Statistik

Det finns flera sjukdomar som kan förväntas öka som en följd av den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik. Strålskyddsstiftelsen har under flera år därför följt statistik över vissa sjukdomar.

Psykisk ohälsa

Strålning liknande den som sänds ut från trådlös teknik, pulserad mikrovågsstrålning, har sedan 1960-talet visats orsaka en symptombild som kallades mikrovågssyndromet, vilket beskrivits i den vetenskapliga litteraturen och av forskare framförallt från Östeuropa. Mikrovågssyndromet innefattar symptom som till stora delar motsvarar vad som i Sverige definieras som ”psykisk ohälsa”:

Strålskyddsstiftelsen har fått in många vittnesmål under flera år om att personer som uppsöker vården och uppger att man får ohälsosymptom som motsvarar mikrovågssyndromet till följd av exponering för elektromagnetisk strålning får en diagnos som relateras till psykisk ohälsa.

Dramatisk ökning av psykisk ohälsa

Rapport som pdf från Strålskyddsstiftelsen

Sömnsvårigheter

Ett av de mest förekommande symptomen vid förhöjd exponering för strålning är sömnsvårigheter.

Kraftig ökning av sömnmedel till barn

Cancer

Strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält är klassade som ”möjligen cancerframkallande” av IARC. Upprepad forskning har visat att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, DNA-skador, ökad förekomst av cancer vid förhöjd exponering. Vid då mobilen hålls mot huvudet vid samtal är hela huvud- och halsområdet kraftigt exponerat för ökad strålning varför man kan förvänta en ökad förekomst av cancer i detta område.

Kraftig ökning av cancer i huvud och hals

Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer

Maligna hjärntumörer ökar kraftigt i Frankrike

Kraftig ökning av hjärntumörpatienter i Sverige

Hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar bland barn i USA

Aggressiva hjärntumörer ökar dramatiskt i England

Hjärntumörer ökar i Danmark

Kraftig ökning av sköldkörtelcancer och muncancer

Ögon

Ögon är särskilt känsliga för mikrovågsstrålning. Forskning har visat skadliga effekter på ögat vilka kan leda till bland annat grå starr.

Grön och grå starr samt blindhet ökar bland unga

Degenerativa sjukdomar

Mikrovågsstrålningen och lågfrekventa magnetfält skadar hjärnan. Upprepad forskning har visat att långvarig exponering för förhöjda magnetfält ökar risken för Alzheimers och ALS. Djurforskning har visat att mikrovågsstrålning orsakar skador i hjärnan som tyder på ökad risk för Alzheimers.

Dramatisk ökning av dödsfall i neurologiska sjukdomar i västvärlden

 

Skapad: 8 september 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83