Pojke får huvudvärk i skola med hög strålning från 5G

Enligt en ny fallstudie om hälsoeffekter av strålning från 5G orsakar en 5G-mast 200 meter från en skola mycket hög strålning på skolgården och även inne i klassrummen. En åttaårig pojke som går på skolan får svår huvudvärk som försvinner i hemmet där strålningen är betydligt lägre. Detta är den åttonde fallstudien genomförd av Dr Lennart Hardell och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Den nya fallstudien av hälsoeffekter av 5G är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Clinical Case Studies. Den beskriver en åttaårig pojke som går i en skola i vilken pojken regelbundet får huvudvärk. Ibland drabbas pojken även av yrsel och onormal trötthet. 200 meter från skolan står en 5G-mast. Mätningar i skolan visar max toppvärden på skolgården på 267 000 μW/m2 och i klassrummet som max 76 000 μW/m2. Detta är extremt höga nivåer, långt över de nivåer som i studier av tidigare generationer mobiltelefoni visats öka risken för olika symptom bland annat huvudvärk, men även för cancer.

I pojkens hem visade mätningar betydligt lägre nivåer av strålning och i hemmet får inte pojken huvudvärk eller om det förekommer i betydligt mindre svårighetsgrad och den klingar snabbt av. Sedan pojkens mamma införskaffat en mössa av ett material som skärmar mot 5G-strålning och som pojken nu bär närhelst han är i skolan, drabbas pojken inte längre av huvudvärk i skolan i samma grad. Detta indikerar att den svåra huvudvärken uppstår när pojken vistas i skolan med hög 5G-strålning utan skydd, men inte när pojken vistas i hemmet med betydligt lägre strålning eller när han bär skyddande mössa i skolan.

Extremt höga nivåer strålning

De uppmätta nivåerna av strålning på skolan är extremt mycket högre än de nivåer som rekommenderas av forskare och läkare verksamma inom hälsoeffekter av denna form av strålning. Samtidigt är de mycket lägre än de nivåer som tillåts av Strålsäkerhetsmyndighetens så kallade referensvärden och som tagits fram av den hårt kritiserade organisationen ICNIRP (se tabell nedan). ICNIRP’s värden skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter som observerats då strålningen inom en timma värmt upp kroppsvävnad men saknar skydd mot alla effekter av längre tids exponering eller mot alla andra effekter som inte beror på uppvärmning. Omfattande forskning har visat skadliga effekter vid nivåer som väl understiger ICNIRP:s värden och majoriteten av forskarna verksamma på området har sedan flera år begärt att referensvärdet skärps för att skydda mot visade hälsoeffekter.

 

År Rekommendation max (μW/m2) Organisation Beskrivning
1998 10 000 000

 

ICNIRP För 2–300 GHz. Medelvärde under 6 min. Endast uppvärmningseffekter. Utesluter kronisk exponering
2012 3-6 Bioinitiative 2012 För kronisk exponering
2016 0,1-100 EuropaEM EMF Guidelines For kronisk exponering åtminstone 4 timmar per dag   900 MHz till 5.6 GHz. Maxvärde beroende på känslighet, dag – eller natt.
2023 267 536

76 590

Denna fallstudie Pojkens skolgård resp. klassrum. Max toppvärden

Kan antas att fler barn är drabbade

Lennart Hardell och Mona Nilsson drar följande slutsats:

”Det kan antas att fler barn i denna skola och i andra skolar med 5G-master i närheten av skolan också lider av symptom orsakade av förhöjd strålning från 5G. Barn är generellt sett känsligare än vuxna för skadliga miljöfaktorer. Denna fallstudie stärker det brådskande behovet av ett moratorium för (stopp av) 5G-utbyggnaden (www.emfcall.org, www.5gappeal.eu).”

Det finns inga studier som visar att 5G inte är skadligt vid de nu uppmätta nivåerna eller vid nivåer som gränsar till Strålsäkerhetsmyndighetens och ICNIRP:s  referensvärde.

Källa:

Hardell L. Nilsson M.: An Eight Year Old Boy Developed Severe Headache in A School Close to A Mast with 5G Base Stations. Annals of Clinical Case Studies 2024. Länk

Mer info:

Artikel om tidigare fallstudier genomförda av Lennart Hardell och Mona Nilsson

Artikel i The Daily Sceptic om 5G och fallstudierna

Faktablad 5G

ICBE-EMF kritik av Strålsäkerhetsmyndighetens och ICNIRP:s värden.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend