Växande bevis mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, DNA-skador och skadliga effekter på hjärnan

Foto: Shutterstock

 

Majoriteten av forskningen visar att mikrovågsstrålning som sänds ut från trådlös teknik orsakar skadliga effekter. Det visar en sammanställning av 944 studier publicerade mellan 1990 och juli 2020 som studerat om strålningen orsakar oxidativ stress, DNA-skador och skadliga effekter på hjärnan.

Mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning sänds ut från mobiltelefoner, mobilmaster, WiFi, surfplattor och bärbara datorer. 900 MHz används främst av GSM medan 2,4 GHz används av WiFi och Bluetooth.

De mest studerade frekvenserna är mellan 900 MHz och 2,4 GHz. Väldigt lite forskning har hittills gjorts på 4G eller LTE signaler (sänder 2,6 GHz). Ingen forskning har gjorts på 5G:s påverkan på människor, djur eller miljön i allmänhet. Den franska myndigheten ANSES drog i januari 2020 slutsatsen att det inte fanns någon forskning överhuvudtaget på effekter av de frekvenser 5G avser använda (frekvenser mellan 3 och 4 GHz samt 26 GHz).

Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer avger också lågfrekventa magnetfält. Andra vanliga källor till förhöjda magnetfält är kraftledningar, elledningar, transformatorer mm. Frekvenser från 0 – 300 Hz.

Oxidativ stress anses vara en bakomliggande mekanism bakom många sjukdomar, bland annat neurodegenerativa sjukdomar, cancer och åldrande. Oxidativ stress anses också kunna orsaka DNA-skador  bland annat: ”Free radicals are believed to cause DNA base damages, strand breaks, damage to the tumor suppressor genes, and an increased expression of the protooncogenes. Moreover, DNA damages induced by reactive oxygen species (ROS) may contribute to higher rates of mutation, genome instability, apoptosis, associated tissue regeneration, and cell proliferation” Källa

DNA-skador är också en bakomliggande mekanism bakom många sjukdomar, däribland cancer. ”A large number of chemicals and several physical agents, such as UV light and γ-radiation, have been associated with the etiology of human cancer. Generation of DNA damage (also known as DNA adducts or lesions) induced by these agents is an important first step in the process of carcinogenesis.” Källa

Strålsäkerhetsmyndigheten och vissa experter inom ICNIRP samt med kopplingar till telekombolagen har under många år hävdat att strålningen inte kan skada DNA. 

Den nya sammanställningen visar alltså att 72 studier hittills visat DNA-skador. År 2004 publicerades REFLEX som var ett stort EU-finansierat forskningsprojekt och involverade 13 forskargrupper. REFLEX visade tydligt att mobilstrålning och lågfrekventa magnetfält var för sig orsakar DNA-skador i mänskliga celler.

Cancer

Båda mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning och magnetfält är klassade som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC, Flera forskare och experter anser att radiofrekvent strålning bör klassas som  ”cancerogen för människa” Grupp 1, samma som för asbest, dioxin och tobak, bland annat cancerexperten Dr Anthony B. Miller som anser att bevisen inte längre kan ignoreras.

Den nya sammanställningen är gjord av professor emeritus Henry Lai, som själv forskat på effekter av mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält. Under 1990-talet presenterade han resultat att såväl mikrovågsstrålning vid WiFi-liknande frekvens (2,45 GHz) som lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skador vid nivåer under dagens gränsvärden för tillåten strålning. Se även Bioinitiative.org

Detta är resultatet av sammanställningen:

Radiofrekvent/mikrovågsstrålning: 75% (711) av totalt  944 studier visar signifikanta effekter

Av dessa 944 studier framkommer följande resultat:

  • Oxidativ stress: 91% (240) av totalt 261 studier visar signifikanta effekter.
  • Genetiska effekter: 65% (226) av totalt 348 studier visar signifikanta effekter varav 65% (78) av 110 visar skador på DNA.
  • Neurologiska effekter: 73% (245) av totalt 335 studier visar signifikanta effekter.


Lågfrekventa magnetfält:, 87% (611) av totalt 705 studier visar signifikanta effekter

Av dessa 705 studier framkommer följande resultat:

  • Oxidativ stress: 89% (235) av totalt 263 studier signifikanta effekter
  • Genetiska effekter: 78% (160) av totalt 204 studier visar signifikanta effekter varav 73% (46) av 63 studier visar DNA-skador
  • Neurologiska effekter: 91% (216) av totalt 238 studier visar signifikanta effekter.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend