Mobiltelefoner hälsorisker

Mobiltelefoner sänder ut höga nivåer av mikrovågsstrålning och medför därmed hälsorisker vid användning. Upprepad forskning har visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör, cancer, skador på hjärnan och en rad andra hälsoeffekter. Män som använder mobiler har sämre spermier och kvinnor som använder mobiler under graviditeten har ökad förekomst av DNA-skador i navelsträngsblod efter födseln.  Barn är särskilt känsliga för strålningen då de har högre cellomvandlingshastighet. Ett barns huvud kan absorbera 2-3 gånger så mycket strålning som en vuxen man.

Mobilstrålning klassades år 2011 av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B enligt IARC:s klassificeringssystem. Men sedan dess har de vetenskapliga beläggen för att strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster, WiFi, surfplattor, bärbara datorer, trådlösa elmätare, babyvakter, trådlösa telefoner mm) stärkts. Ledande cancerexperter anser idag att klassningen bör vara Grupp 1, cancerogen för människa, samma klass som dioxin, asbest och tobak exempelvis. Det finns i dag tillräckligt med bevis från studier på celler, djur som i epidemiologiska undersökningar av människor att strålningen från mobiltelefoner orsakar cancer. (ref.)

Upprepade undersökningar visar att mobilanvändning ökar risken för elakartad hjärntumör, tumör på hörselnerven samt tumör på öronspottkörteln. En undersökning har visat ökad risk för sköldkörtelcancer och ytterligare en undersökning har även visat att långtidsanvändning ökar risken för leukemi. Se Faktablad

En stor dansk undersökning har visat att barn vars mammor använder mobilen mycket under graviditeten och under de första levnadsåren har ökad förekomst av beteendestörningar. Djurförsök har också visat att djur som exponeras under fostertiden har ökad förekomst av ADHD-liknande symptom och bestående skador på hjärnan då de är fullvuxna.

Lista över hälsorisker med mobilanvändning

Mobiltelefoner medför enligt forskningen bland annat risk för:

Cancer (främst hjärntumör och cancer i huvud- halsområdet) (ref.)

Symptom (huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, hudbesvär, försämrat minne och förändrat beteende) (ref

Fertilitetsproblem. (ref.)

Ögonskador (grå och grön starr) (ref.)

Neurologiska sjukdomar, Alzheimers mm (ref.)

Nedärvda skador pga exponering under fostertiden (ref.)

Domstolsbeslut

Flera domstolar i Italien har fastslagit ett samband mellan personers användning av mobiltelefon och tumör i huvudområdet. Dessa beslut gäller personer som använt mobilen i arbetet och därmed tillerkänts ersättning pga arbetsskada.

Rekommendationer

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar att man undviker att använda mobiltelefon för långa samtal. Barn ska helst inte använda mobiltelefon annat än för korta brådskande samtal. En påslagen mobil bör inte förvaras inpå kroppen – då den sänder mikrovågsstrålning även när den inte används.

Prioritera fast telefon med sladd.

Använd högtalarfunktion eller headsets med luftslang vid användning av mobiltelefon. Håll aldrig mobilen direkt mot huvudet.

 

Senast uppdaterad: 19 januari 2022

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83