Psykisk ohälsa kostar samhället 200 miljarder per år, 5% av BNP

Regeringen och myndigheterna har trots satsningar på över 10 miljarder misslyckats med att motverka den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa i Sverige. Regeringens nationella samordnare konstaterar att den psykiska ohälsan nu kostar 200 miljarder per år och att den förda politiken  i ”bästa fall bara att åstadkomma temporära positiva effekter för en liten skara personer och i sämsta fall skapar oöverskådliga systemfel”.

Socialminister Annika Strandhäll tog den 9 januari emot en dyster rapport om psykisk hälsa i Sverige av den särskilda utredaren Kerstin Evelius.

I rapporten konstateras följande:

  • En rapport från World Economic Forum (2011), uppskattar de direkta samhällskostnaderna för psykisk ohälsa till cirka 3 600 miljarder kronor i världens utvecklade ekonomier under 2010. Till detta tillkommer de indirekta kostnaderna som antas uppgå till cirka 7 300 miljarder kronor. Fram till och med år 2030 väntas kostnaderna snabbt växa till cirka 8 700 miljarder respektive 17 700 miljarder kronor.
  • Livförsäkringsbolaget Skandia har uppskattat att den psykiska ohälsan kostade det svenska samhället omkring 142 miljarder kronor under 2010 och  att denna kostnad kommer att uppgå till cirka 345 miljarder kronor år 2030.
  • Europeiska Unionen (EU) och World Health Organization (WHO) publicerade 2018 en rapport som bl.a. behandlade utvecklingen av antalet personer med psykisk ohälsa i Europa. I denna beräknas den totala kostnaden för Sverige 2015 till 21,7 miljarder euro, närmare 5 procent av bruttonational-produkten (BNP). Direkta kostnader i hälso- och sjukvårdssystemet beräknades uppgå till 5,7 miljarder euro och direkta kostnader i socialförsäkringssystemet till 7,5 miljarder euro. De indirekta kostnaderna, främst kopplade till arbetsmarknaden, uppgick till 8,5 miljarder euro.
  • 18 000 barn går inte till skolan i Sverige idag pga psykisk ohälsa
  • 10 miljarder kronor har satsas på åtgärder mot psykisk ohälsa under tio år ändå har ohälsan ökat
  • Mellan 2009 och 2018 har utgifterna för psykisk ohälsa i sjukförsäkringen mer än fördubblats
  • Psykiatriska diagnoser står idag för 70% av kostnaderna för sjukfrånvaron

Tio miljarder gav ingen förbättring

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver den nationella samordnaren att trots alla insatser och mångmiljardsatsningar ( över 10 miljarder de senaste tio åren) mot psykisk ohälsa ses ingen förändring till det bättre:

”Psykisk ohälsa är vår största samhällsutmaning. Det finns många, det är jag medveten om, men jag påstår att just detta är vår absolut största på kort och lång sikt. År 2030 kommer psykisk ohälsa att vara den största sjukdomsbördan i så gott som hela världen, enligt WHO. Den psykisk ohälsan ökar hos barn och unga på ett sätt som den inte gör i våra grannländer, och psykisk ohälsa drabbar tidigt i livet vilket riskerar att skapa ett livslångt lidande för dem som drabbas och stora kostnader för välfärdsstaten. Från 2009 fram till i dag har utgifterna för psykiatriska diagnoser i sjukförsäkringssystemet mer än fördubblats, från 7 till nästan 15 miljarder kronor och står i dag för 70 procent av kostnaderna för sjukfrånvaron. Åtta av tio som beviljas aktivitetsersättning har en psykiatrisk diagnos. Psykisk ohälsa kostar nu samhället totalt över 200 miljarder kronor varje år, nära 5 procent av BNP. Och vi ser ingen förändring till det bättre.”

Strålskyddsstiftelsen: strålningsfrågan måste upp på bordet

Utifrån ovanstående dystra och katastrofala siffror kan man konstatera att eftersom åtgärderna inte haft effekt måste en stor faktor som driver den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa ha förbigåtts. Man har satsat på åtgärder som varit i stort sett verkningslösa och missat ELEFANTEN I RUMMET. Detta trots att det finns en stor faktor som tidsmässigt ökat parallellt med den ökande psykiska ohälsan och som på ett påtagligt och väl synligt sätt förändrat de miljöer där alla, barn, vuxna och gamla vistas. Elefanten i rummet som man missat är den mikrovågsstrålande trådlösa tekniken (WiFi, mobiler, trådlöst uppkopplade datorer, trådlöst uppkopplade hushållsapparater, mobilmaster och basstationer mm)

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att den negativa utvecklingen tyvärr är en förväntad utveckling eftersom regeringen och myndigheter fortsatt och under lång tid blundat för de starka kopplingar som finns mellan den ökande mikrovågsstrålningen från trådlös teknik och symtom på psykisk ohälsa. Ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten har till och med aktivt bedrivit desinformation och undanhållit fakta om visade samband med psykisk ohälsa och andra hälsorisker.

Strålskyddsstiftelsen har upprepat pekat på samband mellan psykisk ohälsa och andra hälsorisker med strålning från trådlös teknik till regeringen och till myndigheterna, men alltid fått förnekande svar om avsaknad av samband, trots omfattande bevis för motsatsen.

Strålskyddsstiftelsen beskrev i en rapport hösten 2016 att den ökande psykiska ohälsan är en förväntad effekt av ökad mikrovågsstrålning. Sambandet psykisk ohälsa och mikrovågsstrålning har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen sedan 1960- och 70-talet och har bekräftats under senare år i en stor mängd vetenskapliga resultat och expertutredningar, bland annat från den franska myndigheten ANSES. Sambandet är också bekräftat av otaliga vittnesmål från människor som drabbats av ohälsosymtom pga ökad mikrovågsstrålning. Vittnesmålen kommer från läkare, lärare, barn, ingenjörer, journalister, poliser, affärsmän och även från den förra WHO-direktören och Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland, dvs alla samhällsklasser, åldrar och yrken drabbas.

Det vilar ett tungt ansvar på de ansvariga som fortsätter att nonchalera och ignorera den trådlösa teknikens påverkan på den psykiska ohälsan och ohälsan i övrigt, exempelvis cancer. Strålskyddsstiftelsen kommer fortsätta att göra allt vi kan för att informera om hälsoriskerna.

Mer läsning om psykisk ohälsa:

Risk för psykisk ohälsa av mikrovågsstrålning länk

Fransk myndighet varnar för faror för barn med trådlös teknik. länk

Mobilmaster orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa. länk

Mobiler och surfplattor försämrar barns och ungdomars sömn. Starkt och entydigt samband. Länk

Lärare blev sjuk av strålning i skolan. Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend