21 september, 2018

Informationsmaterial

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram informationsmaterial som du kan beställa av oss eller själv ladda ner och skriva ut och sprida vidare.

Broschyrer

Uppkopplade barn

8 sidor broschyr i A4-format om risker med trådlös teknik med fokus på risker för barn. (pdf)

Avsedd för föräldrar, skol- och daghemspersonal, barnavårdscentraler, mödravårdsmottagningar samt till tjänstemän och politiker som berörs av barns- och ungdomars miljö och hälsa.
Du som skänker 300 kronor till Stiftelsens bankgiro 814-8504
får 100 ex.. Donerar du 200:- får du upp till 40 ex.

Broschyr - Strålning från trådlös teknikStrålning från trådlös teknik och hälsorisker

4 sidor i A5-format om hälsorisker med strålning från mobiler, WiFi och bärbara datorer. Den informerar kortfattat om de vanligast symtomen. (pdf)

Du kan få ett större antal av broschyren upptryckt och hemskickad till din adress om du donerar enligt följande till Stiftelsens bankgiro 814-8504.

100 st vid donation av 200:-
200 st  vid donation av   300:-
400 st  vid donation av   500:-

Beställ via info@stralskyddsstiftelsen.se

5G en fara för hälsa och miljö

4 sidor i A5-format om de avsevärda riskerna med 5G-utbyggnaden. (pdf)

Få större antal för spridning genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504:

100 st vid donation av 200:-
200 st  vid donation av   300:-
400 st  vid donation av   500:-

Beställ  via info@stralskyddsstiftelsen.se

 

Flyers

Utsikt från ditt fönster?

Flyer i A5-format. Du kan endera skriva ut själv (pdf)

eller få ett större antal för spridning genom att bidra till kostnad för tryck och porto genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504:

120 st vid donation 100:-

250 st vid donation 150:-

500 st vid donation 250:-

Beställ  via info@stralskyddsstiftelsen.se

Informationsmaterial att själv skriva ut

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →