22 januari, 2019

5G

 

 

Stoppa 5G – 213 vetenskapsmän och doktorer varnar för allvarliga hälsorisker i gemensam appell (5G appeal) Läs mer

Ny webbsida för 5G appellen, www.5gappeal.eu

Umeå blir första 5G-experimentstaden. Läs mer

Amerikansk senator begär att 5G:s hälsofaror utforskas innan 5G rullas ut. Läs mer

Forskare kräver att 5G Umeå stoppas – forskning om risker saknas. Läs mer

Statsministrar informeras: 5G medför allvarliga hälsorisker. Läs mer

5G ökar mikrovågsstrålningen enormt. Läs mer

5G kan orsaka allvarliga vävnadsskador enligt forskare. Läs mer

5G ett oetiskt experiment med människors hälsa, enligt forskare och läkare. Läs mer

Var finns regeringens bedömning av hälso- och miljökonsekvenser (riskbedömning) av den omfattande 5G-utbyggnaden? Strålskyddsstiftelsen begär att regeringen utreder hälsoriskerna och riskerna för miljön innan utbyggnaden kan ske. Läs mer

Värna folkhälsan – stoppa 5G. Demonstration i Stockholm den 14 april 2018. Läs mer.

Vd för Microsoft i 16 år vill stoppa 5G. Läs mer

5G – ett olagligt experiment med människors hälsa. Läs mer

Broschyr om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Läs mer

Faktablad om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Pdf

Strålskyddsstiftelsens, Vågbrytarens och Elöverkänsligas Riksförbunds mail till Strålsäkerhetsmyndigheten angående riskbedömning av 5G-utbyggnaden. Pdf

5G och självkörande bilar. Will driverless cars cause DNA Damage and Cancer? Läs mer.

Video 5G: Pushback against 5G, 1 min. Länk

Video 5G: Stop the Race to Rollout 5G, 1 min. Länk

Läkare för säker teknik (Physicians for safe technology) om 5G Länk även här

 

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →