22 september, 2019

5G

 

 

Stoppa 5G – Vetenskapsmän och doktorer varnar för allvarliga hälsorisker i gemensam appell (5G appeal) Läs mer

Webbsida för 5G appellen, www.5gappeal.eu

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning av 5G inlämnad till myndigheterna. Läs mer

Rapporter om ohälsa pga 5G: orsakar tinnitus, huvudvärk, hjärtproblem mm. Läs mer

PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten vet inte var 5G testas. Läs mer

Områden där PTS gett tillstånd för 5G-tester tom maj 2019. Läs mer

Skador av 5G-liknande strålning redovisade 1977. Läs mer

Bryssel stoppar 5G. Läs mer

Geneve stoppar 5G. Läs mer

Jura stoppar 5G. Läs mer

Vaud stoppar 5G. Läs mer

Robert F. Kennedy Jr: “5G är en stor mardröm”. Läs mer

Umeå blir första 5G-experimentstaden. Läs mer

Amerikansk senator begär att 5G:s hälsofaror utforskas innan 5G rullas ut. Läs mer

USA-senaten: Ingen forskning visar att 5G är säkert. Läs mer

Dog hundratals fåglar när 5G testades i Holland? Läs mer

Mikrovågsstrålning från trådlös teknik och 5g ett hot mot insekter, fåglar. Läs mer

Forskare kräver att 5G Umeå stoppas – forskning om risker saknas. Läs mer

Statsministrar informeras: 5G medför allvarliga hälsorisker. Läs mer

5G ökar mikrovågsstrålningen enormt. Läs mer

5G kan orsaka allvarliga vävnadsskador enligt forskare. Läs mer

5G ett oetiskt experiment med människors hälsa, enligt forskare och läkare. Läs mer

Var finns regeringens bedömning av hälso- och miljökonsekvenser (riskbedömning) av den omfattande 5G-utbyggnaden? Strålskyddsstiftelsen begär att regeringen utreder hälsoriskerna och riskerna för miljön innan utbyggnaden kan ske. Läs mer

Värna folkhälsan – stoppa 5G. Demonstration i Stockholm den 14 april 2018. Läs mer.

Vd för Microsoft i 16 år vill stoppa 5G. Läs mer

5G – ett olagligt experiment med människors hälsa. Läs mer

Broschyr om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Läs mer

Faktablad om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Pdf

Strålskyddsstiftelsens, Vågbrytarens och Elöverkänsligas Riksförbunds mail till Strålsäkerhetsmyndigheten angående riskbedömning av 5G-utbyggnaden. Pdf

5G och självkörande bilar. Will driverless cars cause DNA Damage and Cancer? Läs mer.

Video 5G: Pushback against 5G, 1 min. Länk

Video 5G: Stop the Race to Rollout 5G, 1 min. Länk

Läkare för säker teknik (Physicians for safe technology) om 5G Länk även här

 

 

%d bloggare gillar detta:
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield