Sömnstörningar ökar dramatiskt bland svenska barn

De senaste femton åren har sömnstörningar bland barn i åldern 0-19 år ökat kraftigt liksom förskrivningen av sömnmedel eller lugnande medel. Barns liksom vuxnas exponering för strålning från trådlös teknik har under samma period ökat enormt. Sömnsvårigheter är en känd effekt av förhöjd strålning och ökningen är därmed förväntad effekt av den kraftigt ökande strålningen.

Socialstyrelsen har publicerat ny statistik över antalet personer som varje år mellan 2001 och 2022 sökt vård i den specialiserade öppenvården och de diagnoser som ställts. Statistiken visar att antalet barn i åldern 0-19 år som fått diagnosen sömnstörningar ökat mycket kraftigt. År 2001 fick 421 barn diagnosen men år 2022 hade antalet ökat till strax över 5000. Diagrammet nedan visar antalet patienter i åldern 0-19 år varje år med sömnstörningar. och det andra diagrammet visar antalet patienter i samma ålder per 100 000 invånare. Källa samtliga diagram: Socialstyrelsens statistikdatabas

Nedan diagram visar antalet patienter med sömnstörningar i åldern 0-19 år per 100 000 invånare.

Sömnmedel och lugnande medel

Under samma period har förskrivningen av läkemedel och lugnande medel till barn i samma åldersgrupp 0-19 år också ökat kraftigt. Enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister har antalet patienter i åldern 0-19 år som fått sömnmedel eller lugnande medel utskrivet ökat från 7073 år 2006 till 90 674 år 2022. Det är en ökning med 12 gånger.

Nedan visas antalet motsvarande statistik men per 100 000 invånare.

 

Strålning från trådlös teknik orsakar sömnstörningar

Det är känt sedan över 50 år att strålning liknande den som sänds ut från trådlös teknik kan orsaka sömnsvårigheter. Detta beskrevs bland annat i en bok utgiven 1971 författad av bland annat en direktör inom det Tjeckoslovakiska arbetsmiljöinstitutet som undersökt påverkan av mikrovågsstrålning på personer som exponerades i arbetet. Cirka 200 arbetsplatser undersöktes och ett av de främsta symptomen till följd av denna form av strålning som framkom var just sömnstörningar.

Effekten på sömn har dokumenterats vidare under de senaste 20 åren i undersökningar av människor som exponerats för strålning från trådlös teknik. Upprepade undersökningar av hälsotillstånd nära mobilmaster har redovisat att människor som bor i närheten i ökad utsträckning lider av sömnsvårigheter.

I de sju fallstudier av hälsoeffekter av 5G som hittills publicerats har det framkommit att sömnproblem är det vanligaste rapporterade symptomet. I en av dessa fallstudier drabbades tre barn i åldern 4-8 år av sömnsvårigheter vid en semestervistelse 125 meter från en 5G-mast.

När Strålskyddsstiftelsen kontaktas av människor som drabbats av förhöjd strålning i sin bostad hör sömnbesvär till det allra vanligaste symptomen.

Dessutom spelar den ökande användningen av mobiler och surfplattor sannolikt en roll för den negativa utvecklingen. Forskning har entydigt visat att användning av surfplattor och mobiler skadar barns sömn. År 2016 rapporterade Strålskyddsstiftelsen om en analys som omfattade 125 000 barn.

En av forskarna bakom studien, huvudförfattaren Ben Carter från King´s College i London, konstaterade att studien ger ytterligare bevis för digitala mediers skadliga påverkan på sömnens längd och kvalitet. Han varnade för att sömnbristen i förlängningen kan få andra hälsokonsekvenser:

”Sömn är en ofta underskattad men viktig del av barnens utveckling. Återkommande sömnbrist leder i förlängningen till en rad olika hälsoproblem.”

Ben Carter tillade att den ökande användningen i skolor och förskolor skulle komma att leda till att sömnproblemen bland barn och ungdomar förvärras ytterligare:

”Med den ökande användningen av bärbara digitala enheter och den ökande användningen i skolor som ersättning för böcker kommer sömnproblemen bland barnen sannolikt att öka”

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend