Kraftig ökning av sömnmedel till barn

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik över läkemedelsanvändningen i Sverige sker det en dramatisk ökning av antalet barn som använder sömnmedel. Mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar sömnproblem. Barns exponering för  mikrovågsstrålning har ökat kraftigt under samma period och är därmed en viktig faktor bakom ökningen av sömnproblemen.

År 2006 använde 676 barn mellan 0-9 år sömnmedel eller lugnande medel enligt Socialstyrelsens statistik. Men år 2018 hade antalet ökat till 9878 vilket är över 14 gånger fler jämfört med år 2006. Ökningstakten tilltar cirka 2013:

I åldersgruppen 0-19 år är ökningen också mycket kraftig: Antalet barn och ungdomar som använde sömnmedel eller lugnande medel år 2018 var 58467 att jämföra med 7073 år 2006. Även här sker ett trendbrott cirka 2013

Antalet expedieringar av sömnmedel i åldersgruppen 0-19 år ökar enligt nedanstående diagram. En kraftigare ökningstakt sker efter 2013.

Skärmar orsakar sömnproblem

Enligt en forskningsrapport publicerad år 2016 visar forskningen ”entydigt” att användning av skärmar orsakar sömnproblem. Det är forskarnas slutsats efter att ha analyserat data omfattande 125 000 barn.

  • Resultatet visade att det fanns ett starkt och entydigt samband mellan användning av surfplatta eller smartmobil före sänggåendet och otillräcklig sömnlängd, sömnkvalitet och ökad sömnighet under dagen.
  • Resultatet visade också starkt samband mellan de barn och ungdomar som hade tillgång till surfplatta eller smartmobil i sovrummet och otillräcklig sömn, försämrad sömnkvalitet och ökad sömnighet under dagen. Detta även när enheterna inte aktivt användes

Forskarna konstaterade:

“det skadliga sambandet mellan användning av smartmobiler och surfplattor och sömnproblem bland barn och ungdomar är ett stort folkhälsoproblem” 

De rekommenderade breda informationssatsningar till läkarkåren, lärare och skolhälsovård. Huvudförfattaren Ben Carter ansåg att undersökningen ger ytterligare bevis för digitala mediers skadliga påverkan på sömnens längd och kvalitet. Han varnade för att sömnbristen i förlängningen kan få andra hälsokonsekvenser:

”Sömn är en ofta underskattad men viktig del av barnens utveckling. Återkommande sömnbrist leder i förlängningen till en rad olika hälsoproblem.”

Mikrovågsstrålning orsakar sömnproblem

Sedan över 50 år mikrovågsstrålning visats orsaka försämrad sömn, sömnsvårigheter och trötthet under dagen. Redan 1965 redovisades problem att somna pga exponering för mikrovågsstrålning liksom trötthet under dagen, i en forskningsrapport utgiven av Ford Motor Company. Samband mellan mikrovågsstrålning och sömnproblem, trötthet under dagen och symtom på psykisk ohälsa var upprepat beskrivna inom den ryska medicinen redan för över 40 år sedan.

Det beskrevs i rapporten ”Influence of Microwave Radiation on the Organism of Man and Animals” från ryska Medicinska Vetenskapsakademin (Academy of Medical Sciences) år 1970 att generellt sett startar symtomen pga långvarig exponering för mikrovågsstrålning med huvudvärk, trötthet under dagen och sömnproblem vilket beror på en påverkan på det centrala nervsystemets funktion. Med tiden förvärras symtomen, men de upphör när exponeringen upphör. (se sidan 198-199).

Omfattande forskning, både exempelvis laboratorieundersökningar och undersökningar av närboende till mobilmaster, har vidare bekräftat att förhöjd exponering för mikrovågsstrålning orsakar sömnproblem. Bland dessa återfinns en undersökning från Karolinska Institutet från 2008 som i media rapporterades visa att försökspersoner som exponerades för strålning före sänggåendet liknande den som avges från mobiler stressar hjärnan och försämrar sömnen.

Tveklöst visar även studier av hälsotillstånd bland de som bor nära mobilbasstationer också upprepat ökad förekomst av sömnbesvär.

Åtgärder för att förbättra sömnen

Dessa åtgärder bör vidtas för att förbättra sömnen och åtgärda sömnproblem:

  • Stäng av all trådlös teknik i hemmet (WiFi-routrar, datorer, mobiler och ev. annan utrustning) som sänder mikrovågsstrålning. Prioritera fast telefon och fast uppkoppling med kabel till internet.
  • Kontrollera att såväl mikrovågsstrålning som lågfrekventa magnetiska och elektriska fält är så låg som möjligt och att ev. trådlös utrustningen verkligen är avstängd med hjälp av mätare. Strålning kan även komma från grannar eller mobilmaster i närheten. I sovrum ska mikrovågsstrålningen helst vara under 1 mikroW/m2.
  • Håll sovrummet så fritt från elektronisk utrustning som möjligt
  • Undvik att använda mobiler och datorer samt  undvik exponering för blått ljus från skärmar, före sänggåendet. Om skärm måste användas använd kvällsfilter (gult filter).
  • Undvik att använda madrass med metallspiraler eller sängramar av metall eftersom metaller kan förstärka strålningen.

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend