Mobiler orsakar DNA-skador i moderkaka och navelsträng

Mobilanvändning under graviditeten ökar förekomsten av oxidativ stress och DNA-skador i navelsträngsblod och moderkaka från kvinnor som nyss fött. Det visar ny forskning. De negativa effekterna förstärks vid samtidig exponering för WiFi. Forskaren och cancerläkaren Lennart Hardell bedömer att resultaten tyder på att mobilanvändning under graviditeten kan öka risken för fosterskador och sjukdomar.

Den nya studien omfattar 149 gravida kvinnor mellan 18 och 40 år och genomfördes av forskare verksamma vid Universitet och sjukhus i Turkiet. Kvinnorna delades in i fyra grupper beroende på användning av mobiltelefoner eller exponering för WiFi:

Kontrollgrupp:  Gravida kvinnor som inte exponerades för strålning från mobiler eller WiFi

 1. Gravida kvinnor som enbart använde egen mobiltelefon
 2. Gravida kvinnor som endast använde WiFi
 3. Gravida kvinnor som använde både mobiltelefon och WiFi.

Omedelbart efter födseln togs blodprov från navelsträng och vävnadsprov från moderkaka för att analysera ämnen som tyder på oxidativ stress samt för analys av DNA-skador.

Resultaten visar att såväl gravida kvinnor som enbart använde mobiler (grupp 1) samt den grupp som använde mobiler och WiFi (grupp 3) hade signifikant högre förekomst av DNA-skador och tecken på oxidativ stress jämfört med kontrollgruppen och även den grupp som enbart använde WiFi (grupp 2).

Forskarna drar slutsatsen att exponering för mobiltelefonstrålning orsakade mer DNA-skada än exponering enbart för WiFi.

Resultaten visar även att kombinationen av mobilanvändning och exponering för WiFi leder till ännu högre risk för skadliga effekter jämfört med enbart mobilanvändning, enligt forskarna:

”The results of this study also indicated that combined effects of Wi-Fi plus mobile phone exposure have a higher potential to cause synergistic harmful effects”.

Forskarna redovisar att en rad tidigare studier visat skadliga effekter vid exponering under fostertiden. Det noterar även att vävnader med högt vatteninnehåll är mer känsliga för den här formen av strålning. Detta är en faktor som är viktig att beakta vid graviditet eftersom kroppens vätskeinnehåll ökar.

Den svenske cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell säger i en kommentar att resultaten är allvarliga och tyder på att mobilanvändning under graviditeten kan öka risken för fosterskador och sjukdomar hos barnet.

Referens: Bektas et al. 2020: Comparison of effects of 2.4 GHz Wi-Fi and mobile phone exposure on human placenta and cord blood, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 34:1, 154-162.

Tidigare studier visar påverkan på foster

Fem danska undersökningar visar sammantaget att mobilanvändning under graviditeten är kopplat till ökad förekomst av hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem hos barnet. Omvänt visade undersökningarna även att de mammor som inte använde mobilen under graviditeten hade lägre risk att få barn med beteendestörning, hyperaktivitet, uppmärksamhets- eller känslomässiga problem. Studien som publicerades 2017 omfattade 83 800 danska kvinnor.

Upprepade djurförsök har också visat skadliga effekter på foster vid exponering under fostertiden.

Exempelvis visade forskare vid Yale University i USA att djur som exponerats under fostertiden fick bestående hjärnskador och förändrat beteende/beteendestörningar samt försämrat minne. De amerikanska forskarna misstänker att exponeringen under fostertiden påverkar utvecklingen av hjärnceller i prefrontala cortex i hjärnan.

Prefrontala cortex i hjärnan har stor betydelse för vårt beteende och minne:

”Det är tack vare en normalt fungerande prefrontal cortex som vi klarar av att uppvisa ett väl sammanhållet, genomtänkt, medvetet planerat, rationellt och socialt acceptabelt beteende som genomförs dels på basen av tidigare upplevelser och regelverk och dels med hänsyn till den aktuella situationen och den uppmärksamhet med vilken vi förmår analysera den aktuella situationen. Prefrontala cortex är, med andra ord, av största betydelse för ett väl genomfört kognitivt beteende. I samverkan med parietalloben svarar prefrontala cortex för vårt s.k. arbetsminne (working memory)” Källa

Det innebär att djurförsök och de danska undersökningarna av kvinnor som använt mobilen under graviditeten visat samma påverkan i form av förändrat beteende.

Ytterligare en studie har indikerat samband mellan talproblem och mammans användning av mobiltelefon under graviditeten.

Vidare kan ytterligare forskning som visat skadliga effekter vid exponering för mobilstrålning studeras i vår forskningslista.

Upprepad forskning har tidigare visat DNA-skador och oxidativ stress

Många tidigare studier har visat att mobilstrålning och WiFi orsakar DNA-skador och oxidativ stress.

År 2018 redovisade vi att en klar majoritet av forskningen fram till dess upprepat visat DNA-skada och oxidativ stress som en följd av exponering för mikrovågsstrålning:

 • 180 av totalt 200 (90%) studier som undersökt oxidativ stress visar signifikanta effekter
 • 49 av totalt 76 (64%) studier som studerat DNA-skador visar signifikanta effekter
 • Av dessa är 30 st djurförsök och 24 av dessa visar signifikanta effekter.

Dessutom har en studie visat ökad förekomst av DNA-skador och oxidativ stress i blodprov från människor som bor nära mobilbasstationer.

År 2019 klargjordes även att den stora NTP-studien, som kostat över 200 miljoner kronor och är den största studien någonsin på området,  visade att mobilstrålning orsakar DNA-skada i djurförsök samt klara belägg för ökad risk för tumörer.

NTP-forskarna fann att mobilstrålning ledde till en ökad förekomst av DNA-skador särskilt signifikant i frontala cortex i hjärnan från mushannar, i blodceller från mushonor och i hippocampus från hanråttor.

Strålskyddsstiftelsen: Gravida kvinnor bör undvika exponering

Strålskyddsstiftelsen har sedan starten 2012 uppmanat gravida kvinnor och barn att minimera exponeringen för mikrovågsstrålning från trådlös teknik, i enlighet med rekommendationer från många forskare och läkare verksamma inom forskningsområdet.

 • Använd inte mobiltelefon och annan trådlös teknik under graviditeten, på samma sätt som du undviker alkohol, tobak och fisk med höga halter miljögifter. Välj fast telefon och uppkoppling till internet med kabel.
 • Kontrollera att strålningen i hemmet och på arbetsplatsen är låg med hjälp av strålningsmätare.
 • Sätt aldrig en laptop eller läsplatta i knät och håll avstånd mellan datorn och magen.
 • Använd inte trådlösa babyvakter som också sänder ut mikrovågsstrålning.
 • Använd aldrig mobil eller trådlöst uppkopplad dator då du ammar eller håller barnet i famnen.
 • Undvik att använda mobilen eller trådlöst uppkopplad i direkt närhet till gravida eller spädbarn.
 • Om mobil måste användas håll samtalen korta och förvara aldrig en påslagen mobil inpå kroppen. Använd högtalarfunktion och även gärna mobilskal med strålningsdämpande material som kan uppvisa att strålningen från mobiler reduceras.

Sammanfattning

Tidigare forskning har visat att mobilanvändning under graviditet kan ge hälsorisker hos barnet samt att mobilstrålning kan orsaka DNA-skador, oxidativ stress och andra skadlig hälsopåverkan. Den nya studien visar en mekanism för de skador man tidigare i flera studier observerat bland barn som via modern exponerats för mikrovågsstrålning under fostertiden.  Resultaten är mycket allvarliga och visar att mobilanvändning under graviditet är ett miljögift som ska undvikas på samma sätt som tobak och alkohol för att förebygga att barnet tar skada.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend