känsla av att kroppen gick på högvarv med en vibrerande inombordsmotor.
Oktober 2019

 

 

Stockholm

Lägenhet

  90 000 Sömnsvårigheter, huvudvärk, tryck över bröstet,
andningsbesvär
September 2019

 

 

Stockholm

NK (Nordiska Kompaniet)

Järntorget

 

200 000

466 000

 

Ej undersökt
September 2019

 

 

Stockholm

Lägenhet trådlös router

 

77 000

Sömnsvårigheter, huvudvärk

[i][ii][iii][iv][v][vi][vii][viii][ix][x][xi]

[i] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/01/09/extremt-hog-stralning-pa-skeppsbron-i-stockholm/

[ii] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/12/29/5g-ovanfor-lagenhet-orsakade-skyhog-stralning-och-somnsvarigheter-huvudvark-hjartklappning/

[iii] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/11/matningar-av-mikrovagsstralning-fran-basstationer-i-fem-svenska-stader/

[iv] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/10/08/farliga-nivaer-av-stralning-visar-nya-matningar/

[v] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/06/10/farlig-stralning-fran-basstationer-pa-sergels-torg-och-djurgarden/

[vi] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/23/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

[vii] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/10/manga-sjuka-pga-den-okande-stralningen-fran-mobilbasstationerna/

[viii] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/03/26/mycket-kraftig-okning-av-stralning-fran-basstationer/

[ix] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/11/11/basstation-orsakade-skyhog-stralning-i-lagenhet-orsakade-direkt-ohalsa/

[x] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/10/24/halsofarlig-stralning-i-lagenhet-pga-mobilbasstationer/

[xi] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/09/09/tradlos-router-sander-ut-halsoskadlig-mikrovagsstralning/Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend