Extremt hög strålning uppmätt i Stockholm

Vid mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer för 5G uppmättes i början av oktober 2023 extremt höga nivåer. Forskaren Lennart Hardell presenterade resultaten vid ett seminarium den 17 oktober. Han bedömer att nivåerna är hälsofarliga. De ligger långt över nivåer kända för att skapa ohälsa.

I början av oktober 2023 genomförde Dr Lennart Hardell och Dr Tarmo Koppel en serie mätningar i centrala Stockholm. Resultaten presenterades för första gången vid ett webbinarium arrangerat av Children’s Health Defense, UK Column och Strålskyddsstiftelsen. (presentationen pdf)

På Sergels Torg, Drottninggatan, Skeppsbron samt på Centralstationen uppmättes mycket höga nivåer av strålning. De uppmätta nivåerna är långt över de som tidigare visats orsaka ohälsa och öka risken för cancer vid kronisk exponering. Mätningarna visar dessutom att 5G har lett till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i Stockholm vilket forskare varnade för redan flera år före utbyggnaden av 5G.

Mätningarna gjordes med en Nardamätare som mäter ett medelvärde, ”root mean square” eller RMS. Denna mätmetod används även av Strålsäkerhetsmyndigheten. RMS ger lägre värden än mätningar av toppvärden, sk ”peak” som i Strålskyddsstiftelsens tidigare mätningar . Vissa anser att max ”peak” ger en bättre bild av faktisk strålningsexponering eftersom de återspeglar hur starka pulserna kan vara.

Drottninggatan

På Drottninggatan uppmättes de allra högsta nivåerna av mikrovågsstrålning. Basstationen som orsakade detta har placerats lågt på fasaden till fastigheten vid Drottninggatan nr 27 och är kamouflerad (se bild nedan).

Max RMS: 5 271 555 μW/m

Sergels Torg

Vid Sergels Torg uppmättes också mycket hög strålning från lågt placerad basstation i höjd med fontänen (se bild nedan). Även här är basstationen placerad mycket lågt på en fastighets fasad.

Max RMS: 3 290 314 μW/m2.

Centralstationen

På Centralstationen uppmättes också mycket höga nivåer till följd av antenner för mobiltelefoni placerade i taket (se bild).

Max RMS: 3 637 191 μW/m2.

Skeppsbron

Mycket höga nivåer uppmättes till följd av 5G-basstationer placerade på taket till låga byggnader. Tidigare har här mätts upp max peakvärden över 3 180 000 μW/m2 med annan mätare (Safe and Sound Pro II)

Max RMS 1 585 683 μW/m2

Vad innebär de uppmätta nivåerna?

De uppmätta nivåerna är långt över de nivåer som tidigare visats orsaka skadlig hälsopåverkan (från och med cirka 100 – 500 μW/m2 ). De är även långt över de nivåer som forskare och läkare rekommenderar att människor maximalt ska utsättas för.

De är däremot fortfarande mycket lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde som är 10 000 000 μW/m2 som genomsnitt över 6 minuter, som emellertid endast skyddar mot omedelbar uppvärmning och saknar skydd mot skadlig påverkan av kronisk exponering. Det finns ingen forskning som visar att människor utan kan helkropps exponeras under längre tid för en så hög nivå som referensvärdet medger utan skadlig hälsopåverkan. Det finns inte heller någon forskning som visar att människor kan exponeras kroniskt för de nu uppmätta nivåerna utan att ta skada.

För 5G finns hittills endast fyra fallstudier som gjorts av Dr Lennart Hardell och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.  I alla fallstudier hade exponering för 5G lett till ökad förekomst av symtom som tidigare kopplats till exponering för mikrovågsstrålning. Två av fallstudierna visade att basstationer för 5G snabbt orsakade ohälsa hos de studerade personerna vilket föranledde dem att flytta från bostaden efter endast ett par dagar eller  en vecka. Nivåerna som uppmättes i max peak  i bostäderna var också betydligt lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde om mätningar i RMS hade gjorts hade värdena sannolikt legat under de som nu uppmätts i Stockholm.

I tabellen nedan visas  Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde samt de uppmätta nivåerna i Stockholm och de nivåer som rekommenderas som max av forskare och läkare.

Max rekommendation (μW/m2) Organisation  
10 000 000

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 2002 2–300 GHz

Skydd mot omedelbara effekter uppvärmning (inom en timma).

Mäts som genomsnitt under 6 min.

100 EU Parliament STOA 2001 För kronisk exponering pulsade mikrovågor
1 Salzburg Health Department 2002 Inomhus kronisk exponering GSM basstationer
100 Europarådet 2011 Resolution 1815 kronisk exponering
3-6 Bioinitiative 2012 För kronisk exponering för pulsade mikrovågor
0.1-100 EuropaEM EMF Guidelines 2016 För längre exponering minst 4 timmar/dag för frekvenser GSM 900 till WiFi 5.6 GHz beroende på känslighet och tid på dygnet.

Max värde

Stockholm okt. 2023

Max

 

Medelvärde

5 271 555 1 728 862 Drottninggatan
3 290 314    431 200 Sergels Torg
3 637 191      66 313 Centralstationen
1 585 683    189 397 Skeppsbron

Tabellen ovan visar hur extremt mycket högre de uppmätta nivåerna är jämfört med de nivåer som rekommenderats av EuropaEM EMF Guidelines 2016, Europarådets parlamentariska församlings rekommendation år 2011  samt Bioinitiativgruppens rekommendationer 2012. Dessa rekommendationer är avsedda att skydda för alla andra effekter än omedelbar uppvärmning, vilket är det som Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde endast skyddar mot.

Referensvärdet är felaktigt

Hösten 2022 publicerade organisationen The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) en vetenskaplig artikel i tidskriften Environmental Health med titeln “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”. De 16 forskare och läkare med expertis inom området från USA, Europa, Asien, Australien och Sydamerika, som ingår i organisationen, konstaterade att nuvarande referensvärden för tillåten strålning från ICNIRP  som gäller i EU och Sverige och från FCC som gäller i USA, vilar på felaktiga antaganden samt saknar skydd mot en mängd visade skadliga effekter. Forskarna konstaterar att ICNIRP och FCC på felaktiga grunder avvisat hundratals forskningsrapporter som dokumenterat skadliga hälsoeffekter vid nivåer som i många fall vida understiger de nivåer som rekommenderas av ICNIRP och FCC,

I artikeln bemöts de antaganden som ligger till grund för gällande referensvärden. De två främsta antagandena, vilka motbevisats i stor omfattning under de senaste 25 åren, är att skadliga effekter endast skulle kunna uppstå då strålningen är så intensiv att den på kort tid värmer upp vävnad samt att inga effekter uppstår under det gränsvärde som baserats på detta första antagande. En undersökning genomförd av amerikanska flottan (US Navy Department) i början av 1980-talet då ett fåtal djur exponerades för intensiv strålning under 60 minuter, ska ha legat till grund för de referensvärden som gäller för dygnetruntexponering under längre tid för alla människor oavsett ålder och individuell känslighet idag. Detta gravt felaktiga antagande leder till att varken yrkesarbetare, särskilt känsliga delar av befolkningen och befolkningen i allmänhet skyddas mot skadlig hälsopåverkan. Gällande gränsvärden har inte heller övervägt skadlig påverkan på djurlivet av strålningen.

Varför sänks inte referensvärdet?

Referensvärdet från Strålsäkerhetsmyndigheten, vilket även rekommenderas av EU och WHO, och som tagits fram av den hårt kritiserade organisationen ICNIRP, är av stor ekonomisk och strategisk betydelse för telekommunikationsindustrin. Därför sänks det inte. Telekombolagen har varit framgångsrika i att försvara referensvärdet trots de ökade bevisen för att betydligt lägre nivåer av strålning har skadlig hälsopåverkan och trots den ökade kritiken från forskarvärlden.

I en presentation från Christer Törnevik vid Ericsson 2018 visas vilken betydelse ICNIRP:s referensvärde har för  telekombranschen. Om länder skulle tillämpa 100 gånger lägre referensvärden än ICNIRP:s (som i Schweiz eller Italien) blir det svårt eller omöjligt att bygga  ut 5G.

 

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend