Strålskyddsstiftelsen har tagit fram informationsmaterial i form av broschyrer som du kan beställa av oss eller själv ladda ner och skriva ut och sprida vidare.

5G - 5 fakta du bör känna till

Flyer i A5-format. Du kan endera skriva ut själv (pdf) eller få ett större antal för spridning genom att bidra till kostnad för tryck och porto genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504 eller swish 123 049 29 83 .


150 st vid donation 150:-
250 st vid donation 200:-
500 st vid donation 350:-

Beställ via info@stralskyddsstiftelsen.se
Uppge namn och postadress.

5G en fara för hälsa och miljö4 sidor i A5-format om de avsevärda riskerna med 5G-utbyggnaden (pdf) 4 sidor i A5-format om de avsevärda riskerna med 5G-utbyggnaden

Få större antal för spridning genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504. eller swish 123 049 29 83

100 st vid donation av 200:-
200 st vid donation av 300:-
400 st vid donation av 500:-

Beställ via
info@stralskyddsstiftelsen.se
Uppge namn och postadress.

Uppkopplade barn


8 sidor broschyr i A4-format om risker med trådlös teknik med fokus på risker för barn (pdf).

Broschyren är avsedd för föräldrar, skol- och daghemspersonal, barnavårdscentraler, mödravårdsmottagningar samt till tjänstemän och politiker som berörs av barns- och ungdomars miljö och hälsa.

Slut i lager

Utsikt från ditt fönster?


Flyer i A5-format. Du kan endera skriva ut själv (pdf) eller få ett större antal för spridning genom att bidra till kostnad för tryck och porto genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504 eller swish 123 049 29 83 .


150 st vid donation 150:-
250 st vid donation 200:-
500 st vid donation 350:-

Beställ via info@stralskyddsstiftelsen.se
Uppge namn och postadress.

Vad föräldrar bör veta om trådlös teknikFlyer i A5-format. Du kan endera skriva ut själv (pdf) eller få ett större antal för spridning genom att bidra till kostnad för tryck och porto genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504 eller swish 123 049 29 83


150 st vid donation 150:-
250 st vid donation 200:-
500 st vid donation 350:-
Beställ via info@stralskyddsstiftelsen.se

Uppge namn och postadress.

Varning för "smarta" elmätare


Flyer i A5-format. Du kan endera skriva ut själv (pdf) eller få ett större antal för spridning genom att bidra till kostnad för tryck och porto genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504 swish 123 049 29 83 .

Meddela samtidigt till info@stralskyddsstiftelsen.se att du beställer önskat antal. Glöm inte uppge namn och postadress samt telefonnummer.

150 st vid donation 150:-
250 st vid donation 200:-
500 st vid donation 350:-

Informationsmaterial att själv skriva utEn strålningsfri skola Kampanjmaterial och tips till dig som vill hjälpa till att få bort den skadliga och onödiga trådlösa strålningen från skolan och förskolan.


Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83