Aggressiva hjärntumörer ökar dramatiskt i England

Antalet fall av glioblastom, den farligaste sortens hjärntumör, ökar mycket i England. Allra störst ökning ses för tumörer i det område som är mest exponerat vid mobilanvändning varför ökningen misstänks ha samband med mobilstrålning. Tidigare har upprepade epidemiologiska undersökningar visat att mobilanvändare löper ökad risk för hjärntumör.

Mellan 1995 och 2015 fördubblades antalet fall av glioblastom per 100 000 invånare i England enligt en ny vetenskaplig artikel som analyserat nationell cancerstatistik. Antalet personer som varje år drabbades av gliblastom i England ökade från 983 år 1995 till 2531 år 2015.

Sammantaget har antalet nya hjärntumörpatienter varje år inte ökat i samma utsträckning som för glioblastom under samma period vilket beror på att incidensen av de mindre allvarliga formerna av hjärntumörerna samtidigt minskat fram till cirka 2007 och därefter varit stabil.  Det innebär ett skifte mot större andel mycket allvarliga hjärntumörfall. Se diagrammet nedan där den helstreckade svarta linjen är glioblastom (GBM) och som visar antalet nya fall per 100 000 invånare mellan åren 1995 0ch 2015 i England.

Glioblastom i mobilområdet ökar mest

Den största ökningen sker för glioblastom (även kallad gliom grad 4) belägna i de områden som är allra mest exponerade vid mobilanvändning: frontalloben och temporalloben.

Detta leder till misstanken att mobilanvändning kan främja uppkomst av glioblastom och att dessa data därmed ger stöd åt Lennart Hardell och medarbetares forskningsresultat samt även andra forskningsresultat som visat att mobilanvändning ökar förekomsten av gliom. Se Strålskyddsstiftelsens faktablad om forskningen som visar samband.

Diagrammet nedan illustrerar den kraftiga ökningen av glioblastom (gliom grad 4) i de mest exponerade delarna av hjärnan vid mobilanvändning (frontal- och temporalloben).

Cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell, som sedan slutet av 1990-talet i upprepade undersökningar visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör (gliom), säger att resultaten är i linje med tidigare epidemiologisk forskning och att två nya stora studier dessutom bekräftat risken för hjärntumör i djurförsök. Hardells forskargrupp har också i en vetenskaplig artikel redovisat att antalet fall av aggressiva hjärntumörer, gliom grad 3 och 4, ökar i Sverige bland män i åldern 60-79 år.

Hjärntumörer ökar i Sverige och Danmark

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att hjärntumörer ökar i såväl Danmark som i Sverige. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/01/hjarntumorer-okar-i-danmark-mer-an-fordubbling-sedan-1990/

I Sverige ökar också de mer aggressiva hjärntumörerna, gliom grad 3 och 4, särskilt bland män i åldern 50-79 år. Även andra cancerformer i huvud- och halsområdet ökar, exempelvis sköldkörtelcancer, muncancer och hypofyscancer. Läs mer.

Den amerikanske advokaten Jimmy Gonzales dog 42 år gammal av glioblastom som han ansåg orsakades av intensiv mobilanvändning. Tumören uppstod vid den sida han brukade hålla mobilen. Han fick dessutom en tumör i bröstet där han brukade förvara mobilen och en tredje tumör i handen som brukade hålla mobilen. Vittnesmål nedan.

Strålsäkerhetsmyndigheten ger felaktiga besked

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att

”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker” 

samt att IARC 2011 klassade strålningen från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande

”vilket är den svagaste misstankegraden.”

samt att

”Sedan 2011 har det publicerats ett antal epidemiologiska studier som noggrant analyserat risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudet kopplade till mobilanvändning. Sammantaget tyder inte dessa studier på någon sådan koppling och misstanken har därför försvagats ytterligare.”

och vidare att  det inte finns ”stöd i cancerstatistiken för att det kraftigt ökade användandet av mobiltelefoner skulle öka risken för hjärntumör.”

Det är fyra felaktiga påståenden från Strålsäkerhetsmyndigheten.

  1. Det finns enligt 236 forskare (EMFScientists) växande belägg för att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner ökar risken för hjärntumör och andra sjukdomar, varför det är vilseledande att påstå att det skulle vara ”osannolikt”.
  2. Cancerklassningen är inte den svagaste misstankegraden utan den mellersta. Det finns 5 grupper och mobilstrålning är klassad i grupp 2B, Lägst är grupp 4. Alla grupper är ”misstänkta” för att utvärderas. Strålsäkerhetsmyndigheten hittar på ett eget begrepp för att undervärdera en cancerklassning.
  3. Sedan 2011 har det publicerats epidemiologiska studier. Sammantaget visar de förhöjd risk för hjärntumör, enligt fyra metaanalyser publicerade under 2017
  4. Hjärntumörer ökar i vissa länder enligt cancerstatistik.

 

Mer i ämnet:

Kraftig ökning av cancer i huvud och hals i Sverige

Cancerexpert: Mobilstrålning orsakar cancer

Antalet hjärntumörpatienter ökar mycket i Sverige

Domstolar: Mobilanvändning orsakade hjärntumör

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend