21 september, 2018

5G

 

 

Stoppa 5G – Över 200 vetenskapsmän och doktorer varnar för allvarliga hälsorisker i gemensam appell (5G appeal) Läs mer

Ny webbsida för 5G appellen, www.5gappeal.eu

Var finns regeringens bedömning av hälso- och miljökonsekvenser (riskbedömning) av den omfattande 5G-utbyggnaden? Strålskyddsstiftelsen begär att regeringen utreder hälsoriskerna och riskerna för miljön innan utbyggnaden kan ske. Läs mer

Värna folkhälsan – stoppa 5G. Demonstration i Stockholm den 14 april 2018. Läs mer.

Vd för Microsoft i 16 år vill stoppa 5G. Läs mer

5G – ett olagligt experiment med människors hälsa. Läs mer

Broschyr om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Läs mer

Faktablad om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Pdf

5G och självkörande bilar. Will driverless cars cause DNA Damage and Cancer? Läs mer.

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →